Gerningssteder skal stoppe spritkørsel i Silkeborg

Gerningssteder skal stoppe spritkørsel i Silkeborg

Går du en tur ad Nygade eller ved Indelukket, kan du risikere at befinde dig på et gerningssted. Det er en del af Silkeborg Kommunes indsats mod spritkørsel, der sætter fokus på, at spritkørsel kan gøre dig til gerningsmand.

– Alkohol er den enkeltfaktor, der øger risikoen for et trafikuheld mest. Og derfor kan du på et splitsekund gå hen og blive gerningsmand, hvis du kører spirituspåvirket. Det er det vigtige budskab, vi gerne vil fortælle borgerne med gerningsstederne, siger Anita Hjort Rasmussen, Sundhedshuset i Silkeborg Kommune.

De to ’ofre’ på gerningsstederne danser for at vise, at du på en festlig aften kan ende som gerningsmand, hvis du kører med alkohol i blodet. Gerningsstederne er tegnet på jorden i Nygade, hvor Silkeborgs byliv befinder sig og Indelukket, hvor Hede Rytmer bliver holdt fra 30. maj til 1. juni.

Medarbejdere fra Trafikteamet og Sundhedshuset har stået ved gerningsstedet i Indelukket og uddelt informationsmateriale, en engangsalkoholtester og en lille folder, hvor du kan tjekke din promille ud fra køn, vægt og genstande.

– Særlig dagen derpå kan det være svært at vurdere om alkoholen er ude af blodet igen. Her kan engangsalkoholtesteren, som vi uddeler, give en indikation af, om promillen er over eller under de tilladte 0,5 ‰. Det er vigtigt at sige, at testen kun er en rettesnor, og man altid skal benytte sin sunde fornuft, siger Gitte Merstrand, Vej & Trafik i Silkeborg Kommune.

Både alkoholtesten og folderen, hvor man kan tjekke sin promille, er vejledende og kan ikke sidestilles med politiets udstyr eller en blodprøve.

Alle bliver påvirket – alle har et ansvar

Kampagnen sætter også fokus på, at alle har et ansvar for, at ens ven, nabo, mand eller kæreste ikke bliver gerningsmænd i et sprituheld.

– Det kan få store menneskelige, sociale og økonomiske konsekvenser for den far, mor eller ven, der ender med at være en gerningsmand i et sprituheld. At have en andens liv eller førlighed på samvittigheden er for mange ubærligt. Derfor håber vi, at alle vil tage et ansvar og sørge for, at ingen kører spirituspåvirket hjem fra festen, siger Gitte Willumsen, formand for Sundheds- og Ældreudvalget.

I det informationsmateriale Silkeborg Kommune uddeler i forbindelse med kampagnen finder du gode råd til, hvordan du kan være med til at forhindre spritkørsel.

Godt på vej
Kampagnen skal være med til at ændre på, at Silkeborg Kommune i 2017 endte på en kedelig første plads i spirituskørsel. Her var de 4 ud af 7 dødsulykker i trafikken såkaldte spritulykker.

– Heldigvis viser de foreløbige tal for 2018, at det går den rigtige vej med antallet af spritulykker i Silkeborg Kommune. Men der er stadig en stykke vej til, at vi er i mål, siger formanden for Plan- og Vejudvalget, Hans Okholm.

Udover denne kampagne vil Silkeborg Kommune også bakke op om Vejdirektoratets nationale kampagne ”Pust for livet”, der vil være synlig på de danske veje hen over sommeren.

Har du brug for hjælp?
Sundhedshuset og Rusmiddelcentret i Silkeborg Kommune tilbyder gratis og anonyme samtaler til alle borgere over 18 år, der drikker over genstandsgrænsen. Tilbuddet gælder også for pårørende.

Fakta om sprituheld i Silkeborg Kommune

  • 57 % af dødsulykkerne i 2017 var med spirituspåvirkede førere
  • 84 % af spritbilisterne er mænd
  • Hvert 3. sprituheld sker fredag og lørdag nat
  • Ved 30 % af sprituheldene var der en ung (18-24 år) bag rattet
  • Hver personskadeuheld i trafikken koster i gennemsnit Silkeborg Kommune 700.000 kr. 

Se mere om uheldsstatistik i Silkeborg Kommune

Se mere om ulykkestal fordelt på politikredse i 2017 i Danmark

Se mere om Silkeborg Kommunes arbejde med trafiksikkerhed

Opdatering: Gerningsstedet i Indelukket er fjernet, men gerningsstedet i Nygade ligger der stadig. 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen