Ikke VVM-pligt for skovrejsning på Hammelvej 35, 8883 Gjern

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om tilplantning af 4,9 ha landbrugsjord på ejendommen Hammelvej 35, 8883 Gjern ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 29. september 2020. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort at tilplantning af 4,9 ha landbrugsjord på ejendommen Hammelvej 35, 8883 Gjern ikke er VVM-pligtigt. Projektet skal derfor ikke miljøvurderes. 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Kristian Nielsen på tlf. 89701516 eller på mail krni@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der er adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 29. september 2020.

Yderligere klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Dokumenter

Se afgørelse om ikke VVM-pligtig skovrejning

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen