Høj kvalitet på Silkeborgs plejecentre

Uanmeldte tilsyn i 2016 viser, at kvaliteten på plejecentrene i Silkeborg Kommune er høj.

Styrelsen for patientsikkerhed kommer hvert andet år på mindst ét uanmeldt besøg på kommunens plejecentre for at sikre, at borgerne får den sundhedsfaglige pleje, de har krav på. Styrelsen for Patientsikkerhed kontrollerer blandt andet, om medicin bliver håndteret korrekt, om borgerne får den rigtige ernæring, og om pleje og behandling er dokumenteret rigtigt m.v.

Få anmærkninger

10 plejecentre i Silkeborg Kommune fik i 2016 besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. På 7 plejecentre blev der fundet fejl og mangler, som samlet indebærer ringe risiko for patientsikkerheden. Det kan fx være manglende skriftlig dokumentation af pleje eller behandling. På 2 plejecentre har tilsynet fundet fejl og mangler, som indebærer såkaldte patientsikkerhedsmæssige risici i form af eksempelvis overskredet holdbarhed på medicin. På et enkelt plejecentre blev der fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden

-Det glæder os, at resultatet af tilsynet er så positivt, men vi anerkender også, at vi kan og skal gøre det endnu bedre i forhold til de områder, som har fået en anmærkning. Vi arbejder konstant på at gøre det så trygt og stimulerende som overhovedet muligt at bo på plejecenter. Derfor tager vi disse rapporter meget alvorligt, siger Hans Jørgen Hørning, formand for Ældre- og Handicapudvalget i Silkeborg Kommune.

Kommunale tilsyn

Udover embedslægen får plejecentrene også besøg af den private tilsynsvirksomhed REVAS A/S, som hvert år – i tillæg til den generelle gennemgang – også fokuserer på udvalgte temaer. I 2016 var disse temaer ” Den rehabiliterende tilgang og om denne afspejles i den skriftlige dokumentation”, ”Kost og ernæring, herunder blandt andet i forhold til borgere, der er småtspisende eller har dysfagi (synkebesvær)” samt ”Initiativer og tiltag, der fremmer en god hygiejne blandt både borgere og medarbejdere”.

Det kommunale tilsyn i 2016 viser, at borgerne generelt giver udtryk for tilfredshed med forholdene. De oplever engagerede og kvalificerede medarbejdere og ledelse, som gør deres bedste for at imødekomme borgernes behov. Tilsynet viser også, at kommunens godkendte standarder efterleves, og at medarbejderne arbejder målrettet for at dygtiggøre sig og udvise fleksibilitet med hensyn til den enkeltes og hele borgergruppens trivsel.

Vi har i Silkeborg Kommune stort fokus på borgere med demens og arbejder målrettet på at de fysiske rammer og medarbejdernes kompetencer matcher de dementes behov. Tilsynene har vist, at medarbejderne tilsammen med de samarbejdspartnere, der er mulighed for at inddrage, har kompetencerne til at imødekomme borgernes behov. Det viser sig blandt andet ved, at I flere af demensenhederne er indretningen stimulerende og inspirerende for beborene og vidner således om en faglig forståelse for og et nuanceret billede af hverdagslivet.

Efter hvert tilsyn er der fra plejecentrenes side stort fokus på at følge op på de bemærkninger, der har været. Blandt andet arbejdes der med at implementere Silkeborg Kommunes Plejeboligplan og politikken om Det Gode Hverdagsliv.

Få mere at vide hos:

Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank, tlf. 89 70 18 51 eller 51 29 22 61.

e-mail: inge.bank@silkeborg@dk.

Formand for Ældre- og Handicapudvalget Hans-Jørgen Hørning, tlf. 27 12 75 95

e-mail: Hans-Jorgen.Horning@silkeborg.dk.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top