Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – marts 2019

Mandag 25. marts var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Læs, hvad Silkeborg Byråd har besluttet.

Høringer – hvad mener du?

Parcelhuse ved Brunbakkevej og Øster Bordingvej i Buskelund
Silkeborg: Silkeborg vokser og Buskelund er et populært område. Lokalplanen gør det muligt at opføre ca. 58 parcelhuse på udstykninger imellem 700-1000 m2 og ca. 20 rækkehuse. Bebyggelsesprocenten er 40 %, og der må bygges i to etager med en højde på 8,5 m. Der ligger en gravhøj i midten af planområdet, som der skal være en 100 meter beskyttelseslinje til. Byrådet har sendt forslaget til lokalplan i 4 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 25. marts sag 5

Første skridt frem mod Eriksborg
Silkeborg: Silkeborg vokser og Gødvadområdet er populært. Alt tyder på, at Gødvad og Grauballe med tiden vokser sammen. Bydelen mellem byerne kommer til at hedde Eriksborg og er planlagt i store træk. Nu er der det første konkrete projekt på vej, og det kræver en lokalplan. Forslaget skaber plads til omkring 52 boliger – både rækkehuse og parcelhuse. I følge planen bliver der vejadgang fra Bakkeborg. Der er desuden sat plads af til en supercykelsti. Byrådet har sendt forslaget til lokalplan i 8 ugers høring
Byrådsmødet mandag 25. marts sag 6

Bofællesskab for seniorer i Kjellerup

Kjellerup: Også i Kjellerup er der behov for nye boliger til indbyggere i alle aldre, blandt andet er der ønske om at få et bofællesskab for seniorer på den gamle rådhusgrund. Bofællesskabet skal bestå af 25 rækkehuse og et fælleshus i et plan, og der er der bliver desuden plads til 7 parcelhuse. Området får vejadgang fra henholdsvis Agertoften og Grønningen. Det kræver en ny lokalplan for området, og byrådet har derfor sendt en sådan i 4 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 25. marts sag 7

Børnehus og parcelhuse syd for Tværdalsvej i Sejs-Svejbæk

Sejs-Svejbæk: Silkeborg vokser, og Sejs er et populært område især for børnefamilierne. Det kniber med pasningspladser, så det er nødvendigt med både et nyt børnehus og flere byggegrunde. Byrådet har derfor sendt en lokalplan for området syd for Tværdalsvej i 4 ugers høring. Planen skaber plads til et børnehus med 100 pladser og 41 parcelhuse, der skal ligge i en enklave omkring et grønt område. Samtidig har byrådet sendt en miljøvurdering af lokalplanen i 4 ugers høring. Vurderingen viser, at landskabets kvalitet bliver væsentligt ændret, men lokalplanen bevarer nogle af de landskabelige træk, fordi noget af området ikke bliver bebygget eller får træer, og der bliver sikret fri- og opholdsarealer såsom åben hede og overdrev.
Byrådsmødet mandag 25. marts sag 8 og sag 9

Beslutninger

Brandsikkerheden på plejecentre får et udvidet tjek
Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 500.000 kroner til en udvidet undersøgelse af brandsikkerheden på plejecentrene. For eksempel om der er behov for mere eller andet brandsikkerhedsudstyr på plejecentrene, og hvad det i så fald vil komme til at koste.
Byrådsmødet mandag 25. marts sag 3

Bedre udearealer på Sandgårdsparken
Silkeborg Kommune: Målet er, at plejecentrene have har attraktive udearealer med stier og oplevelser med plads til rekreation. De skal desuden leve op til et trygt og stimulerende udeliv. Men på Sandgårdsparken er der udelukkende græsplæner, og det lever ikke op til målet. Byrådet har derfor bevilget 2,7 mio. kroner til at ændre udearealet ved Sandgårdsparken og udvikle videre på andre plejecentres udearealer.
Byrådsmødet mandag 25. marts sag 4

Ny rundkørsel ved Funder Bygade bliver offentlig vej
Funder: En del af rundkørslen ved Funder Bygade ved Rema 1000 i Funder har i øjeblikket status som privat vej, hvilket betyder at ejeren kan bestemme hvem der har adgang til at bruge den, og selv står for at vedligeholde den. Men vejen overholder alle kriterier for at være en offentlig vej. Byrådet har besluttet at ændre vejens status.
Byrådsmødet mandag 25. marts sag 10

Mosen i Kærsgård Plantage bliver genskabt
Silkeborg Kommune: En stor del af Kærsgård Plantage i det nordlige Silkeborg var oprindeligt en mose, men i dag er der kun 3-4 små mosehuller tilbage. Resten af plantagen er plantet til med gamle grantræer. Planen er at genskabe mosen midt i plantagen ved at fjerne nogle af træerne og ved at lukke kanaler, der nu bliver brugt til afvanding. Byrådet har bevilget 200.000 kroner til at genskabe mosen. Der kommer også infoskilt eller en træbro, så man kan komme helt tæt på mosen.
Byrådsmødet mandag 25. marts sag 11

Midtjysk Brand- og Redning gik i plus

Silkeborg Kommune: Midtjysk Brand og Redning brugte 342.000 mindre end budgetteret. Beredskabet er et samarbejde mellem Silkeborg og Viborg Kommuner og koster 171 kroner pr. indbygger. Byrådet har godkendt regnskabet.
Byrådsmødet mandag 25. marts sag 12

Svar til Ankestyrelsen om wifi
Silkeborg: Silkeborg Kommune indgik i foråret 2016 aftalte med EnergiMidt om køb af data samt levering af informationsydelser fra selskabets gratis wifi i gågaderne. Det fik nogen til at klage til ankestyrelsen, der nu har udtalt sig og ønsker, at Silkeborg Kommune også udtaler sig. Ankestyrelsen mener, at der i princippet er tale om lovlige kommunale formål, men mener også at købet har medvirket til, at EnergiMidt valgte at indføre gratis internet ’silkeborgfree’, og det er ikke lovligt. Ankestyrelsen vurderer, at aftalen derfor som sådan er ulovlig i styrelsen øjne. Byrådet har godkendt Silkeborg Kommunes svar, hvor der blandt andet står, at kommunen ikke igen vil indgå lignende købsaftaler, men ikke vil opsige aftalen nu. Den er nemlig tidsbestemt, og der er allerede betalt for resten af perioden. Aftalen bliver dog nærmere præciseret.
Byrådsmødet mandag 25. marts sag 16

Silkeborg skal have en arkitekturpolitik

Silkeborg Kommune: Socialdemokratiet ønskede at få et punkt på dagsorden om, at Silkeborg udarbejder en arkitekturpolitik ligesom blandt andet Aarhus, Viborg og Herning har gjort. Politikken skal sætte fokus på de kvaliteter, som netop vores byer har. Byrådet har besluttet at sætte en proces i gang, der skal lede frem mod en arkitekturpolitik. Byrådsmødet mandag 25. marts sag 17

215.000 kroner til madpakkehus i Serup
Serup: Serup Borgerforening har planer om at bygge et madpakkehus ved Serup sportsplads og har søgt om tilskud til byggeriet, som har et samlet budget på 431.000 kroner. Byrådet har bevilget 215.000 kroner – max halvdelen – til projektet. Resten skal borgerforeningen selv ud at finde.
Byrådsmødet mandag 25. marts sag 18

Penge til hal 2 og klubhusfaciliteter i Buskelund
Buskelund: En del af aftalen mellem Silkeborg Kommune og Østre Bording Gymnastikforening er ændret, så det bliver Silkeborg Kommune, der står for både at bygge en hal mere i Buskelund samt klubfaciliteter, som ØBG i første omgang skulle stå for. Byrådet har godkendt den nye konstruktion, som kommer til at koste 1,6 mio. kroner i tabt momsrefusion.
Byrådsmødet mandag 25. marts sag 19

Økonomi

Midtjysk Brand- og Redning fik plus
Silkeborg Kommune: Midtjysk Brand og Redning brugte 342.000 mindre end budgetteret. Beredskabet er et samarbejde mellem Silkeborg og Viborg Kommuner og koster 171 kroner pr. indbygger. Byrådet har godkendt regnskabet.
Byrådsmødet mandag 25. marts sag 12

33 anlægsregnskaber
Silkeborg Kommune: 33 anlægsregnskaber fra vidt forskellige projekter er gjort op. Det drejer sig om regnskaber lige fra lydanlæg på Rampelys over Trafikterminalen til haller. Byrådet har godkendt regnskaberne.
Byrådsmødet mandag 25. marts sag 13

Årsberetning og regnskab 2018
Silkeborg Kommune: Regnskabet for 2018 er gjort endeligt op, og årsberetningen for 2018 er offentliggjort. Byrådet har godkendt begge. Se regnskab og årsberetning. Det færdige regnskab betyder også, at der nu bliver flyttet ubrugte budgetkroner fra 2018 til 2019. I de tilfælde hvor der er brugt mere end budgetteret er pengene taget fra 2019’s budget på området.
Byrådsmødet mandag 25. marts sag 15 og sag 14

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen