Landbrug: Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter husdyrbrugloven ved etablering af maskinhus på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Landbrug: Afgørelse om opførelse af maskinhus på Langballevej 3, 8654 Bryrup.

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 18. februar 2021.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har afgjort at anmeldelse om opførelse af maskinhus på Langballevej 3, 8654 Bryrup, ikke kræver tilladelse efter Husdyrbrugloven, idet anmeldereglerne er overholdt.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Betina Jensen på tlf. 8970 1521 eller på e-mail bzj@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.
Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 18. februar 2021.

 

Download udkastet

Afgørelse om opførelse af maskinhus på Langballevej 3, 8654 Bryrup

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen