Fire teams videre i konkurrencen om at udvikle ny Dybkærskole i Silkeborg

Mangfoldighed og fællesskab forbliver nøgleord for Dybkærskolen

Det pædagogiske program for Dybkærskolen beskriver, hvordan skolen fortsat skal kunne rumme mangfoldighed og danne fællesskaber, når de i 2023 åbner dørene til nye rammer.

I 2023 skal Dybkærskolen flytte ind i nye og fremtidssikret lokaler. Det godkendte pædagogiske program præsenterer, hvordan Dybkærskolen i fremtiden skal organiseres, og hvilke pædagogiske principper, der skal guide skolen. På den måde sætter programmet retning for Dybkærskolens udvikling – en udvikling, der er præget af nysgerrighed, faglighed og fællesskab.

– I dag er vi gode til at rumme mangfoldigheden blandt vores elever og hjælpe dem med at danne fællesskaber på tværs. Det er vi lykkes med på trods af, at vores fysiske rammer i dag er slidte, og kvadratmeterne er dårligt udnyttet. Med nye rammer og et tydeligt defineret pædagogisk program er jeg sikker på, at vi i fremtiden bliver et endnu bedre sted at være for alle elever, siger Bibi Holm, skoleleder på Dybkærskolen.

Den nye Dybkærskole skal i fremtiden være båret af fem fokusområder. Som det gennemgående fokusområde er Mangfoldige læringsmiljøer. De resterende fire fokusområder er: Forskellige læringszoner, Bevægelse og mad, Aktive uderum samt Skolen og lokalmiljøet. Helt centralt i programmet er et fokus på at skabe mangfoldige læringsmiljøer på tværs af årgange, klasser, alder og kompetencer.

– På fremtidens Dybkærskole vil vi tilbyde eleverne flere fællesskaber. Vi ønsker en skole, hvor det er naturligt at have fællesskaber på kryds og tværs af klasser, alder, kompetencer og interesser. Desuden drømmer vi om en tydeligere fagkodning af skolens rum. Det kan evt. betyde, at 8. klasse skal bevæge sig i Science området, når de skal have fysik/kemi, biologi eller geografi, fortæller Bibi Holm.

Omfattende borgerinddragelsesproces
Borgere, medarbejdere, elever, skoleledelsen har bidraget til programmet. Vi har afholdt to åbne workshops for alle interesserede, tre medarbejderworkshops samt workshops med skolens elevråd.

Processen er blevet styret af Winie Ricken fra Learning Spaces, der er uddannet arkitekt og ph.d. i læringsmiljøer og uderum.

Læs hele det pædagogiske program her
.

Den nye Dybkærskole bliver en central del af Gødvads nye samlingspunkt, hvor vi forvandler lokalområdets hjerte til et levende rum. Læs mere om Gødvads nye samlingspunkt her

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen