Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – maj 2019

Mandag 27. maj 2019 var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Læs, hvad Silkeborg Byråd har besluttet.

Høringer – hvad mener du?

 

Klare regler for sommerhusområdet  Vesterlund
Silkeborg/Virklund: Vesterlund er et af Danmarks ældste sommerhusområder, og det er vigtigt at bevare og beskytte. Den nuværende lokalplan mangler klare regler for eventuelt nybyggeris udseende og størrelse, og derfor er der udarbejdet et forslag til en ny lokalplan. Byrådet har sendt forslaget i 4 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 27. maj sag 5

Nyt kvarter ved Kallundmose i Gødvad
Silkeborg: Et par grundejere i området nord for Østre Højmarksvej, øst for Nørreskov Bakke, vest for fredskoven Kallundmose og syd for husene på Eriksborg Allé vil gerne udnytte området til boliger. Det kræver en ny lokalplan for området. Planen giver plads til 140 boliger fordelt på ca. 100 tæt-lave boliger, 4 punkthuse med plads til 36 boliger samt mulighed for at opføre flere åben-lav huse langs Nørreskov Bakke. Der bliver også plads til støjvolde, hvis det bliver nødvendigt. Byrådet har sendt forslaget i 8 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 27. maj sag 6

Samlet forslag for det centrale Hvinningdal
Hvinningdal: Hvinningdal har udviklet sig markant i den seneste årrække og har brug for flere offentlige faciliteter. Byrådet har tidligere besluttet at bygge ny hal og daginstitution, Balle Menighedsråd vil gerne bygge en ny kirke og en gruppe borgere har planer om at bygge et fælleshus. Nu skaber et forslag til en ny lokalplan centralt i Hvinningdal plads til den ny hal og fælleshus, idrætsområder, plejeboliger og ny kirke. Planen indeholder også stier, som binder området sammen. Området grænser op til Eidervej og Buskelundhøjen samt den sydligste sti mellem Buskelundhøjen og Buskelundvænget, Rudbølvej-kvarteret samt kvartererne langs Padborgvej og Christiansfeldvej. Byrådet har sendt forslaget i 4 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 27. maj sag 7

8 nye regulativer for vandløb
Silkeborg Kommune: I 2018 overtog Silkeborg Kommune ansvaret for at vedligeholde 9 vandløb, der tidligere var private vandløb, som lodsejerne havde ansvaret for at vedligeholde. De har nu fået regulativer, der beskriver hvordan de skal vedligeholdes. 2 af vandløbene får samme regulativ. Byrådet har sendt regulativerne i 8 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 27. maj sag 10

Godkendelser, beslutninger og orienteringer

72 boliger på Impalagrunden
Hvinningdal: Impalagrunden Hotel Impala på Vestre Ringvej brændte ned i 2017 og en bygherre har vist interesse for at opføre ca. 72 boliger fordelt på 24 tæt-lave boliger og 4 punkthuse med 48 lejligheder i et område nord for Vestre Ringvej og syd for Sankelmarksvej. Nu har et forslag til en lokalplan været i 8 ugers høring og rettet til i forhold til nogle af de kommentarer, der kom. Blandt andet er højden på bygningerne ændret fra 15 meter til 13,5 meter. Byrådet har endeligt godkendt lokalplanen.
Byrådsmødet mandag 27. maj sag 4

Første skridt mod Kommuneplan 2020-2032

Silkeborg Kommune: Mindst hvert 4. år skal alle kommuner revidere kommuneplanen, som stikker retningerne for fysisk planlægning ud, fx; hvor skal der være boliger, erhverv eller natur og landbrug. Kommuneplanen skal dække hele kommunens geografiske område. Byrådet har godkendt emnerne og tidsplanen for arbejdet. Planen skal være færdig i 2021. Undervejs i processen kommer der borgermøder i alle lokalområder. Derudover kommer der 10 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 27. maj sag 8

Masterplan for Søfronten og Havnen

Silkeborg: Vinderen af konkurrencen om en masterplan for Søfronten og Havnen er fundet, og byrådet har hørt mere om forslagene, og hvad der nu skal ske for at komme videre med planerne. Læs mere om masterplanen for Søfronten og Havnen og se de tre forslag
Byrådsmødet mandag 27. maj sag 9

Lundens bygning får make-over for 2,2 mio. kroner

Silkeborg: Lundens køkken og toiletterne i kælderen er slidt ned. Byrådet har derfor bevilget 2,2 mio. kroner til at renovere og modernisere køkkenet samt renovere toiletterne.
Byrådsmødet mandag 27. maj sag 11

300.000 kroner til nye legeredskaber
Silkeborg Kommune: I vinteren 2017-2018 blev alle dagplejere spurgt om, hvad der var godt ved de offentlige legepladser, hvad de synes kunne være bedre, og sat penge af til at forbedre og renovere legepladserne. I år handler om alt lige fra et madpakkehus, vippedyr, små borde med stole, gynger og meget andet fordelt over lang række lokalområder. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmødet mandag 27. maj sag 12

Nye rammer for Alderslyst Ungdomsklub

Silkeborg: Alderslyst Ungdomsklub lever ikke op til kommunens ambitioner om et kreativt og motiverende miljø for de unge. Desuden ligger klubben mellem 2 børnehaver, hvilket er en udfordring for begge målgrupper. Oveni det har børnehaverne behov for plads til flere børn. Byrådet har bevilget 7 mio. kroner til at flytte klubben til enten andre lokaler eller en permanent pavillon. De unge skal nu komme med input. Hvor klubben skal være ligger endnu ikke helt fast.
Byrådsmødet mandag 27. maj sag 13

Specialklasser på Skægkærskolen

Skægkær: Antallet af børn med behov for specialundervisning stiger, og de 2 skoler med specialklasser mangler plads. Derfor bliver der som indrettet lokaler med plads til 16 elever på Skægkærskolen. Der er tale om en midlertidig løsning. Byrådet har bevilget 1,7 mio. kroner til at indrette lokaler og legeplads samt handicapvenlige toiletter.
Byrådsmødet mandag 27. maj sag 14


Et børnehus i stedet for 2 i Them
Them: Them har to daginstitutioner, men kun den ene har en vuggestue. Inden længe er børnene fordelt på en måde, der giver tomme pladser på den ene og yderligere pres på den anden. Det kan løses ved at ændre strukturen fra 2 selvstændige institutioner til et samlet børnehus, hvor vuggestue og de mindste børnehavebørn er samlet et sted og de store et andet uanset deres hjemadresse. Byrådet har godkendt strukturen og bevilget 2 mio. kroner til at ændre på daginstitutionerne, så de har optimale forhold for aldersgrupperne.
Byrådsmødet mandag 27. maj sag 15

Bedre lys på værkerne på Kunstcenter Silkeborg Bad
Silkeborg: Udstillingsbygningerne Skovvilla (1996) og Kurbygningen (1998) har for nogle år siden fået glødepæren udskiftet med halogenpærer. Det var ikke en optimal løsning, men kunstcentret har valgt at leve med den, indtil der kom en afløser af tilfredsstillende karakter. Nu har LED-pærerne nået en kvalitet, der et tilfredsstillende og Kunstcentret ønsker at udskifte alle pærer. Det kommer til at koste 715.000 kroner, men også betyde, at der kan spares 91.000 kroner på el hvert år. Byrådet har bevilget pengene til Kunstcenter Silkeborg Bad.
Byrådsmødet mandag 27. maj sag 19

Nye toiletter på Vrads Station
Vrads: Foreningen bag Veteranbanen Bryrup-Vrads er i gang med at renovere Vrads Station. Nu er turen kommet til toiletterne, som bliver brugt både af stationens gæster, togpassagerer og overnattende i shelters i nærheden. Byrådet har bevilget 180.000 kroner til nye toiletter på stationen – halvdelen af budgettet – resten skal Veteranbanen Bryrup-Vrads selv finde.
Byrådsmødet mandag 27. marts sag 20

Flere pladser til tilskuere i Voel Hallen
Voel: Hallen i Voel er et samlingspunkt for byen, oplandet og ikke mindst 500 håndboldspillere. Der er ofte mange tilskuere til kampene, fordi nogle af ungdomsholdene spiller i den øverste rækker. Silkeborg-Voel KFUM vil gerne have en ekstra række pladser til tilskuere på den ene langside. Byrådet har bevilget 72.000 kroner til en ekstra række pladser i hallen – halvdelen af budgettet – resten skal Silkeborg-Voel KFUM selv finde.
Byrådsmødet mandag 27. maj sag 21

Samarbejde med boligforeninger fortsætter
Silkeborg: Siden 2015 har Silkeborg Kommune og boligselskaberne med succes arbejdet sammen om et fælles mål på Resedavej og Lupinvej. Målet har været at skabe attraktive, velfungerende og bæredygtige boligområder båret af fællesskaber, skabe indsatser på tværs, der øger trivsel og sundhed, få flere på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse samt udvikle området socialt. Byrådet har godkendt, at arbejdet kan fortsætte de næste 4 år.
Byrådsmødet mandag 27. maj sag 22

Stedfortræder
Silkeborg Kommune: 1. stedfortræder for Venstre, Bent Jensen, deltog i stedet for borgmester Steen Vindum, der var forhindret i at deltage på grund af ferie. En stedfortræder deltager, hvis et medlem ikke kan komme på grund af sygdom, graviditet, barsel eller adoption samt andet offentligt hverv, forretning eller lignende.
Byrådsmødet mandag 27. maj sag 2

Silkeborg Kommunes økonomi

Tjek af budgettet
Silkeborg Kommune: Hvert kvartal bliver kommunens samlede budget tjekket for at holde øje med, om der bliver brugt flere penge, end der er sat af på de forskellige områder, når året er omme. Silkeborg vokser, børnetallet stiger og det positive problem presser på økonomien. Desuden stiger antallet af ældre. Samlet set vil der, når året er omme være brugt 90 mio. kroner mere end budgetteret på serviceområdet. Byrådet har besluttet at sætte korrigerende handlinger i gang og taget orienteringen til efterretning.
Byrådsmødet mandag 27. maj sag 16 og 17

Ændret anlægsbudget
Silkeborg Kommune: Det bliver først muligt at ændre vejforløbet ved Chr. 8’s Vej og Søtorvet i 2020 i stedet for 2019, hvor der er sat penge af i budgettet. Det har gjort det muligt at flytte projekter, der er i budgettet for 2020 frem til i år. Det gælder en række cykelstier, vejbelysning samt børnehave- og vuggestuepladser i Virklund. Byrådet har godkendt, at projekterne rykkes frem til i år.
Byrådsmødet mandag 27. maj sag 18

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen