Masterplan skal udvikle Danmarks Outdoor Hovedstad

Outdoormasterplanen sætter retningen, som Silkeborg Kommune skal udvikle sig i som Outdoor Hovedstad. Planen forventes at være klar i løbet af 2019.

Outdoor er for alle

Danmarks Outdoor Hovedstad er ikke kun for dem, der allerede er aktive og trygge i naturen. 

Outdoor handler i høj grad om at udnytte de muligheder, der ligger i outdoorområdet for at give de mindre ressourcestærke en bedre chance for et godt liv. 

Derfor er outdoor for alle i Silkeborg Kommune, og derfor har Silkeborg Kommune lavet en masterplan, der er tænkt sammen med visionsaftalen ’Bevæg dig for livet’, som er indgået med DGI og DIF.

Silkeborg Kommunes nye hjørnesten

Byrådet vedtog 2017 en Friluftsstrategi, og med udnævnelsen af Silkeborg som Danmarks Outdoorhovedstad understreget, at outdoor skal være en hjørnesten i Silkeborg Kommunes identitet.

Masterplanen går på tværs af både kommune, erhvervsliv og borgere. Outdoor skal være en del af hele Silkeborg Kommune. Det gælder eksempelvis også skoler, dagtilbud, ældrecentre, sociale indsatser og byudvikling. Planen skal beskrive outdoor-målene for fremtiden, og hvordan de bliver nået.

Din stemme kan stadig blive hørt

På nuværende tidspunkt er der blevet afholdt to borgermøder om masterplanen, og rammerne for planen er blevet drøftet af både byrådet og interessenter.

Der er blevet afholdt borgermøde for den sydlige del af kommunen og for Silkeborg by og opland, og her i november vil de to sidste møder blive afholdt.

Det 3. borgermøde vil ske i onsdag 28. november kl. 19.00 i Kjellerup Arena Midt for den nordlige del af kommunen og det sidste for den østlige del torsdag 29. november kl. 19.00 i Landal Søhøjlandet. 

Her kan du få indflydelse på de kommende outdoormuligheder og kortlægge de udfordringer, der er i netop dit område.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top