Fællesskaber baner vejen til fremtidens velfærd

Når borgere, foreninger, virksomheder og kommunen arbejder sammen opstår nye veje til fællesskaber. Fremtidens fællesskaber skal bidrage til at løse sociale udfordringer i Silkeborg Kommune. Et nyt Samskabelsesråd er første skridt på vejen.

Fremover mødes 11 aktører fra civilsamfundet, erhvervslivet og kommunen fire gange om året i det nye Samskabelsesråd i Silkeborg. Formålet er at skabe en kultur for, at velfærdsudfordringer også kan løses i fællesskab af borgere, foreninger, erhvervsliv og det offentlige.

”Vi tror på, at vi kan skabe helt nye muligheder for velfærd, når vi slår de forskellige kompetencer og ressourcer sammen. Og netop det skal det nye råd for samskabelse bane vejen for,” siger Lars Andersen, adm. direktør, Elfac A/S.

Rådet er opstået efter ønske fra den frivillige verden, de lokale virksomheder og Silkeborg Kommune. I rådet sidder forfatter og foredragsholder og direktør for Institut for Relationspsykologi, Jonas Norgaard Mortensen, der med rådet ser en mulighed for at arbejde mere strategisk med nye løsninger.

”Jeg håber meget, at vi kan sætte gang i nogle pilotprojekter, evaluere dem og skabe koncepter, som kan udbredes og inspirere den danske velfærd – også uden for Silkeborg Kommune,” forklarer han.

Fokus på sociale udfordringer det første år

I løbet af det første år har Samskabelsesrådet et særligt fokus på at løse udfordringer for og med mennesker med komplekse problemstillinger, der står uden for fællesskaber.

”Jeg tror, at samskabelse og koordinering af udfordringer over for socialt udsatte vil skabe grobund for et bredere tilbud og bedre hjælp til mennesker med disse behov. Hvad den ene part ikke har ressourcer eller kompetencer til, kan den anden part måske udføre. Og hvor der sker ”dobbeltarbejde”, vil man kunne frigøre flere kræfter til andre ting,” siger Jens Anders Brogaard, medlem af menighedsrådet ved Silkeborg Kirke og repræsentant for det folkekirkelige arbejde i Silkeborg Kommune i Samskabelsesrådet.

Samskabelsesrådet vil bl.a. arbejde for, at der udvikles nye samarbejdsmodeller, som bidrager til løsning af sociale udfordringer og løfter eksisterende projekter. Derudover vil rådet indsamle og udbrede viden om samskabende processer.

Få mere at vide om Samskabelsesrådet hos:

Samskabelsesrådets medlemmer eller læs mere på Samskabelsesrådets hjemmeside

Samskabelsesrådets medlemmer:

  • Lars Hartvig Andersen, adm. direktør, Elfac A/S
  • Jonas Norgaard Mortensen, forfatter og foredragsholder og direktør for Institut for Relationspsykologi
  • Morten Skov Mogensen, generalsektrær for KFUMs sociale arbejde og medlem af Frivilligrådet
  • Mona Gaarsdal, formand for Frivilligcenter Silkeborg. Ejer af STERK, socialøkonomiske virksomhed 
  • Mia Butler, leder af Boligsocial Helhedsplan Silkeborg, repræsenterer det boligsociale område
  • Rene Maretti, formand for Idrætsrådet, Silkeborg
  • Jens Anders Brogaard, Silkeborg Menighedsråd
  • Hanne Ahrens, direktør Silkeborg Kommune
  • Anders Kjærulff, direktør Silkeborg Kommune
  • Jørgen Skovhus Haunstrup, beskæftigelseschef, Silkeborg Kommune

Hvad er samskabelse?

I en samskabelsesproces arbejder alle relevante aktører på at finde ind til kernen i et problem for dernæst i fællesskab – med brug af forskellige relevante ressourcer og ekspertiser – at forsøge at finde en løsning på problemet. Et vigtigt element er, at samskabelse udbreder initiativ- og deltagelsesretten. Samskabelse går således videre end blot inddragelse af borgere og andre aktører i det offentliges opgaveløsning.
Kilde: Frivilligrådet

Samskabelse i Silkeborg Kommune handler om at skabe bedre rammer for det gode liv eller ny velfærd i lokal sammenhæng, således at alle parter oplever merværdi ved at skabe nyt. Processen forudsætter åbenhed, risikovillighed og bevidsthed om gensidig afhængighed.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen