Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – januar 2018

Mandag 29. januar 2018 var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Her på siden kan du læse, hvad Silkeborg Byråd har besluttet.

Høringer – hvad mener du?

8 nye boliger på Mads Doss’ Vej i Thorning
Thorning: Der er et ønske om at bygge 8 tæt-lave boliger på en tidligere erhvervsejendom på Mads Doss’ Vej i Thorning. Byrådet sendte derfor et forslag til en lokalplan i 4 ugers høring. Der er tale om en sammenhængende bebyggelse, der er 120 meter lang og udover boliger har plads til integrerede carporte. Der kommer desuden et større fællesopholdsareal mod syd, hvor vejstøj fra Rute A13 er mindre. Vejadgangen bliver via en privat fællesvej, der har en vejbredde på 5,5 meter med en mindre vendeplads på 8 meter x 8 meter. Byrådet besluttede desuden, at der ikke skal laves en miljøvurdering af forslaget. Det er der mulighed for at klage over i 4 uger.
Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 4 og 5

Blandet bolig- og mindre erhvervsområde syd for Linå
Linå: Der er et ønske om at bygge boliger i Linå på et område nær det gamle mejeri. Området er ikke udlagt til boliger i kommuneplanen. Derfor sendte byrådet et forslag til et tillæg til kommuneplanen i 4 ugers høring. Byrådet besluttede desuden, at der ikke skal laves en miljøvurdering af forslaget. Det er der mulighed for at klage over i 4 uger.
Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 6 og 7

Nyt erhvervsområde i Hårup
Hårup: Der er brug for flere erhvervsområder i Hårup, og derfor sendte byrådet et forslag til en ny lokalplan i 4 ugers høring. Lokalplanområdet er opdelt i 8 delområder. De enkelte delområder sikrer, at de tunge erhvervstyper skal ligge mod øst og vest. Samtidigt skal de lettere erhvervstyper, der typisk giver anledning til færrest miljøgener være centralt i lokalplanområdet, hvor der også er boliger. Der kommer ikke nye boliger i området. Byrådet besluttede desuden, at der ikke skal laves en miljøvurdering af forslaget. Det er der mulighed for at klage over i 4 uger.
Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 8 og 9

Den gamle tandlægeklinik bliver til bolig
Ans: Den gamle tandlægeklinik i på Teglgade 25 i Ans har været til salg i små 10 år uden at det lykkedes at få den solgt som en bygning til offentlige formål, som fx er børneinstitutioner, læge- og klinikvirksomhed. sendte et forslag om at ændre byplanvedtægten for Ans By og et forslag til tillæg til kommuneplanen i 4 ugers høring. Huset ligger i et blandet enfamiliehusområde i Ans by og målet er at huset i fremtiden også skal være en bolig. Byrådet besluttede desuden, at der ikke skal laves en miljøvurdering af forslaget. Det er der mulighed for at klage over i 4 uger.Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 10 og 11

Byrådet har besluttet

Boliger samt kontorer i Hvinningdal (Fiskars)
Silkeborg: Byrådet vedtog endeligt en lokalplan for grunden, hvor Fiskars tidligere lå, som skaber plads til rækkehuse, etagebyggeri og mere plads til det konsulentfirma, der bor i den gamle kontorbygning. Det nye boligområde får grønne områder, stier, legeredskaber og bænke, som skal binde boligområdet, erhvervsområdet og den omkringliggende natur sammen. Etagebyggerier kan bygges i varierende højder med op til 5 etager i op til 17 meters højde. Rækkehusene bliver i 2 etager delt op i 5 klynger i op til 8,5 meters højde. Erhvervsbyggeriet opføres i op til 3 etager i op til 12 meter.
Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 3

3,5 mio. kroner til mindre vejprojekter

Silkeborg Kommune: Byrådet frigav 3,5 mio. kroner fra budgettet til en række vejprojekter, der hver for sig er så små til hver sin beslutning. Den største følgearbejder ved kloakrenovering i blandet andet Bryrup for 1 mio. kroner. Af øvrige mindre arbejder er fx; Sikkerhedsforanstaltninger ved bl.a. krydset Viborgvej/Resdal Bakke/Høgdalvej, trafiksikkerhedskampagner mod bl.a. spritkørsel og høj hastighed, kampagne ved skolestart og kampagne for skærpet opmærksomhed. Den største post er det arbejde, der følger efter når der er renoveret kloakker i blandt andet Bryrup for 1 mio. kroner.
Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 12

1,5 mio. kr. til at undersøge trafikforhold
Silkeborg Kommune: Byrådet frigav 1,5 mio. kroner fra budgettet til at undersøge trafikforhold i den nye kommuneplan fra 2017. Pengene går blandt andet til helhedsplanen for Sejs, følge op på trafiksikkerhedsplanen, udarbejde forprojekter/skitseprojekter fx for Lergravsvej til Astrupvej i Kjellerup samt diverse ad hoc opgaver såsom at ansøge om aktuelle puljer.
Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 13

Kommunegaranti for lån til Kjellerup Fjernvarme
Kjellerup: Kjellerup Fjernvarme a.m.b.a vil investere i et nyt biomassefyret varmeværk; i alt en investering på 72,5 mio. kroner, som de vil finansiere med et realkreditlån. Byrådet godkendte at stille kommunegaranti for lånet.
Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 16

23 lejligheder på Estrupsgade 8-12

Silkeborg: AAB Silkeborg planlægger at bygge 23 nye lejligheder på Estrupsgade 8-12. Boligerne bliver 55-97 kvm store og kommer til at koste mellem 4.803 og 7.478 kroner i husleje. Byggeriet bliver 4 etager højt og kommer til at koste 37.560 mio. kroner. Hver gang boligselskaber bygger almene boliger, skal kommunen betale 10 procent af grundkapitalen, så byrådet bevilgede 3,756 mio. kroner mio. kr.
Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 17

Penge til at renovere Vrads Station for

Sydligere Silkeborg Kommune: Veteranbanen Bryrup-Vrads skal til at blive renoveret og har søgt om 188.000 kommunale kroner til hjælp. I første omgang drejer det sig om første etape af et større projekt på Vrads Station. Pengene skal gå til at renovere blandt andet toilet- og køkkenfaciliteter. Byrådet bevilgede pengene.
Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 18

200.000 kroner til bedre forhold ved bålpladsen i Stendal Skov
Vium-Hvam: En støtteforening i Vium-Hvam har planer om at forbedre forholdene i Stendal Skov. Fx bruger dagplejerne ofte skoven, men det kniber i dårligt vejr, fordi de små kravlebørn ikke kan komme i ly. Derfor vil de gerne bygge et madpakkehus, som andre brugere af skoven også kan få glæde af. Byrådet bevilgede 200.000 kroner – cirka halvdelen af budgettet – til projektet. Resten skal støtteforeningen selv ud at finde.
Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 19

625.000 kroner til tursejlads med soldreven båd på Tange Sø
Ans: Støtteforeningen vedrørende tursejlads på Tange Sø har planer om at indkøbe en soldreven båd. Meningen er at have daglig rutefart og guidede oplevelsesture. Foreningen har tidligere opførte i projektet opført tre naturbroer, som skal fungere som anløbsbroer. Byrådet synes godt om ideen og valgte derfor at støtte projektet med 625.000 kroner inklusiv moms. Projektet kommer i alt til at koste 4,8 mio. kroner (plus moms).
Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 20

Valg af eksterne medlemmer i udvalg og nævn

Eksterne medlemmer i Nærdemokratiudvalget
Silkeborg Kommune: Byrådet har tidligere besluttet at nedsætte et Nærdemokratiudvalg, der er sammensat af 4 byrådspolitikere og op til 3 eksterne medlemmer: Lokalrådene har valgt 2 medlemmer: Anders Riberholt Henriksen fra Grauballe Lokalråd og Jørgen Marquart Mikkelsen fra Kjellerup Lokalråd. Ulla Baagoe fra Resenbro Lokalråd og Peter Rosendahl Laursen fra Them-Salten Lokalråd er suppleanter. Den sidste plads står indtil videre tom. Byrådets medlemmer er: Martin Jakobsen, Helle Gade, Jarl Gorridsen og Linda Lyngsøe er udpeget af byrådet.
Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 21

Eksterne medlemmer i Ungestrategiudvalget
Silkeborg Kommune: Byrådet har tidligere besluttet at nedsætte et Ungestrategiudvalg, der er sammensat af 4 medlemmer udpeget af og blandt byrådets medlemmer samt op til 3 eksterne medlemmer udpeget af byrådet. De eksterne medlemmer bliver: Direktør i AOF Midt Claus Jørgensen, iværksætter Carsten Ørum Skytt og pædagogisk leder i VIA University College Kim Egeskov. Byrådets medlemmer er: Mads Frandsen, Bente Refslund, Kristoffer Møller Jensen og Kim Nielsen Barslund.
Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 22

Nyt Handicapråd
Silkeborg Kommune: Byrådet har udpeget de sidste medlemmer af Handicaprådet: 2 kommunale udfører/ledere og 5 medlemmer fra handicaporganisationerne, som er blevet indstillet af de danske handicaporganisationer. Rådet kommer til at bestå af: kommunale udfører/ledere, Poul Skaarup Jensen, Skoleafdelingen med Lone Baggersgaard Petersen, Børne og Familieafdelingen, som personlig stedfortræder, Vivi Altenburg, Socialafdelingen med Iben Tulstrup Kristensen, Socialafdelingen som personlig stedfortræder. De 5 medlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer bliver Anders Christensen, Dansk Handicap Forbund med Kurt Tollund, Scleroseforeningen som personlig stedfortræder, Inge O. Brotherwood, Autismeforeningen med Lisa W. Lauridsen, Sind som personlig stedfortræder, Jan Høj Sørensen, ADHD Foreningen med Karsten Bruun, Dansk Blindesamfund som personlig stedfortræder, Karen Marie Pedersen, Dansk Blindesamfund med Søren Marcussen, Dansk Blindesamfund som personlig stedfortræder og Peter Sørensen, Landsforeningen LEV med Greta Haagen Jensen, Sind som personlig stedfortræder. På byrådets konstituerende møde blev følgende politikere udpeget til medlemmer: Helle Gade med Ivan Greve som personlig stedfortræder, Lene Fruelund med Peter Sig Kristensen som personlig stedfortræder og Linda Lyngsøe med Kasper Thomassen som personlig stedfortræder.
Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 23

Nyt Beboerklagenævn

Silkeborg Kommune: Byrådet skal ved begyndelsen af en byrådsperiode udvælge 2 medlemmer af Huslejenævnet fra henholdsvis ejer- og lejeorganisationer samt 1 socialsagkyndigt medlem. Direktør i Arbejdernes Byggeforening, bliver medlem, og suppleant: Herdis Pedersen suppleant, næstformand for organisationsbestyrelsen i Silkeborg Boligselskab. Silkeborg Lejerforening udpegede Poul-Erik Nygaard Kristensen som medlem og Bjarne Lomborg som suppleant. Byrådet udpegede Ulla Vester fra Silkeborg Kommune Sundhed- og Omsorgsudvalg blev valgt som sagkyndig med sociale forhold, men ikke har stemmeret. Formanden for nævnet bliver udvalgt af Statsforvaltningen, der valgte Claus Rohde og Hans Henrik Edlund som suppleant.

Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 24

Nyt Huslejenævn

Silkeborg Kommune: Byrådet skal ved begyndelsen af en ny byrådsperiode vælge 2 medlemmer af Huslejenævnet fra henholdsvis ejer- og lejeorganisationer samt 1 socialsagkyndigt medlem. Det blev Lars Vindfeldt Skals fra Silkeborg Grundejerforening og Flemming Jespersen som suppleant. Og Mogens Lyngsdal fra Silkeborg Lejerforening og Ole Andersen som suppleant. Byrådet udpegede Ulla Vester fra Silkeborg Kommune Sundhed- og Omsorgsudvalg blev valgt som sagkyndig med sociale forhold, men ikke har stemmeret. Formanden for nævnet bliver udvalgt af Statsforvaltningen, der valgte Claus Rohde og Hans Henrik Edlund som suppleant.
Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 25

Nyt Bevillingsnævn
Silkeborg Kommune: Byrådet skal ved begyndelsen af en ny byrådsperiode vælge et medlem fra henholdsvis HORESTA og 3F Silkeborg, samt udpege en sagkyndig person til medlem af Bevillingsnævnet. Nævnet kommer til at bestå af direktør Jacob Beck Wätjen Sabro Kro Montra Hotel, Formand 3F Silkeborg Jens Svenningsen, Jakob Bonde Lauritsen fra Silkeborg Kommunes Økonomi- og IT stab samt politidirektøren og borgmesteren, der begge er født medlem.
Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 26

Kommunal økonomi


Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper

Silkeborg Kommune: Principperne for Silkeborg Kommunes overordnede styring af økonomien er blevet rettet til. Der er primært tale om redaktionelle ændringer og en ajourføring til aktuelle forhold. Byrådet godkendte principperne.
Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 14

Budgettet for 2018-2021 er rettet til
Silkeborg Kommune: Opgaverne i de forskellige udvalg er fordelt på en ny måde i det nye byråd. I budgettet for 2018-2021 blev pengene til udvalgene fordelt efter den struktur, der var i det gamle byråd. Derfor har det været nødvendigt at flytte rundt på de forskellige bevillinger, så de ender i de rette udvalg. Byrådet blev orienteret om, hvilke områder
budgettet er rettet til.
Byrådsmødet mandag 29. januar 2018 sag 15

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen