Byfornyelsen i Hvinningdal skudt i gang

En udviklingsplan for Hvinningdal har muliggjort, at flere ønsker fra lokalsamfundet kan realiseres. Nu sættes tre byggeprojekter i gang – og områdets infrastruktur gentænkes.

I de kommende år bliver Hvinningdals centrum beriget med en ekstra hal, et fællesskabshus og nye rammer for SFO’en. Samtidig bliver der anlagt en større parkeringsplads med et ’kys og kør’-område, der gør det nemt og mere sikkert for cyklister og gående at komme til og fra skole, institutioner, idrætsfaciliteter m.v.

Derudover opfører Balle Sogn Menighedsråd en ny kirke, der på sigt skal erstatte den nuværende vandrekirke på Buskelundvej. Processen med at anlægge nye veje, stier og parkeringsforhold i området omkring hallen og skolen er allerede gået i gang.

Områdestudie sikrer sammenhæng

Udviklingsplanen bygger på en helhedsorienteret analyse af området, hvor byggeprojekterne skal ske.

Vi laver områdestudier, når der skal opføres flere kommunale ejendomme eller udvikles på eksisterende bygninger i et afgrænset område, hvor bygningernes funktioner påvirker hinanden.

– Byfornyelsen i Hvinningdal er et godt eksempel på, hvordan et områdestudie, der sikrer sammenhæng mellem byggeprojekterne, har banet vejen for en lokal dagsorden om en mere sikker skolevej og tilført ekstra parkeringsareal, fortæller Liv Mørch Malskær, projektleder i Silkeborg Kommune.

Et områdestudie bygger på dialog og er en undersøgelse af, hvordan et lokalområde får mest muligt ud af de kommunale investeringer. Silkeborg Kommune, HA85, Hvinningdal Lokalråd, Balle Sogn Menighedsråd, Hvinningdal Skole og Daginstitutionen På Toppen er kommet med input til udviklingsplanen for Hvinningdal.

Områdestudiet blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget i januar 2019, hvorefter en ny lokalplan blev udviklet. Udførelsesfasen, som lige er startet op, løber til sommeren 2022, hvor den nye kirke som det sidste står færdig.

Læs hele områdestudiet i Hvinningdal her.

– Fordi man har tænkt placeringen af den nye hal, fællesskabshus, ny kirke og SFO-byggeriet i en sammenhæng, har Byrådet givet 13,5 mio. kr. til omlægning af infrastrukturen oven i hatten. Og det betyder en mere sikker trafikafvikling og tilstrækkeligt med parkeringspladser, hvilket er en stor gevinst for lokalområdet, forklarer Liv Mørch Malskær.

Samlet set investerer Silkeborg Kommune knap 35 mio. kr. i Hvinningdal, og lokalområdet har samlet 2 mio. kr. sammen til et fællesskabshus.

Fælles samlingspunkt skal samskabes

Planerne for Hvinningdals hjerterum – bytorvet placeret mellem skole, haller, fællesskabshus og parkeringsområde – er endnu ikke på plads i forhold til udformning eller finansiering. Arealet er reserveret, så her på sigt kan komme et lokalt samlingssted til gavn for de forskellige brugergrupper.

Lokalrådet har taget initiativ til at arbejde videre med udformning og finansiering, og Silkeborg Kommune støtter op om processen ved i dialog med blandt andet lokalrådet, HA85 og skolen at udarbejde et inspirationskatalog, der kan bruges som udgangspunkt for mulighederne.

Inspirationskataloget er tænkt som en idébank, der kan bruges i udvikling af outdooroaser i kommunens byrum generelt.

Tidsplan for byfornyelsen

  • Nu – september 2020: Nye rammer for SFO’en på Hvinning¬dalskolen
  • Nu – september 2020: Ny vej til Hvinningdal Kirke og dagin¬stitutionen Bakkebo
  • September 2020 – december 2020: Nyt ankomstområde og parkerings¬plads
  • Sensommer 2020 – efterår 2021: Opførelse af hal og fællesskabshus
  • Sensommer 2020 – efterår 2021: Opførelse af ny kirke
  • Efterår 2021: Buskelundvej omdannes til sti

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top