Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – november 2020

Mandag 23. november var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over Silkeborg Byråds beslutninger.

Nye takster i dagtilbud
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, hvad forældre skal betale for en plads i dagtilbud. Du kan finde de enkelte takster i bilag til dagsorden.
Byrådsmødet, mandag 23. november, sag 2

Slut med ældreboliger på HC Branners Vej
Silkeborg: Siden plejecentret Ballelund lukkede, har det været svært at leje de 12 ældreboliger på H.C. Branners Vej lige ved siden af ud. Og da der er flere ældreboliger end der er behov for i Silkeborg, har byrådet besluttet at nedlægge boligerne som ældreboliger. Nu skal det undersøges, om man kan overdrage dem til et alment boligselskab, der i så fald skal leje dem ud som billige boliger.
Byrådsmødet, mandag 23. november, sag 3

Ekstra indsat for at få beboere i almene boligområder i arbejde
Silkeborg: Der er flere ledige beboere i store almene boligområder end generelt i kommunen. Derfor har byrådet besluttet at investere i en indsats der skal få flere ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Der er sat 1.820.000 kroner af hvert år til og med 2024, men det forventes at indsatsen tjener sig selv ind igen på grund af færre udgifter til kontanthjælp og dagpenge. Byrådsmødet, mandag 23. november, sag 4

Ny dagligvarebutik og 15 huse på vej i Sejs
Sejs: Mascots bygninger på Julsøvej 100 har stået tomme i en årrække. Rema Butiksudvikling A/S er interesseret i udnytte dem til dagligvarebutik på 1.200 m2 og 15 tæt-lave boliger, hvor der er let at komme til, synlighed og gode p-forhold. Planen er miljøvurderet, og det har vist sig at der er behov for skærme af for støj ud mod Multebærvej, og mellem butikken og de nye boliger. Udover forslaget til lokalplan er der behov for et tillæg til kommuneplanen for at kunne udvide bymidten. Byrådet har sendt begge forslag i 8 ugers høring.
Byrådsmødet, mandag 23. november, sag 5

42,4 mio. kroner til kryds mellem Viborgvej og Nordre Ringvej
Silkeborg: Krydset mellem Viborgvej og Nordre Ringvej skal bygges om, så vejene er i samme niveau ved at hæve Nordre Ringvej. Byrådet har frigivet 42,4 mio. kroner til arbejdet. Der er nu givet i alt 52,9 mio. kroner til at ændre krydset.
Byrådsmødet, mandag 23. november, sag 6

Allingvej i Lemming bliver udvidet
Lemming: Det er nødvendigt at udvide dele af Allingvej, fordi der kommer mere tung trafik i fremtiden på grund af et kommende biogasanlæg. Byrådet har frigivet 2,7 mio. kroner til en udvidet vej.
Byrådsmødet, mandag 23. november, sag 7

Arendalsvejs sidevej bliver privat vej
Silkeborg: Noget af den del af Arendalsvej, som løber mellem boldbanerne og p-pladsen ved butikkerne, skal bruges til byggeri af den nye hal. Resten af sidevejen har derfor mistet sin betydning som offentlig vej. Byrådet har godkendt at vejdelen nu bliver til en privat fælles vej til fortsat brug for hallen og områdets institutioner, virksomheder og beboere.
Byrådsmødet, mandag 23. november, sag 8

Klimaplan for 2021 godkendt
Silkeborg Kommune: I 2021 kommer der endnu mere fokus på at nedsætte CO2-forbruget i Silkeborg Kommune som virksomhed. Målet er at blive CO2-neutral i 2025. Byrådet har bevilget 5 mio. kroner til at få ført tiltagene i planen ud i livet.
Byrådsmødet, mandag 23. november, sag 9

Nye boldbaner ved Dybkærskolen
Silkeborg: I forbindelse med byggeriet af den nye Dybkærskole bliver to 11-mands fodboldbaner og en multibane inddraget fra marts 2021. De bliver erstattet med en 8-mandsbane og en 5-mandsbane. Byrådet har bevilget 3 mio. kroner til nye baner.
Byrådsmødet, mandag 23. november, sag 10

Fra selvbudgettering til statsgaranteret budget
Silkeborg Kommune: Byrådet har valgt at selvbudgettere indkomstskat og tilskud og udligning i budgettet for 2020. På grund af Covid19-situationen er der ekstraordinær usikkerhed ved at selvbudgettere, og Folketinget vil helt ekstraordinært give kommunerne lov til at ændre til statsgaranteret indtægtsgrundlag, der er lavere, men giver sikkerhed for indtægterne. Byrådet har derfor besluttet at ændre til statsgaranteret indtægtsgrundlag.
Byrådsmødet, mandag 23. november, sag 11

Garanti for gæld i Teknisk Skoles gamle bygninger
Silkeborg: College 360 ønsker at frasælge en af Teknisk Skoles gamle bygninger på Kejlstrupvej. Silkeborg Kommune har stillet garanti for en del af skolens lån i huset, og i forbindelse med det kommende salg anmoder Realkredit Danmark om, at Silkeborg Kommune står ved sin garanti. Byrådet har meddelt, at det gør kommunen.
Byrådsmødet, mandag 23. november, sag 12

Nyt medlem af Nærdemokratiudvalget
Silkeborg Kommune: Socialdemokratiet har anmodet om, at Ivan Greve afløser Helle Gade i Nærdemokratiudvalget. Byrådet har godkendt ændringen.
Byrådsmødet, mandag 23. november, sag 13

Nye medlemmer i en række udvalg

Silkeborg Kommune: Borgmesteren har anmodet om, at der skiftes medlemmer ud i en række udvalg. Byrådet har godkendt, at Gitte Willumsen træder ud af Plan- og Vejudvalget, at Flemming Heiberg træder ud af Sundheds- og Ældreudvalget og ind i Plan- og Vejudvalget, Jarl Gorridsen træder ud af Nærdemokratiudvalget og ind i Klima- og Miljøudvalget. Kasper Thomassen træder ind i Nærdemokratiudvalget, og at Hans Okholm træder ud af Klima- og Miljøudvalget og ind i Sundheds- og Ældreudvalget.Byrådsmødet, mandag 23. november, sag 14

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen