Markant løft til børn og skoler i Silkeborg

Et markant løft på 32,7 mio. kr. til børne- og skoleområdet, 56,9 mio. kr. til første etape af omdannelsen af Søfronten og Havnen i Silkeborg by og øget trafiksikkerhed på den trafikerede Viborgvej er tre af punkterne i en bred budgetaftale for 2020.

Seks partier og dermed 28 ud af 31 byrådsmedlemmer i Silkeborg Byråd står bag budgetaftalen. Enhedslistens og Dansk Folkepartis tre byrådsmedlemmer står udenfor aftalen.

Flere penge til velfærd

– Vi er en vækstkommune, og vores drift er presset. Derfor har vi aftalt at fordele ekstra 18 mio. kr. til velfærdsområderne næste år til børn, skoler, socialområdet, og sundheds- og ældreområdet. Pengene er fundet ved, at vi selvbudgetterer i stedet for at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og fra nogle af de frie midler i kommunekassen. Desuden har vi fundet omkring 50 mio. kr. til at dække en stor del af merforbruget på budgetterne i år, så vi ikke trækker et stort underskud med ind i 2020. Her kommer pengene dels fra, at vi i fællesskab har reduceret budgetterne i år med 20 mio. kr., som er lagt i kassen, og dels fra et mersalg af boliggrunde og erhvervsarealer, siger borgmester Steen Vindum.

Markant løft af børne- og skoleområdet

– Børne- og skoleområdet får et markant løfte. I forbindelse med konstitueringsaftalen efter valget i 2017 lovede vi borgerne, at vi trinvist over fire år vil løfte området med i alt 80 mio. kr. om året. Det er derfor nu andet år i træk, at området får et markant løft. Samtidig vokser vi med over 1.000 nye indbyggere om året og runder snart 100.000 borgere. Det kan ses i den markante vækst i børnetallet, og derfor ønsker byrådet også at sikre tilstrækkelig med plads i daginstitutionerne til de mange nye børn, siger Steen Vindum.

Masterplan for Søfronten og Havnen

– Arkitektkonkurrencen for udviklingen af Søfronten og Havnen omsættes i efteråret til en masterplan, som byrådet skal godkende. Vi har afsat penge til første etape af den store masterplan, som blandt andet medfører en flytning af Chr. 8. Vej, så arealerne til en kommende bypark kan begynde at danne sig omkring den vestlige ende af Silkeborg Langsøs midterbassin, samt penge til at videreudvikle masterplanen. Samtidig er vi enige om at flytte Søvej væk fra Silkeborg Langsø og om på den anden side af Rådhuset, så vi i fremtiden kan udvikle Søfronten til en stor bypark og med plads til et nyt Museum Jorn. Derfor har vi afsat 140 mio. kr. til det på anlægsbudgettet i 2024-28, og hvis finansieringen af et nyt Museum Jorn kommer på plads tidligere, vil vi se positivt på at fremrykke flytningen af Søvej, siger Steen Vindum.

Øget trafiksikkerhed på Viborgvej

– Viborgvej har siden åbningen af Silkeborgmotorvejen for tre år siden oplevet en stigning i trafikken på 25-30%, og mange borgere er bekymrede for trafiksikkerheden. Derfor har vi i budgetaftalen besluttet at bygge et nyt lyskryds ved Viborgvej-Tandskovvej, hvor der har været en række ulykker. Det supplerer de andre initiativer på Viborgvej, som vi allerede har sat i gang: Et nyt lyskryds ved Kjellerup Syd, venstresvingsbane og forbud ved Resdal og ændringen af Viborgvej og Nordre Ringvej, så de to veje kommer i niveau, siger Steen Vindum.

Øvrige punkter i budgetaftalen for 2020 og overslagsårene 2021-23

 • Fokus på FN’s verdensmål
 • Nye daginstitutionspladser til flere børn
 • Naturbørnehave ved Silkeborg Bad
 • Ny bæredygtig skole i Eriksborg
 • Analyse af tidlig overgang fra børnehave til SFO
 • Styrkelse af arbejdet med børn og unge med særlige behov
 • Penge til velfærdsområderne i 2020
 • Pengene fra værdighedsmilliarden tilføres SÆU’s budget
 • Nye attraktive erhvervsarealer
 • Kvoter til almene boliger
 • Initiativer under renovering af Silkeborg bys gågader
 • Støtte til driften af Midtjyllands Lufthavn
 • Silkeborg som uddannelsesby
 • Driften af et nyt Silkeborg Svømmecenter
 • Støtte til Hjejlen og udviklingen af Hjejleselskabet som oplevelsescenter
 • Bevillingsforøgelse i forbindelse med helhedsplanen for Sejs
 • Øget driftstilskud til verdensarv på Museum Silkeborg
 • Styrkelse af arbejdet med Outdoor – friluftsliv
 • Kultur på recept fortsætter
 • Festival for street art i 2020
 • Styrkelse af skoleorkestrene i Sejs og Skægkær
 • Tilskud til bevaring af Rytterskolen i Linå
 • Tilskud til renovering og indretning af Kjellerups gamle biograf
 • Silkeborg Kommunes overgang til elbiler
 • Naturpark ved Lystrupminde ved Bryrup
 • Silkeborg Kommune som sprøjtefri kommune
 • Tilskud til landsbyklyngen Lemming, Skægkær, Sinding og Sejling
 • Flere skal bruge cyklen som dagligt transportmiddel
 • Flere cykelstier

Se hele budgetaftalen for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021-23 (pdf)

(Bemærk: Alternativet er med i aftalen, selv om underskriften endnu mangler på aftalen).

Vedtagelse

Budgettet for 2020 og overslagsårene skal vedtages ved byrådets 2. behandling af budgettet 5. november 2019.

Se også budgetmaterialet fra byrådets 1. behandling af budgettet 9. oktober 2019 her
.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top