Ikke VVM-pligt for vandløbsrestaurering i Blindbæk og Hinge Å

Ikke VVM-pligt for skovrejsning ved Grønbæk

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at skovrejsning på matr.nr. 10d, Iller By, Grønbæk og del af matr.nr. 8n Ans By, Grønbæk med adressen Ømosevej 5, 8643 Ans By ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages frem til og med 1. maj 2020.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at skovrejsning på matr.nr. 10d, Iller By, Grønbæk og del af matr.nr. 8n Ans By, Grønbæk med adressen Ømosevej 5, 8643 Ans By ikke er VVM-pligtigt. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Kristian Nielsen på tlf. 8979 1516 eller e-mail krni@silkeborg.dk

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest 1. maj 2020.

Download afgørelsen

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen