Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – oktober 2019

Mandag 28. oktober var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over, hvad Silkeborg Byråd har besluttet.

Høringer – hvad mener du?

Helhedsplan for området omkring Sejs Skole

Sejs-Svejbæk: Helhedsplanen for området omkring Sejs Skole kommer med et bud på den fremtidige disponering af området, herunder forslag til placering af nye idrætshaller, ny infrastruktur, placering af nye boldbaner mv. baggrunden for planen er, at kommunens ejendomme skal bruges mere og bedre end i dag. Byrådet har sendt helhedsplanen i 8 ugers høring.
Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 7

Dobbelthuse ved Jordkærsvej i Buskelund

Silkeborg: Der er vist interesse for at bygge omkring 102 dobbelthuse ved Jordkærsvej i Buskelund. Det kræver en ny lokalplan og et nyt tillæg til kommuneplanen. Byrådet har sendt forslag til sådanne i 8 ugers høring. Forslaget indeholder – foruden plads til boligerne – særlige naturfremmende tiltag, som blandt andet sikrer en buffer til områdets højmose og dels sikrer levesteder for de rødlistede sommerfugleområder, der findes i området. Byrådet har sendt forslaget til lokalplan og et forslag til tillæg til kommuneplanen i 8 ugers høring. Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 8

Ny pumpestation for Funder og omegn

Funder: En del af spildevandssystemet i Funder er i dag ældre og nedslidt. En ny pumpestation med tilhørende spildevandsbassin og en ny transportledning mellem Funder og Hvinningdal kan aflaste store dele af det ældre system. Derudover skal projektet håndtere regnvand og spildevand fra en byggemodning på Funder Allé og et kommende boligområde ved Funder Nørskov. Byrådet har besluttet at sende et forslag til tillæg til spildevandsplanen i 8 ugers høring.Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 13

Beslutninger og godkendelser

Campus Bindslevs plads dyrere end budgetteret

Silkeborg: Det er kommet til at koste 3.103.599 kroner mere end beregnet at etablere Campus Bindslevs Plads. Projektet bestod er fire delprojekteter, hvilket har gjort det vanskeligere at koordinere og udføre de forskellige delprojektet. Dertil kom nogle overraskelser, fx kostede trappen til p-kælderen 1,5 mio. kroner i stedet for 0,5 mio. kroner. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 4 

1. mio. kroner til arbejdsmiljø i daginstitutioner
Silkeborg Kommune: Arbejdstilsynet har anbefalet at ændre på arbejdsmiljøet i visse daginstitutioner. Byrådet har bevilget 1 mio. kroner blandt andet til bedre udsugning og akustisk regulering i Børnehuset Akacien, ekstra belysning i Børnehuset Skolegade og renovering af nogle af kommunes legepladser.
Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 5

Ombygning af børnehave bliver 1,95 mio. kroner dyrere

Them: Them Børnehave skal i fremtiden også have plads til 0-2-årige børn, og det kræver at institutionen bliver bygget om. Nu har det vist sig, at bygningen er i så dårlig stand, at det vil være billigere at rive en del af den ned og bygge nyt end renovere den. Det kommer dog stadig til at koste ekstra, så byrådet har bevilget 1,95 mio. kroner til at få det udført.Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 6

Lokalplan for Oslovej trukket tilbage i nuværende form

Silkeborg/Gødvad: Et forslag til lokalplan om skabe plads til 2 boligblokke i 1-4 etager på Oslovej nord for Bergensvej har fået mange indsigelser fra borgere og lokalrådet. I stedet for at vælge mellem 3 nye, mulige alternativer ud fra det oprindelige forslag, har byrådet sendt forslaget til lokalplan tilbage i Plan- og Trafikudvalget. Byrådsmøde mandag sag 9

Arbejde med ny lokalplan for Rosenørns Allé kan gå i gang

Silkeborg: En bygherre ønsker at bygge på hjørnet af Drewsensvej og den kommende Nordskovvej. Ønsket omfatter en boligblok med varierende antal etager op til 9 etager. Byrådet har besluttet at igangsætte arbejdet med en lokalplan for området. Byrådet har desuden besluttet at få undersøgt, hvordan sådan et byggeri kan få indflydelse på miljøet.
Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 10 og 11

Dispensation til byggeri på hjørnet af Borgergade og Sølystvej

Silkeborg: Et revideret forslag med lavere byggeri ’Søhaven’ ud til Langsø og Borgergade har fået byrådet til at beslutte at dispensere fra naturbeskyttelseslovens regler om søbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen.
Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 12

400.000 kroner til at genoprette højmose

Vrads-Sepstrup: Vrads-Sepstrup-området rummer mange mindre naturområder af høj naturkvalitet og naturpotentiale, blandt andet en højmose. Lodsejeren har sagt ja til at få området omkring højmosen genoprettet uden at få erstatning. Byrådet har bevilget 400.000 kroner til at genoprette naturen ved højmosen.
Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 14

1,2 mio. kroner til opmåling af vandløb

Silkeborg Kommune: En større del af de mange vandløb i Silkeborg Kommune har behov for nye regulativer, og det kræver blandt andet at de bliver målt op. Byrådet har bevilget 1,2 mio. kroner til at få opgaven udført.
Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 15

25 seniorboliger i Kjellerup

Kjellerup: Boligselskabet Sct. Jørgen skal i gang med at bygge 25 seniorboliger på Agertoften (den gamle rådhusgrund) i Kjellerup. Når boligselskaber bygger almene boliger, skal kommunen betale 10 procent af grundkapitalen, så byrådet 5,236 mio. kroner mio. kroner. 5,236 mio. kroner.
Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 16

Endeligt regnskab for Kongegården

Sydbyen i Silkeborg: Det endelige regnskab for AAB Silkeborg byggeri af 72 almene boliger i Kongegården er færdigt. Det har vist sig, at Silkeborgs Kommunes andel af grundkapitalen bliver 0,125 mio. kroner lavere end antaget. Byrådet har godkendt regnskabet samt huslejen pr. kvadratmeter, som er sat til 925 kroner.
Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 17

Regnskab for 16 almene lejligheder på Ved Skrænten

Alderslyst: Det endelige regnskab for 16 almene lejligheder på Ved Skrænten er færdigt. Det har vist sig at Silkeborg Kommunes andel af grundkapitalen bliver 22.000 kroner højere end antaget. Byrådet har godkendt regnskabet samt huslejen pr. kvadratmeter, som er sat til 929 kroner.
Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 18

Ændret regel for fleksibel udlejning

Silkeborg: For et halvt år siden indførte byrådet regler for fleksibel udlejning på Lupin/Resedavej for at få området fjernet fra regeringens ghettoliste og for at undgå at risikere at Arendalsvej kommer på listen. En af reglerne er, at mindst en i husstanden skal arbejde 37 timer om ugen. Men det er svært at få fuldtidsarbejde indenfor mange fag. Derfor har byrådet godkendt, at 30 timers arbejde om ugen er nok.
Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 19

Dyrere end antaget at rive Nordre Skole ned

Alderslyst: Der blev fundet flere miljøfarlige stoffer end kortlagt, da bygningerne blev undersøgt, inden opgaven med nedrivningen blev sendt i udbud. Derfor blev det 1.491.981 kroner dyrere at rive skolen ned end først antaget. Byrådet har godkendt regnskabet.Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 21

Alle skal have glæde af Voel Husmose
Voel: Voel Multihus og Voel Lokalråd har planer om at åbne er at åbne Voel husmose for byens borgere. Der skal blandt andet etableres fugletårn, materialehus, bord/bænkesæt, shelters og bålplads. Projektet har et samlet budget på 156.000 kroner. Byrådet har bevilget 78.000 kroner – max. 50% af udgifterne til projektet -resten skal initiativtagerne selv samle ind.
Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 22

Foreløbigt nej til Funder GF Fitness

Funder: Funder GF Fitness har søgt om støtte til at indrette fitnesslokaler. Men Tilsynsrådet er i øjeblikket i gang med at behandle en principsag om hvorvidt det er lovligt at støtte investeringer i fitness-udstyr eller det er konkurrence med private udbydere. Byrådet har derfor valgt at vente til Tilsynsrådet har afgjort principsagen.
Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 23

Ketcher Center udvider med 2 padelbaner

Øster Bording: Ketcher Center Øster Bordingvej har planer om at fordoble antallet af padelbaner til i alt 4 baner, fordi mange er blevet så glade for sporten, at der er brug for større kapacitet. Projektet har et samlet budget på 3,125 mio. kroner, og Ketcher Center har søgt om tilskud til at anlægge banerne. Byrådet har bevilget 1,562 mio. kroner – max 50% af udgifterne – resten står foreningen selv for.
Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 24

Midtvejsregulering af statstilskud

Silkeborg Kommune: Nu foreligger der en aftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, så årets midtvejsregulering af statstilskud kan blive gjort op. Byrådet har godkendt reguleringerne, der samlet set fordeler sig på finansielle bevillinger med en udgift på 7,855 mio. kroner, skattefinansieret drift udgift på 5,378 mio. kroner. I alt 13,233 mio. kroner mindre i kassen. Byrådet har godkendt midtvejsreguleringen.
Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 20

Politikere bytter udvalg

Silkeborg Byråd: Byrådet har besluttet, at ændre Plan- og Vejudvalget samt Socialudvalget pr. 1. november 2019. Martin Jacobsen fra Konservative forlader Plan og Vejudvalget og indtræder i Socialudvalget, mens Kasper Thomassen fra Venstre forlader Socialudvalget og overtager pladsen i Plan- og Vejudvalget.
Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 25

Stedfortrædere i Venstre og Socialdemokratiet

Silkeborg Byråd: 1. stedfortræder for Venstre Bent Jensen har deltaget i stedet for Helga Sandorf Jacobsen, der var forhindret på grund af sit arbejde. Stedfortrædere indkaldes, hvis et medlem ikke kan komme på grund af sygdom, graviditet, barsel eller adoption, af andet offentligt hverv, forretning eller lignende. Lars Fårup fra Socialdemokratiet var også forhindret i at deltage. I stedet deltog Arne Lund.
Byrådsmøde mandag 28. oktober sag 2

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen