Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Ikke VVM-pligt for omlægning af dræn samt etablering af rørbro ved Kragelund

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt for omlægning af en drænledning og etablering af en rørbro over et privat vandløb ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber 16. februar 2022. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen