Fortællinger om EU i Silkeborg skal gøre valget mere nærværende

Fortællinger om EU i Silkeborg skal gøre valget mere nærværende

Seks små fortællinger om EU i Silkeborg skal gøre EU mere nærværende for borgerne og være med til at få flere til at stemme ved europaparlamentsvalget.

Europaparlamentsvalget har traditionelt den laveste valgdeltagelse blandt valgene i Danmark. Et af værktøjerne til at få flere til at stemme er derfor mere viden om EU, og at gøre EU nærværende i Silkeborg.

På hjemmesiden beSTEM.silkeborg.dk kan borgerne derfor finde viden om EU og se en række eksempler på, hvordan EU har betydning i dagligdagen for borgerne i Silkeborg, fx inden for uddannelse, erhverv, beskæftigelse, natur, klima og kultur. Desuden er der link til kandidattest og quiz’er om viden om EU.

Valgdeltagelsen er et af de vigtigste tegn på sundheden i et demokrati. Gennem valgdeltagelsen viser vælgerne, i hvilken grad de bruger deres demokratiske ret i det repræsentativt demokrati.

Silkeborg Kommune gør en indsats ved både europaparlamentsvalget og folketingsvalget for at få flere til at stemme. Europaparlamentsvalg har traditionelt den laveste valgdeltagelse blandt valgene i Danmark, og derfor gør Silkeborg Kommune en indsats for øget valgdeltagelse blandt alle borgere.

Folketingsvalget er omvendt det valg, der har den højeste valgdeltagelse, og derfor gøres en indsats for at få flere nydanskere og danskere uden for arbejdsmarkedet til at deltage i valget, da det er to af de befolkningsgrupper, som har den laveste valgdeltagelse. Indsatsen omfatter blandt andet at gøre valgene mere nærværende for borgerne, brug af quiz’er og kandidattest, plakater og udsendelse af sms’er.

Demokratiopdragelse

Demokratiopdragelsen begynder allerede mens børnene er små. Derfor opfordrer Silkeborg Kommune 36.000 forældre til at tage deres børn med på valgdagen til både europaparlamentsvalget og folketingsvalget, så de også senere som voksne deltager aktivt i demokratiet. Valgforskning viser nemlig, at det er vanedannende at stemme. Forældrekampagnen gennemføres med plakater i daginstitutioner og folkeskoler – dvs. i flere end 50 børnehuse og 24 folkeskoler med tilsammen ca. 36.000 forældre. Der sættes plakater op i byrum, og skolechefen sender et brev til samtlige ca. 20.000 forældre til folkeskoleelever med opfordringen om at tage børnene med på valgdagen.

Plakater i trappeopgange

Valgforskning har vist, at noget så simpelt som en plakat i en trappeopgang med oplysning om valgsted, valgdato og tidspunkt kan få flere til at stemme. Beboerne får lige det kærlige skub, der gør at de stemmer. Derfor sætter Silkeborg Kommune plakater op i boligområder, hvor der bor relativt mange nydanskere og borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er det er to af de befolkningsgrupper, som valgforskning har vist, har den laveste valgdeltagelse sammenlignet med andre befolkningsgrupper.

Sms-påmindelse til 48.000

Europaparlamentsvalget er det valg, der har den laveste valgdeltagelse blandt valgene i Danmark. Silkeborg Kommune minder derfor borgerne om, at det er vigtigt, at de deltager i valget. Det sker ved at sende 48.000 sms’er ud til borgerne. Valgforskning har vist, at det er en hurtig, billig og effektiv måde, at få flere til at stemme. Også ved folketingsvalget sender Silkeborg Kommune sms’er ud. Det sker til boligområder, hvor der bor relativt mange nydanskere og danskere uden for arbejdsmarkedet. Valgforskning viser, at det er to af de befolkningsgrupper, som generelt har en lavere valgdeltagelse end andre grupper.

Hjemmesiden beSTEM.silkeborg.dk

Demokratiprojektet ”beSTEM i EU – EU i Silkeborg” bruger egen hjemmeside, annoncer og sociale medier til at klæde silkeborgenserne på til valgene: Hvordan stemmer man? Hvem kan man stemmer på? Hvor får man viden om EU, Folketinget og valgene? Og i forbindelse med europaparlamentsvalget: Hvor kan se eller mærke EU i Silkeborg?

For yderligere information

Kommunikationschef Hans Mogensen, Silkeborg Kommune, tlf. 61 15 47 17

Fakta om demokratiprojektet beSTEM i Silkeborg

Silkeborg Kommune har siden 2013 gennem demokratiprojektet ’beSTEM’ og med opfordringen ”Vi stemmer! Gør du?” arbejdet på at styrke demokratiet ved at øge valgdeltagelsen ved samtlige valg og folkeafstemninger. Det er sket med viden fra valgforskning og adfærdsforskning og med værktøjer som social proof, kærlige skub (nudging), aktiverende leg (gamification) og involverende, brugerdrevne oplevelser.

2013: beSTEM i Silkeborg: Byrådsvalg.
2014: beSTEM i EU – EU i Silkeborg: Europaparlamentsvalg.
2015: beSTEM i Folketinget: Folketingsvalg.
2015: beSTEM i EU: Folkeafstemningen om retsforbeholdet.
2017: beSTEM i Silkeborg: Byrådsvalg.
2019: beSTEM i EU – EU i Silkeborg: Europaparlamentsvalg.
2019: beSTEM i Folketinget: Folketingsvalg.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen