Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – januar 2019

Mandag 28. januar var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Læs, hvad Silkeborg Kommune har besluttet.

Høringer – hvad mener du?

SuperBrugs på Søtorvet
Silkeborg: Ejeren af Kvickly på Søtorvet har besluttet sig for at åbne en SuperBrugs (mellemstor butik) i stedet for en Kvickly, når Søtorvet er forvandlet til en ny bydel. En mindre butik giver plads til andre muligheder fx vej- og parkering, butik/café/restaurant og liberale erhverv. Ændringerne kræver et tillæg til områdets lokalplan, så byrådet har sendt et forslag til et tillæg til lokalplan i 2 ugers høring.
Byrådsmødet 28. januar sag 4

Boligområde ved Dalvejen i Balle
Balle: Silkeborg vokser, og Balle er et populært område at slå sig ned i. På hjørnet af Daltoften og Dalvejen ligger et ubenyttet kommunalt område, der skulle være brugt til butikker. Ingen har dog været interesseret at bruge muligheden. Der er plads til 6 huse i max. 2 etager på grunden. Det kræver en lokalplan for området, så byrådet har sendt et forslag i 4 ugers høring. Lokalplanen slår også fast, at husene skal passe til de øvrige huse i nærheden, og beboerne skal køre ad en stikvej fra Dalvejen.
Byrådsmødet 28. januar sag 5

Plads til erhverv ved motorvejsudfletningen i Funder
Funder: omgivet af Silkeborgmotorvejen og tilkørslen hertil, Vestre Højmarksvej samt Funder Kirkevej. I det sydøstlige hjørne støder området op til en pendler-p-plads. Det kræver en ny lokalplan, så derfor sendte byrådet et forslag i 4 ugers høring. Lokalplanen slår fast, at området skal fremtræde harmonisk, ordentligt og indbydende med brede grønne arealer ud mod de omgivende veje.
Byrådsmødet 28. januar sag 6

Boliger i Kjellerups tomme butikker
Kjellerup: Antallet af forretninger i Kjellerup er faldet, og derfor står mange ejendommes stueetager tomme, specielt i Vestergade. Flere har spurgt efter at få lov til at bruge stueetagerne til andet end forretninger. Men det tillader områdets lokalplan ikke. Derfor har byrådet besluttet at sende et forslag om at ophæve lokalplanen i 4 ugers høring. Området ud mod den centrale del af Søndergade skal dog stadig have butikker og lignende i stueetagen og i handelsgader og ud til handelstorve og p-pladser skal så vidt muligt huse butikker eller lignende.
Byrådsmødet 28. januar sag 7

Plads til boliger ved de tidligere Svejbæk Træskofabrikker
Sejs-Svejbæk: En del af lokalplanens formål for de tidligere Svejbæk Træskofabrikkers på Julsøvej 201 passer ikke længere ind i kommuneplanen. Her er området i stedet lagt ud til boliger. Ejeren af grunden er interesseret i at bygge to rækkehuse på stedet, men for det kan lade sig gøre, er det nødvendigt at ophæve en del af den gamle lokalplan. Derfor har byrådet sendt et forslag om at ophæve en del af lokalplanen i 4 ugers høring.
Byrådsmødet 28. januar sag 8

Byrådet har besluttet

3 mio. kroner til byggemodning

Silkeborg Kommune: Silkeborg får både flere borgere og flere virksomheder, og de skal have jord at slå sig ned på. Det kræver byggemodninger og vedligehold af usolgte grunde. Byrådet har bevilget 3 mio. kroner til at gennemføre projekterne.
Byrådsmødet 28. januar sag 9

3,5 til små vejprojekter
Silkeborg Kommune: I det kommende år bliver kloakkerne i blandt andet Bryrup renoveret og det giverder behov for at følgearbejder. Af øvrige mindre arbejder er trafiksikkerhedskampagner mod bl.a. spritkørsel og høj hastighed, kampagne ved skolestart og kampagne for skærpet opmærksomhed. Hornvej i Gjern samt Smedebakken i Thorning bliver mere sikre, hastighedsdæmpende tiltag, renovering af eksisterende afvanding, samt mindre renoveringer af veje. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmødet 28. januar sag 10

1,5 mio. kroner til at undersøge vejforhold
Silkeborg Kommune: Inden anlægsprojekter bliver ført ud i livet bliver jordbundsforholdene undersøgt, fx prøvegrave efter arkæologiske spor, geotekniske prøver og Byrådet har bevilget 1,5 mio. kroner til årets undersøgelser. Pengene skal blandt andet gå til Vestre Højmarksvejs sammenkobling med Funder Allé, omfartsvej ved Skægkær, Søfronten og Havnen og en supercykelsti.
Byrådsmødet 28. januar sag 11

Energnist får ændrede vedtægter
Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommune er gået sammen med 15 andre kommuner om 2 anlæg til at brænde affald af i. Men det er ikke længere nok, så derfor har selskabet købt plads i endnu et anlæg. Det er ikke nævnt i Energnists vedtægter, der derfor skal rettes til. Byrådet har godkendt de nye vedtægter.
Byrådsmødet 28. januar sag 12

2 timers gratis parkering
Silkeborg: Fra 1. februar er der 2 timers gratis parkering på de kommunale p-pladser i Silkeborg til gavn for de handlende og butikkerne. Men i aftalen mellem ejeren af p-kælderen under Torvet og Silkeborg står der at vilkårene for den pladserne i den private p-kælder ikke må afvige væsentligt fra gældende markedsvilkår for benyttelse af tilsvarende kommunalt ejede parkeringspladser i Silkeborg bymidte. Forhandling har resulteret i en 4-årig aftale med A. Enggaard A/S om 2 timers gratis parkering på de kommunale betalingspladser og brug af p-kort til kommunens offentlige betalingspladser på 113 pladser på det nederste dæk i p-kælderen under Torvet. Aftalen kommer til at koste 4,267 mio. kr. i alt de næste 4 år.
Byrådsmødet 28. januar sag 13

Nyt bofællesskab for psykisk handicappede
Silkeborg: Borgerne i botilbuddet Birkehaven kommer i fremtiden til at bo i et nyt botilbud på H.C Branners Vej, mens borger med mindre behov for støtte og som i øjeblikket bor forskellige steder bliver samlet i Birkeparken. Nu har ’Anonym fond – Bofællesskaber til psykisk handicappede’ doneret 1,820 mio. kroner til at købe ekstra udstyr til det nye botilbud på H.C. Branners Vej. Byrådet har bevilget 3,970 mio. kroner til at indrette og renovere botilbuddene. Pengene fra fonden indgår foreløbigt i beløbet, da donationen først bliver udbetalt efter pengene er brugt.
Byrådsmødet 28. januar sag 14

Nye biler med lifte til handicappede
Silkeborg Kommune: Nogle af de gamle biler og busser som bliver brugt til handicappede trænger til at blive skiftet ud. Blandt andet fordi skal forbi mekanikeren for tit, og fordi en del mangler eller har lifte, der ikke svarer til nutidens behov. Byrådet har bevilget 1,6 mio. kroner til at skifte biler og busser ud. Alt tyder dog på at pengene bliver tjent ind igen på grund af færre ture på værksted.
Byrådsmødet 28. januar sag 15

2,6 mio. kroner til velfærdsteknologi til pleje af handicappede

Silkeborg Kommune: Velfærdsteknologiske hjælpemidler er med til at gøre handicappede borgeres hverdag lettere og gøre det muligt for dem at klare flere opgaver på egen hånd, hvilket øger deres livskvalitet. Et andet eksempel er virtual reality briller, der gør det muligt for dem at prøve situationer af, inden de skal ud og opleve dem i virkeligheden. Byrådet har bevilget 2,6 mio. kroner til udstyr og til et trådløst kaldeanlæg på Botilbuddet Alderslyst. Velfærdsteknologi er også med til at aflaste personalet fysisk, hvilket kan være med til at nedbringe deres sygefravær.
Byrådsmødet 28. januar sag 16

Superlegeplads i Indelukket allerede i år
Silkeborg: Der kommer en stor, attraktiv og tiltrækkende legeplads til familien i Indelukket allerede i år. Legepladsen skal tiltrække alle aldersgrupper og have forskellige sværhedsgrader i legeredskaber og lege- og bevægelsesværdi. Superlegepladsen skal passe til Indelukkets skov- og parklignende område. Superlegepladsen skulle i første omgang være bygget i 2022. Byrådet har bevilget 4 mio. kroner til superlegepladsen. Pengene var i første omgang sat af til en hal ved Sølystskolen, der nu bliver udsat til 2021.
Byrådsmødet 28. januar sag 18

Bedre forhold på Ellingbanen for 3 mio. kroner
Funder: Motorsportsbanen ved Elling skal have nye luftpuder til at afskærme speedwaybanen. Luftpuder er et krav til lovlig brug af banen og skal skiftes ud med jævne mellemrum i år. Byrådet har bevilget 3 mio. kroner til at bedre forholdene på Ellingbanen. De 200.000 er til nye luftpuder. Hvad de øvrige skal bruges til er endnu ikke afgjort. Der er mange forslag i spil. Den videre proces skal ske i tæt dialog med naboerne.
Byrådsmødet 28. januar sag 19

800.000 kroner til nye energimærker
Silkeborg Kommune: Hvert 7. år skal offentlige bygninger have ny energimærker. Ejendommene bliver undersøgt af en ekstern konsulent og giver køber/lejer nogle svar om energiforbruget og hvilke tiltag, der kunne være med til at spare på forbruget. Byrådet har bevilget 800.000 kroner til formålet i år.
Byrådsmødet 28. januar sag 20

Bygninger er revet ned
Silkeborg Kommune: I 2018 bevilgede byrådet 5,474 mio. kroner til at rive bygninger ned for. Det drejede sig blandt andet om Thorning Skole, gamle børnehaver, pavilloner ved skoler. Regnskabet er nu gjort op og viser, at det er brugt 905. kroner mindre end budgetteret., fordi det kom billigere tilbud og børnehaven i Resenbro endnu ikke er revet ned. Byrådet har godkendt regnskabet og sendt de ubrugte penge tilbage til den konto, de kom fra.
Byrådsmødet 28. januar sag 21

Anlægsregnskab for JYSK Park

Silkeborg: Silkeborgs nye stadion i Søholt kom til at koste 130 mio. kroner. Silkeborg Kommunes andel af udgifterne var 60 mio. kroner. Byrådet har godkendt regnskabet. Byrådsmødet 28. januar sag 22

Ny indkøbspolitik

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt Silkeborgs nye indkøbspolitik, der indeholder en række overordnede principper samt et fokus på effektivisering, samfundsansvar og samarbejde. Indkøbspolitikken har også fokus på klima, økologi og genanvendeligt affald.
Byrådsmødet 28. januar sag 23

Resedavej og Lupinvej skal af ghettolisten
Silkeborg: Resedavej og Lupinvej er kommet på regeringens ghettoliste. Blandt andet fordi der bor lidt for mange af anden etnisk oprindelse og/eller er på overførselsindkomst. Det skal nye, fleksible måder at udleje på ændre. I fremtiden vil 75% af de boliger, der bliver ledige, være reserveret lejere med fast arbejde, er unge under uddannelse, skilsmisseramte og personer over 64. Interne i afdelingen har stadig førsteret. Reglerne er udarbejdet sammen med boligorganisationerne.
Byrådsmødet 28. januar sag 24

Fleksible udlejningsregler på Arendalsvej

Silkeborg: I samarbejde med boligorganisationerne indføres fleksible udlejningsregler på Arendalsvej for at forebygge, at området kommer på regeringens liste over udsatte boligområder. I fremtiden vil 50% af de boliger, der bliver ledige, være reserveret borgere med fast arbejde, 25 % fra ventelisten og 25% som boliger, Silkeborg Kommune kan henvise til.
Byrådsmødet 28. januar også sag 24

Flere unge skal i uddannelse eller arbejde

Silkeborg Kommune: Der er stadig unge, som ikke kommer i gang med en uddannelse eller får fast rod på arbejdsmarkedet i en ung alder. Nu skal en ny måde at hjælpe dem videre på stå sin prøve. Initiativet: ’En enkel indgang er de mange indgange – 4 skridt på vejen mod uddannnelse og job’ handler om: 1. Fremskudt indsats og de mange indgange 2. Fælles logik, sprog og tilgang 3. Rådgivningsorgan med tværfaglig ekspertise 4. Kulturskub og kommunikationsform. Byrådet har godkendt strategien.
Byrådsmødet 28. januar sag 25

Den kristne efterskole, Klippen, får ejendomsskatten sat ned
Voel: Den kristne efterskole, Klippens bygninger er kommet ind under en ny lokalplan, der har ændret deres status. Det betyder, at skolens ejendomsskat stiger 48.000 kroner om året, selvom bygningerne bliver brugt til samme formål som før. Byrådet har besluttet at fritage efterskolens for de 48.000 kroner – akkurat som det gjorde for College360, der var i samme situation.
Byrådsmødet 28. januar sag 26

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen