Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – december 2017

Mandag 18. december 2017 var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Her på siden kan du få et kort overblik over, hvad byrådet har besluttet.

Høringer – kom med din mening


De gamle kloakker i Funder har brug for aflastning

Funder: En del af spildevandssystemet i Funder er i dag ældre og nedslidt. Derfor har byrådet besluttet at sende et tillæg til områdets spildevandplan i 8 ugers høring. Tillægget gør det muligt at etablere en ny pumpestation med et spildevandsbassin, en ny transportledning mellem Funder og Hvinningdal for at aflaste store dele af det ældre system. Projektet skal desuden håndtere regnvand og spildevand fra en ny byggemodning på Funder Allé og fra en nybygget Rema 1000. Byrådsmødet mandag 18. december sag 4

2 forslag til Drewsensvej Vest
Silkeborg: Drewsensvej skal forlænges ud til Søndre Ringvej, men spørgsmålet er, hvor vejen skal gå. Derfor valgte byrådet at sende 2 forslag i 8 uger høring. Det ene forslag går gennem et boligområde, det andet går tættere på baneområdet.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 7

Se hovedforslaget
      Se det alternative forslag 

VVM-redegørelser i forbindelse med Drewsensvej Vest
Silkeborg: Et stort vejprojekt kræver en VVM-redegørelse – og i dette tilfælde bliver der udarbejdet et for begge forslag. Byrådet godkendte at sende forslagene i 8 ugers høring, men det venter til forslagene til vejføring (sag 7) har været i høring.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 8

Beslutninger

Silkeborg Forsynings priser for 2018
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt Silkeborg Forsynings priser i 2018 Affald. Grundgebyret for alle private husholdninger stiger med 29 % fra 660 kr. til 850 kr. Hovedsageligt fordi at den nye affaldsordning med to spande med to rum bliver finansieret over grundgebyret. Gebyret for dagrenovation stiger med 13 % fra 840 kr. til 952 kr. for standard størrelse affaldsbeholdere med 2 hjul, fordi prisen for forbrænding er steget med 74% i løbet af 2017, og fordi der skal investeres i nye affaldsspande. Erhvervsvirksomhedernes priserne for at benytte genbrugspladserne stiger. Første bil for en håndværkervirksomhed stiger fra 2.983 kr. til 2.998 kr. og efterfølgende biler har en pris på 1.499 kr. pr. bil, mens prisen for første bil fra øvrige virksomheder stiger fra 377 kr. til 590 kr. og efterfølgende biler har en pris på 295 kr. pr. bil. Engangsbillet til genbrugspladsen for virksomheder uden abonnementsordning vil ligge på 120 kr. Gebyret for haveaffaldsordningen stiger med 15 %, dordi de er blevet dyrere at bortskaffe.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 3

1 mio. kroner til vand- og klimaplaner
Silkeborg Kommune: I øjeblikket er Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling i gang med at udarbejde planer vedrørende vand og klima. Byrådet bevilgede 1 mio. kroner til at arbejdet kan komme videre.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 5

Nej til grusgrav ved Hjøllund

Hjøllund: Byrådet har afvist at ændre i lokalplanen for et område nær Hjøllund. Ejerne af området ville gerne have haft lov til at grave efter grus, men det ønske faldt ikke i borgernes smag – de syntes, området lå for tæt ved byen.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 6

Astrid Lindgrens Vej bliver offentlig vej
Silkeborg: Astrid Lindgrens Vej bliver i fremtiden stamvej til det nye kvarter i Balle-området, og det betyder mere trafik og slid på vejen, der i øjeblikket er privat fællesvej. Derfor har byrådet besluttet, at vejen nu skal være en offentlig vej. Så i fremtiden er det Silkeborg Kommune, der står for driften og vedligehold af vejen.
Byrådsmødet mandag 18. december sag

Første 3 mio. kroner til nye veje ved Søtorvet
Silkeborg: De første penge til at flytte Christian 8’s Vej og ændre på krydset ved Søtorvet kan nu gå i gang. Byrådet bevilgede de første 3 mio. kroner ud af i alt 19 mio. kroner til vejprojektet. Pengene skal gå til at projektere i detaljer i forbindelse med at AP-Pension vil udvikle Søtorvet med ny Kvickly-bygning og cirka 280 boliger.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 10

Bynært aktivitetsområde på Skovbakken i Kjellerup
Kjellerup: Silkeborg Kommune er sammen med borgere i Kjellerup og Sygehusdalen er i gang med at planlægge et aktivitetsområde på Skovbakken i Kjellerup tæt på Krabbes grønne ring. Meningen er at skabe et aktivitetsområde for alle brugergrupper. Byrådet bevilgede 1,5 mio. kroner til projektet, der også har fået 1,650 mio. kroner støtte fra Real Danias program: Rum for alle.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 11

2,2 mio. kroner til at etablere Bike-Park Silkeborg
Silkeborg: Silkeborg er Danmarks Outdoor Hovedstad, og der er nu endnu en aktivitet på vej. Byrådet har bevilget 2,2 mio. kroner til Bike-park Silkeborg, som bliver et sted for mountain-bikere på alle niveauer. Fx vil Bike-Parken få spor og pumptracks, som både appellerer til børn, nybegynderen og eliteryttere. Bike-Park Silkeborg kommet til at ligge ved Cirkuspladsen.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 12

Vuggestuepladser og nyt køkken i Julsøhaven
Sejs: De seneste 2 år er der født 16 flere børn i Sejs end forventet, og der er ikke længere vuggestuepladser nok. Derfor bevilgede byrådet 3 mio. kroner til flere vuggestuepladser i Julsøhaven, som også får et større køkken.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 13

Skolerenoveringer og indkøb af IT-udstyr

Silkeborg/Resenbro: I løbet af 2017 er der brugt 26,6 mio. kroner på at modernisere dele af Dybkærskolen, udvide og renovere Resenbro Skole, skolereformen ændringer på grund af skolereformen, og der et købt mere IT-udstyr. Byrådet godkendte regnskaberne.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 14

Silkeborg Kommunes sundhedsberedskabsplan 2018-2021
Silkeborg Kommune: Hvert 4. år skal kommunerne udarbejde en sundhedsberedskabsplan. Silkeborgs beskriver de forskellige indsatser ved følgende situationer: Smitsomme sygdomme, herunder pandemi og epidemi, CBRNE-beredskab (akutte uheld med farlige stoffer), lægemiddelberedskab, ekstraordinær udskrivning af patienter, massevaccination, ekstremt vejrlig (sne, storm, skybrud), hedebølge, vandforurening og det psykosociale beredskab.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 15

162 demensegnede plejeboliger i Silkeborg

Silkeborg Kommune: En ny lov betyder, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal mærke de forskellige kommuners plejecentre alt efter om de er egnede til demente borgere. I Silkeborg er der 162 plejeboliger, der er egnede til demente. Byrådet godkendte indberetningen. I kommunens Plejeboligplanen fremgår det, at flere plejecentre er udfordret på kriteriet om demensvenlige udearealer. Derfor bliver der arbejdet med at udforme haveplaner for hvert enkelt center, så boliger på disse også kan blive mærket som demensegnede.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 16

Alle frivillige bliver nu forsikret
Silkeborg Kommune: Tidligere har det udelukkende været muligt for Silkeborg Kommune at forsikre frivillige, der udfører frivilligt arbejde – fx, frivillige gartner, der ordner have på fx et plejehjem. Nu er loven ændret så kommunerne også kan forsikre frivillige, der gør en frivillig indsats – fx aktiviteter i sociale samværscafeer for udsatte borgere, besøgsven, lektiehjælp i visse situationer, vågekone og frivillige til aktiviteter som f.eks. hjælp til gadefodbold. Byrådet valgte at forsikre begge grupper. Byrådet besluttede at forsikre begge grupper.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 17

Kamp- og træningstider på kunstgræsbanen i Jysk Park
Silkeborg: Byrådet godkendte en ny plan for kamp- og træningstider på JYSK Park i kraft. Fodboldklubber prioriteres sekundært i forhold til antallet af ugentlige træningspas,
idet ungdomshold prioriteres forud for seniorhold indenfor hver af disse kategorier.
1. Silkeborg IF’s førstehold og ungdomselitehold i landsdækkende turneringer.
2. Seniorhold i landsdækkende turneringer (dvs. turneringer under DBU).
3. Øvrige seniorhold og ungdomshold i fællesrækker (Liga 1, Liga 2, Liga 3 osv.)
4. 1.hold/bedste træningsgruppe i ungdomsfodbolden.
5. Øvrige hold/træningsgrupper i børne- og ungdomsfodbolden.
6. Old boys/old girls, veteraner, superveteraner
Klubberne kan få træningstider på hverdage fra kl. 18.00 til kl. 23.00. I tidsrummet herudover
Bliver kunstgræsbanen på JYSK park brugt til at afvikle fodboldkampe samt træning for
Silkeborg IF´s førstehold og øvrige eliteungdomshold, TalentTeam (Sølystskolens
talentudvikling) og Silkeborg Fodbold College. Afvikling af enhver kamp med kampstart kl. 18.30 eller senere har forrang for afvikling af træning.
Byrådet besluttede desuden at SIF skal fortsætte med at drive JYSK Park indtil 30. juni 2018. På den måde er der tid til at afvikle og gennemføre et EU-udbud af driften.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 18

7 mio. kroner til at renovere vandbehandlingsanlægget i Them Svømmehal
Them: Vandbehandlingsanlægget i Them Svømmehal opfylder ikke kravene i det nye badevandsregulativ, som trådte i kraft 1. juli 2017. Det kræver en omfattende renovering af vandbehandlingsanlægget, og byrådet har derfor besluttet at renovere anlægget. Det kommer til at koste 7 mio. kroner.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 21

Forslag om at investere i forsorgshjem i Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune: SF’s byrådsgruppe ønsker at investere i et forsorgshjem for at få flere forsorgspladser til hjemløse. Forslaget blev ikke godkendt.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 22

Ændring i Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt
Silkeborg Kommune: I det nye byråd bliver udvalgenes arbejdsområder fordelt på en anden måde end i det nuværende byråd, og der kommer et nyt udvalg. Derfor skal styrelsesvedtægterne ændres. De nye styrelsesvedtægter indeholder desuden en række ændringer på honorarer til byrådsmedlemmer og udvalgsformænd. Byrådet godkendte den nye styringsvedtægt.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 23

Se hvilke politikere, der sidder i de forskellige udvalg

Silkeborg får et Ungestrategiudvalg
Silkeborg Kommune: I byrådsperioden 2018-2021 får Silkeborg Kommune et Ungestrategiudvalg. Udvalget kommer til at bestå af Mads Frandsen, Bente Refslund, Kristoffer Møller Jensen og Kim Nielsen Barslund samt op til tre eksterne medlemmer, som bliver udpeget af det næste byråd. Formanden får et vederlag, som udgør 16% af borgmesterens løn.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 24 og 25

Nærdemokratiudvalget fortsætter
Silkeborg Kommune: Nærdemokratiudvalget er et midlertidigt udvalg, og byrådet har besluttet at fortsætte med at have et nærdemokratiudvalg i 2018-2021. Udvalget kommer til at bestå af Martin Jakobsen, Helle Gade, Jarl Gorridsen og Linda Lyngsøe samt op til tre eksterne medlemmer, som bliver udpeget af det nye byråd. Formanden får et vederlag, som udgør 16% af borgmesterens løn.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 26 og 27

Opdaterede regler om vederlag, godtgørelser og anden støtte

Silkeborg Kommune: Byrådet har opdateret de regler, der er om vederlag, godtgørelser og anden støtte til byrådsmedlemmer, udvalgsformænd og borgmesteren.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 28

Budget-tjek for 3. kvartal

Silkeborg Kommune: På nuværende tidspunkt ser det ud til at det samlede driftresultat i forhold til det korrigeret budget viser et mindreforbrug på 105,0 mio. kr., heraf udgør 81,2 mio. kr. mindreforbrug på serviceudgifterne. Mindreforbruget på service har ofte noget at gøre med igangsatte eller planlagte aktiviteter, der ikke bliver gennemført i 2017, og pengene bliver overført til 2018, når det endelige regnskab er gjort op. Budget-tjekket medfører desuden ændringer i nogle bevillinger, som budget-tjekket har ført med sig. Der kommer 33 mio. kroner tilbage i kassen. Byrådet godkendte gennemgangen af budgettet.
Byrådsmødet mandag 18. december sag 19 og 20

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen