Ikke VVM pligt for etablering af minivådområde på Hindbjergvej 7, Kjellerup

Ikke VVM pligt for etablering af minivådområde på Hindbjergvej 7, Kjellerup

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om etablering af et minivådområde på Hindbjergvej 7, Kjellerup ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 6. april 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Beskrivelse af sagen

Ejer af ejendommen Hindbjergvej 7 har søgt om at etablere et minivådområde på ejendommens matrikel  3a Hindbjerg By, Levring. Silkeborg Kommune har i forbindelse med miljøscreening af minivådområdet afgjort at etablering af projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering, da der ikke sker en væsentligt påvirkning af miljøet.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Aahave på tlf. 8970 2087 eller på email aia@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 6. april 2021.

Download afgørelsen

Se afgørelse ikke VVM pligt (pdf)

 

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen