Byrådet: Silkeborgs økonomiske udfordringer kan håndteres

Byrådet: Silkeborgs økonomiske udfordringer kan håndteres

På trods af coronakrisen er der udsigt til, at byrådet ikke gennemfører alle forslag til besparelser på tilsammen ca. 70 mio. kr. for at få balance mellem indtægter og udgifter i næste års budget. Det vurderer borgmester Steen Vindum efter byrådets årlige budgetseminar 18. og 19. august 2020

– Vi har en god dialog i byrådet, og jeg vurderer, at vi i de politiske forhandlinger kan finde sammen om at få balance mellem vores udgifter og indtægter, uden at vi behøver tage alle 60 forslag til besparelser med i næste års budget. Omvendt er det ikke holdbart, at vi år efter år skaber balance ved at tage af kassebeholdningen, men i den nuværende situation vil byrådet nok acceptere, at vi i nogle år ikke opfylder målet om altid at have et ikke-disponeret beløb på 250 mio. kr. i kassen til at stå imod pludselige og uforudsete udgifter eller til at gribe nye muligheder, der pludselig dukker op, siger borgmester Steen Vindum.

Økonomi- og Erhvervsudvalget offentliggjorde i forrige uge 60 forslag til en samlet besparelse på ca. 70 mio. kr. i næste års budget samt 15 forslag til en samlet besparelse på ca. 23 mio. kr. i dette års budget. Forslagene kan ses på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

– Jeg vurderer, at vi får behov for at spare omkring 45-55 mio. kr., og det svarer til under 1 % ud af et budget på 6 mia. kr. Det er ikke en umulig opgave for byrådet, fordi vi har et byråd, der kan samarbejde, også når der skal træffes svære beslutninger.

– Uanset hvordan vi vælger at spare, kommer det desværre til at gå ud over en række mennesker, både borgere og medarbejdere. Derfor er der ingen byrådsmedlemmer, som synes, det en nem opgave at skulle beslutte de nødvendige prioriteringer. Det er imidlertid et ansvar, vi er valgt til, og det er nødvendigt, hvis økonomien ikke skal køre af sporet. Vi kan ikke bruge flere penge, end vi har, siger borgmester Steen Vindum, der nu for alvor indleder forhandlinger med partierne om næste års budget.

Udfordringerne i økonomien

Mange kommuner oplever de samme udfordringer, som Silkeborg Kommune.

– Coronakrisen betyder faldende vækst i samfundet, og derfor må vi forvente færre skatteindtægter og flere udgifter til ledige. Omvendt får vi også større tilskud og udligning fra staten, siger Steen Vindum.

– Coronakrisen giver os desuden nogle engangsudgifter til bl.a. værnemidler og ekstra rengøring. Foreløbig har vi fået en engangskompensation for staten, men jeg forventer at KL og regeringen forhandler endnu en kompensation på plads, da coronakrisen ikke er overstået endnu, siger Steen Vindum.

Mange kommuner er ligesom Silkeborg også udfordret på de store velfærdsområder. Det er især udgifterne til sundhedsområdet og flere sårbare børn, unge og voksne, som stiger.

– Kommuneaftalen mellem KL og regeringen har derfor også givet kommunerne et løft på servicerammen, og vi har fået en udligningsreform, som giver Silkeborg lidt flere penge. På den positive side tæller også, at vi har en stor befolkningsvækst og færre ledige end både landsgennemsnittet og ledigheden i Østjylland. Det gavner vores økonomi i forhold til andre kommuner, siger Steen Vindum.

Stort pres på anlægsbudgettet
Selv om befolkningsvæksten er positiv for Silkeborg Kommune, lægger den også et pres på anlægsbudgettet. Især kapaciteten på børneområdet er presset.

– Væksten de næste seks år svarer i runde tal til syv nye daginstitutioner, og også en del skoler bliver presset på sigt. Det er en udfordring, som byrådet er enig om skal løses, siger Steen Vindum.

De videre forhandlinger
Efter byrådets budgetseminar 18. og 19. august 2020 indleder borgmesteren for alvor forhandlinger med byrådets partier om næste års budget.

– Vi taler godt sammen på tværs af partierne, og jeg fornemmer en vilje til, at vi får løst de udfordringer, vi har. Det er et godt udgangspunkt for de kommende forhandlinger om budgettet, siger Steen Vindum.

Byrådet førstebehandler Budget 2021 på byrådsmødet 15. september 2020, og budgettet vedtages ved 2. behandlingen 7. oktober 2020.  

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen