Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Ikke VVM-pligt for etablering af ny drænledning og nyt udløb i Lemming Å

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om etablering af ca. 750 m drænledning og et nyt udløb i Lemming Å ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber 15. februar 2022. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen