Forældrene er glade for Silkeborgs skoler

Forældrene er glade for Silkeborgs skoler

En landsdækkende undersøgelse viser, at forældre i Silkeborg gennemsnitligt er mere tilfredse med deres børns skoler, end forældrene i Danmarks øvrige kommuner er.

Forældre fra hele landet har gennem et spørgeskema vurderet deres børns skoler på en skala fra 1 til 5. Den samlede tilfredshed med skolerne i Silkeborg Kommune ligger på 4,04. Dermed ligger Silkeborg Kommune højere end landsgennemsnittet på 3,97 og placerer sig i den øverste tredjedel af landets kommuner, når det kommer til velfærden på skoleområdet.

81 % af forældrene svarer desuden, at de samlet set er tilfreds eller meget tilfreds med deres barns skole i Silkeborg Kommune. Det er 2% flere end landsgennemsnittet.

Forældrenes tilfredshed med deres børns SFO’er er i samme ombæring blevet undersøgt. Her er den samlede tilfreds blandt forældrene i Silkeborg Kommune 4,03, hvilket ligeledes ligger en anelse over landsgennemsnittet på 4,01.

Vigtigt redskab til videre udvikling

Resultatet af undersøgelsen skal bruges i det videre arbejde med skolernes kvalitetsudvikling både lokalt på skolerne og i kommunens overordnede indsats på skoleområdet.

Derfor vil skoleledelserne og områdelederne gå i dialog om resultaterne og udviklingspotentialet, og skolebestyrelserne vil blive orienteret om den enkelte skoles resultater og blive inddraget i dialogen om den fortsatte kvalitetsudvikling på baggrund af undersøgelsen.

Baggrund for undersøgelsen

Undersøgelsen blev foretaget i foråret 2020 af Danmarks Statistik på vegne af Social- og Indenrigsministeriet. I alt 3484 forældre fra alle Silkeborg Kommunes 26 skoler, inklusive inklusionscentre og specialskoler, har deltaget.

Undersøgelsen er én i en række af landsdækkende undersøgelser af velfærdsområder, som Social- og Indenrigsministeriet gennemfører i 2019-2022.

Læs mere på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen