Kommunerne på forkant: Ny kandidatuddannelse i sygepleje starter op

I 2025 skal der være 500.000 færre sygehusbesøg og 40.000 færre indlæggelser. Det er nogle af de milepæle, den nye sundhedsreform lægger op til. Ny kandidatuddannelse skal klæde kommunernes sygeplejerskerne på.

Den nye sundhedsreform lægger op til, at de kommunale sundhedshuse og øvrige kommunale tilbud skal sikre, at færre patienter bliver indlagt samt at færre bliver behandlet på sygehusene.

Derudover kommer der flere ældre, flere borgere med kroniske sygdomme eller multisygdomme og færre praktiserende læger. Og det kræver, at der bygges en stærkere bro mellem sygehus, kommune og almen praksis.

Derfor er København, Aarhus, Odense, Aalborg, Randers, Esbjerg, Silkeborg og Norddjurs kommuner gået sammen med Aarhus Universitet om at udarbejde en nye kandidatlinje i avanceret klinisk sygepleje.

Høj kompleksitet kræver ekspertviden

De færdige kandidater, som også kaldes APN-sygeplejersker, bliver sygeplejersker med ekspertviden med udvidede kliniske kompetencer og færdigheder i at træffe komplekse beslutninger. 

– APN-sygeplejerskerne kommer ind over de borgere, hvor kompleksiteten er højest. Det vil oftest være i forbindelse med multisygdom, kroniske sygdomme, borgere, der bruger mange typer af medicin på samme tid og behandlingskrævende indsatser i forbindelse med demens, psykiatriske lidelser og misbrug, forklarer Kirstine Markvorsen, Sundheds- og Omsorgschef i Aarhus Kommune.

En af APN-sygeplejerskens centrale opgaver bliver fx at medvirke til mindre indgribende behandling af borgerne gennem tidlig opsporing og opfølgning på indlæggelser. På den måde medvirker APN-sygeplejersken til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Uddannelsen skal systematisere kompetencerne

Indførelsen af APN-sygeplejersker er et væsentligt bidrag til at imødekomme udfordringerne i det nære sundhedsvæsen.

– Der er allerede mange dygtige og veluddannede sygeplejersker i kommunerne – og nogle af dem vil formentlig af andre veje have opnået APN-niveau. Derfor kan uddannelsestiltaget også ses som en systematisering og ensretningen af de kompetencer, kommunerne får brug for på sigt, siger Kirstine Markvorsen.

Sammenhængende behandling skaber tryghed

Ud over at håndtere komplekse borgerforløb er målet med APN-sygeplejerskerne også, at borgeren skal mærke en sammenhængende behandling ved at sikre gode overgange mellem hospital, den almene praksis og kommunen.

 – Borgerne vil opleve en tryghed i, at vi bliver i stand til at foretage flere undersøgelser og behandlinger i eget hjem. Og så skaber det naturligvis tryghed, at de vil møde det samme kendte personale, der har fulgt deres forløb over længere tid. På den måde sikrer vi også, at vi kan give dem mere stabilt forløb med færre akutte sygdomsudbrud, forklarer Kirstine Markvorsen.

Færre flaskehalse

Håbet blandt de otte kommuner er, at uddannelsen åbner op for øgede beføjelser inden for bestemte områder – fx at ordinere håndkøbsmedicin, justere dosering af allerede ordineret medicin samt at diagnosticere og igangsætte behandling inden for særlige områder.

– Opnår vi den beføjelse i uddannelsen, skaber vi langt færre flaskehalse hos de praktiserende læger. Og det vil bestemt også være en stor gevinst, siger Kirstine Markvorsen.

Fakta om uddannelsen

  • Den nye kandidatuddannelse i ’Avanceret klinisk sygepleje’ kaldes også APN, som står for ’Advanced Practice Nurse’
  • Uddannelsen er blevet skabt på initiativ fra otte kommuner (København, Aarhus, Odense, Aalborg, Randers, Esbjerg, Silkeborg og Norddjurs) og er blevet udviklet samarbejde med Health ved Aarhus Universitet
  • Der er ansøgningsfrist 1. marts 2019 og studiestart 1. september 2019. Første hold APN-sygeplejersker forventes færdige i sommeren 2021
  • Læs mere om uddannelsen her: apnidanmark.dk

Yderligere information 

Inge Bank, Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune: 51 29 22 61

Kirstine Markvorsen, Sundheds- og Omsorgschef i Aarhus Kommune: kimar@aarhus.dk eller 51 57 62 22

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top