Byrådet har besluttet - marts 2020

Byrådet har besluttet – august 2020

Mandag 24. august 2020 var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over, hvad Silkeborg Byråd har besluttet.

Høringer – få indflydelse 

23 boliger syd for Bakkeborg
Gødvad: Et nyt forslag til lokalplan skaber plads til 23 åbne-lave huse i max. 2 etager syd for Bakkeborg i Gødvad og på kanten af den nye bydel, Eriksborg. Forslaget indeholder desuden en supercykelsti og et stort fri- og opholdsareal. Byrådet har sendt forslaget i 4 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 8

Nyt byggeri med 100 boliger på Borgergade
Alderslyst: Netto og Maxi-Zoo på Borgergade kan blive afløst af 5 punkthuse, fra 3 – 7 etager. Projektet er benævnt Byhaven og vil fremstå som en enklave i Alderslyst med byrum og opholdsgader, som inviterer ind fra Borgergade for de gående. Til- og frakørsel til grunden vil ske via Lupinvej. Projektet kræver en ny lokalplan, og byrådet har sendt et forslag i 8 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 9

Beslutninger og godkendelser


63,1 mio. kroner til børnehuse i Levring//Kjellerup
Levring/Kjellerup: Børnene i 4 børnehuse i Kjellerup skal samles i 2 institutioner. I alt kommer det til at koste 90 mio. kroner. Byrådet har bevilget 61,3 mio. kroner af dem, så byggeriet kan komme i gang. Går alt efter planen er det første børnehus færdigt i slutningen af 2021 eller begyndelsen af 2022, mens det andet er klar et år senere.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 3

27,6 mio. kroner til børnehus i Sejs-Svejbæk
Sejs-Svejbæk: Der er et nyt børnehus med plads til 140 børn i Sejs-Svejbæk. Byrådet har bevilget 27,6 mio. kroner til byggeriet. Går alt efter planen, er børnehuset klar til børnene i slutning af 2021 eller begyndelsen af 2022.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 4

Endnu en hal i Sejs-Svejbæk

Sejs-Svejbæk: Hal 2 i Sejs-svejbæk er kommet tættere på. Byens idrætsforening har skippet 2 mio. kroner i byggeriet oven i Silkeborg Kommunes budget på 14 mio. kroner. Den ene mio. kroner er en gave, som beboerne i byen har samlet ind til foreningen, mens den anden stammer fra et tilskud som SSIF har fået til en multihus i forbindelse med halbyggeriet. Tilskuddet var på 2 mio. kroner. Byrådet har sagt ja tak til at modtage pengene.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 5

Strategi for kunst i det offentlige rum
Silkeborg Kommune: Konsulenter fra Statens Kunstfond har sammen med Silkeborg Kommune udarbejdet en strategi for kunst i det offentlige rum. Strategien sætter retning for fremtidens kunst i byrummet – blandt kvalitet og sammenhæng. Strategien skal tænkes ind i andre strategier og være et redskab til brug, når Silkeborg Kommune søger om tilskud til kunstværker. Byrådet har godkendt strategien.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 6

Overordnede rammer for byggeri og anlæg på Søfronten i Silkeborg
Silkeborg: Planerne for at omdanne Søfronten til rekreativt område, der også har plads til et nyt Museum Jorn, boliger samt p-anlæg er på vej til at blive mere konkrete. Byrådet har sat arbejdet med at udarbejde et forslag til en rammelokalplan i gang. Planen skal også bruges, når Silkeborg Kommune skal i dialog med Miljøministeriet om søbeskyttelseslinjen.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 7

Ja til små hundrede boliger i Dalgasgade
Sydbyen: Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, der skaber plads til op til 93 lejligheder på Dalgasgade. Lokalplanen er ændret på flere punkter, efter der kom en lang række høringssvar. Blandt andet bliver punkthusene afløst af huse med sadeltag, idet det passer bedre ind i kvarteret. De skal desuden have rødt tegl og mure og der skal være mere grønt.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 10

3 vindmøller og 12 hektar med solceller ved Marsvinslund
Sjørslev/Demstrup: Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, der skaber plads til 3 vindmøller på 120 meter-142,5 meter samt 12 hektar med solceller ved Marsvinslund nær Sjørslev og Demstrup. Møllerne må højst være meter og solcellerne kommer længere væk fra skovbrynet end planlagt. Anlægget bliver desuden væsentlig mindre – først var der ønske om 30 hektar. Projektet er miljøvurderet og byrådet har godkendt rapporten.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 11 og 12

Torvehandlerne slipper for afgift
Silkeborg Kommune: Tidligere på året blev cafeer og restauranter fritaget for at betale afgift for at bruge udearealer resten af 2020. Det skete på grund af Covid-19. Til gengæld har torvehandlerne betalt for leje af stadepladser. Byrådet har besluttet også at give de samme vilkår til torvehandlerne med tilbagevirkende kraft.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 13

Nye vedtægter i Energnist

Silkeborg Kommune: Bestyrelsesmedlemmer i affaldsselskabet Energnist kan i fremtiden indkalde stedfortrædere, hvis de er forhindret i at deltage. Det har kræver ændrede vedtægter, og byrådet har godkendt de nye vedtægter. Energnist er et samarbejde mellem 15 jyske kommuner.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 14

Nyt skovområde ved Eriksborg

Eriksborg: Den kommende bydel mellem Gødvad og Grauballe, Eriksborg, skal også have en skov, og det skal ske gennem en ordning for statslig skovrejsning. Byrådet har besluttet at give en økonomisk hånd med ved at købe jord op.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 15

Vand- og Klimaplan undervejs

Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommune skal have en ny Vand- og Klimaplan, og det koster 1,3 mio. kroner at udvikle en sådan. Byrådet har bevilget pengene.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 16

Ny lagerhal ved Brand og Redning

Silkeborg Kommune: Midtjysk Brand og Rednings station i Silkeborg har behov for en kold lagerhal til at opbevare dæk i. Både egne og Silkeborg Kommunes. Byrådet har bevilget 800 kroner til byggeriet.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 17

Budgettjek pr. 30. juni

Silkeborg Kommune: Hvert kvartal skal Silkeborg Kommune tjekke om budgettet for 2020 holder og korrigere for eventuelle ændringer. Det ser ud til at driftsresultatet i forhold til korrigeret budget udviser et merforbrug på 27,2 mio. kroner, heraf udgør 15,1 mio. kr. forventet merforbrug på serviceudgifterne og 15,1 mio. kr. er forventet merforbrug på overførselsindkomster og udgifter til forsikrede ledige. Byrådet blev orienteret om og har drøftet situationen.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 18, 19 og 20

Revision af 2019s regnskab
Silkeborg Kommune: Revisorer fra BD er dykket ned i Silkeborg Kommunes årsregnskab for 2019. Revisionen giver ikke anledning til bemærkninger. Byrådet har godkendt beretningen og regnskabet for 2019.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 21

Voel får friplejehjem
Voel: Der er et friplejehjem med 24 lejligheder på vej i Voel, og Silkeborg Kommune skal godkende byggeprisen, inden det kan gå i gang. Plejehjemmet kommer til at koste lige omkring 54 mio. kroner og står færdigt i 2021. Byrådet har godkendt anskaffelsessummen.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 22

Rapport om ligestilling
Silkeborg Kommune: Årets rapport om ligestilling viser, at der er langt flere kvinder ansat i Silkeborg Kommune end mænd. Der er også flere kvinder på deltid.
Byrådet har godkendt rapporten.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 23

Mødeplan for Silkeborg Byråd
Silkeborg Kommune: Også i 2021 bliver der byrådsmøde 4. mandag i hver måned undtaget juli. En rækkemøder er dog skubbet på grund af helligdage og lignende. Byrådet har godkendt mødeplanen.
Byrådsmødet mandag 25. august sag 24

Borgmesterbeslutning
Silkeborg Kommune: Da Sundhedsstyrelsen udstedte et påbud om, at der ikke måtte foregå indendørs besøg på plejehjem, besluttede borgmesteren på egen hånd at lukke ned for dem. Borgmesteren kan på byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler udsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Byrådet har taget hans beslutning til efterretning.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 25

Socialdemokratiet har sendt stedfortræder
Silkeborg Kommune: 1. stedfortræder for Socialdemokratiet, Viggo Thinggaard, deltog i stedet for byrådsmedlem Lars Faarup, der holder ferie.
Byrådsmødet mandag 24. august sag 1

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen