Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – februar 2019

Mandag 25. februar var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Læs hvad Silkeborg Byråd har besluttet

Høringer – hvad mener du?

 

Bydelscenter i Gødvad
Silkeborg: Inden længe bliver Dybkjærskolen i Gødvad afløst af en ny skole og ny hal, som skal ligge nord for den nuværende skole. Når den så er revet ned er der plads til boldbaner og kunstgræsbaner og det bliver muligt at binde området bedre sammen. Omdrejningspunktet vil blive et nyt centralt torv med mulighed for at organisere et bredt udvalg af aktiviteter. Her vil livet blive skabt af såvel skole, fritidsaktiviteter, kirke og butikker. Det kræver en samlet lokalplan for området, og byrådet har derfor sendt et forslag til en sådan i 8 ugers høring. Byrådsmødet mandag 25. februar sag 11

Beslutninger

Stedfortræder for Socialdemokratiet
Silkeborg Kommune: Find Poulsen fra Socialdemokratiet deltag i stedet for byrådsmedlem Rune Kristensen, som var forhindret i at deltage på grund af ferie. Stedfortræder bliver indkaldt ved et medlem ikke kan komme på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretning eller lignende.
Byrådsmødet mandag 25. februar sag 2

Kulturskoleråd skal rådgive Den Kreative Skole
Silkeborg Kommune: Landet over har musikskolerne svært ved at fastholde antallet af elever, og det gælder også i Silkeborg Kommune. Nogle skoler har udpeget et kulturskoleråd, der skal Kulturskolerådet skal afløse bestyrelsen og rådgive ledelsen af Den Kreative Skole fx omkring nye undervisningstilbud. Planen er at gøre det samme i Silkeborg, og det kræver ændrede vedtægter. Byrådet godkendte de nye vedtægter.
Byrådsmødet mandag 25. februar sag 4

Ny flydebro mm. ved Søsportens Hus

Silkeborg: Et areal ved Søsportens Hus kunne godt have aktiviteter, blandt andet badning fra en flydebro, men vandstanden i Langsø har de sidste år har været højere end tidligere, så grunden er ikke blevet passet optimalt. Hvis der kommer jord på området og ny græs, kan området bruges til en flydebro, stævner ved Søsportens Hus samt til oplag af kajakker og robåde. Byrådet har bevilget 500.000 kroner til at få rettet op på grunden.
Byrådsmødet mandag 25. februar sag 5

Pavillon ved Ans Skole

Ans: Inklusionseleverne og medarbejderne på Nørskovlund mangler plads, og det problem kan en pavillon på Ans Skole være med til at løse. Derfor har byrådet besluttet at leje en pavillon i de næste 3 år. Det kommer i alt til at koste 2,8 mio. kroner for hele perioden. Pavillonen er klar til at huse elever og medarbejdere, når det nye skoleår begynder.
Byrådsmødet mandag 25. februar sag 6

2 nye børnehuse i Kjellerup

Kjellerup: I øjeblikket er der 4 daginstitutioner af ældre dato i Kjellerup, og byrådet har tidligere besluttet at afløse dem med 2 nye børnehuse med plads til i alt 260 børn plus faciliteter til legestue. Husene kommer til at ligge ved Arena Midt og ved det gamle sygehus, så der er muligheder for at benytte Krabbes Grønne Ring, Arena Midt, skolen og Mosaikken. Byrådet har bevilget 1 mio. kroner til at projektere byggerierne. Planen er at begynde at bygge i sommeren 2021 og tage børnehusene i brug i august 2022.
Byrådsmødet mandag 25. februar sag 7

Skoler moderniseret for 20,6 mio. kroner

Silkeborg og Thorning: Thorning Skole er blevet moderniseret, og Vestre Skole er ændret så der er plads til flere elever. Det endelige regnskab viser at der samlet set er brugt 2,4 mio. kroner mere end beregnet. Der er flere årsager blandt andet ekstra udgifter til håndværkere, fordi VVS-installationerne var i dårligere stand end forventet. Byrådet har godkendt regnskabet.
Byrådsmødet mandag 25. februar sag 8

Mere overskuelig information om sundhedstilbud
Silkeborg Kommune: I fremtiden får borgerne end mere overskuelig og kortfattet information ’Mester i eget liv’ om, hvad Silkeborg Kommune kan tilbyde dem på sundheds- og plejeområdet, hvis de får behov for det. De konkrete og mere tekniske kvalitetsstandarder bliver skilt ud i en anden version til medarbejdere og eventuelle leverandører. Sidstnævnte bliver også offentliggjort på kommunens hjemmeside. Byrådet har godkendt de nye, opdelte versioner.
Byrådsmødet mandag 25. februar sag 9

Grønt lys til besøgscenter for klassiske biler
Balle/Silkeborg: En privat bygherre kunne godt tænker sig at etablere et besøgscenter for klassiske biler. Centret skal desuden indeholde et arbejdende museum, værksted, showroom, kontor, restaurant, konferencefaciliteter og lignende samt veje og parkeringspladser. Centret skal ligge ud til Viborgvej lidt nord for Nordre Højmarksvej og have adgang via Hestehavevej. Det kræver en ny lokalplan, som nu har været i 8 ugers høring og er rettet en smule til. Byrådet har nu godkendt planen endeligt.
Byrådsmødet mandag 25. februar sag 10

Asfalt på Kjellerup-banestien
Lemming og Hinge: De lokale har i et stykke tid ønsket bedre og sikker cykelsti til Silkeborg. Banestien i området er netop blevet vedligeholdt og renoveret og kan fint bruges som cykelsti, men er nu med grus. Byrådet ønsker at udbygge Silkeborg Kommunes net af naturstier og har derfor bevilget 1 mio. kroner til at asfaltere stien mellem Lemming Å og Hinge. Nu er hele banestien mellem Silkeborg og Hinge asfalteret bortset fra en strækning på 350 meter, hvor der jævnligt kører store skovmaskiner. Pengene rækker også til at give stien fra Lemming Brovej mod Skægkær ny asfalt.
Byrådsmødet mandag 25. februar sag 12

1 mio. kroner til nye bymiljøer
Silkeborg Kommune: Byrådet vil gerne skabe nyt sammen med borgerne og forskønne byer og lokalområder. Derfor får Silkeborg Kommunes 27 lokalråd nu mulighed for at komme med ideer og søge om tilskud til nye bymiljøer. Det kunne fx være en skulptur eller et samlingssted. Byrådet har bevilget 1. mio. kroner til formålet. For at et projekt kan komme i betragtning skal idéen bag projektet give værdi for byen, og det skal desuden være lokalt forankret.
Byrådsmødet mandag 25. februar sag 13

Forfaldne bygninger skal væk
Silkeborg Kommune: Siden 2014 har staten givet støtte til blandt andet Silkeborg Kommune til at få forfaldne bygninger enten revet ned eller renoveret, hvis også kommunerne sætter penge af til formålet – nærmere bestemt 30% af det samlede beløb. Byrådet har derfor besluttet at bevilge 592.000 kroner. Byrådet har valgt at bruge pengene på forfaldne bygninger i landdistrikter og i byer med færre end 3.000 indbyggere.
Byrådsmødet mandag 25. februar sag 14

7,75 mio. kroner til energibesparende projekter
Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral i 2020, og det kræver at der spares på energien. Der vil fortsat være fokus på at tænke energibesparelser ind være ved renoveringer, vedligehold, aktivitetsændringer, indeklima-projekter eller blot den daglige drift. Haller og sale vil være et fokuspunkt i år. Der vil også være fokus på at reducere energispild ved at sikre at bygninger lukkes ned uden for drift. Dette ved at sænke temperaturen og sørge for at lys, ventilation med videre er lukket ned.
Byrådsmødet mandag 25. februar sag 15

75.000 kroner til Naturhus Gjern Bakker
Gjern: Spejderne i Gjern har bygget et Naturhus på deres arealer. Det var planen at renovere den spejderhytte, men det viste sig ikke at kunne lade sig gøre. I stedet er spejderhytten revet ned og genopbygget i samme arkitektoniske udtryk inkl. stråtag mv. Der er samtidig opført toilet med åben, offentlig adgang. Byrådet har tidligere givet 500.000 kroner til outdoor-projektet, mens spejderne selv fandt de resterende penge. Overraskelsen med spejderhytten har gjort det hele dyrere. Byrådet har besluttet at bevilge 75.000 kroner.
Byrådsmødet mandag 25. februar sag 16

Mulighed for bindende folkeafstemninger
Silkeborg Kommune: Kommunerne har fået muligheden for at holde lokale, bindende folkeafstemninger – dog ikke om budget, anden økonomi og personspørgsmål. SF har ønsket, byrådet drøfter og overvejer, om Silkeborg Kommune skal benytte sig af muligheden, og hvilke retningslinjer der i så fald skal være. Byrådet har besluttet, at udarbejde et kodeks for bindende folkeafstemninger. Borgmesteren tager initiativ til at samle en gruppe, der skal udarbejde et kodeks.
Byrådsmødet mandag 25. februar sag 17

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen