Borgmester fremlægger første forslag til næste års budget

Den kommunale økonomi er fortsat udfordret, og ikke mindst anlægsbudgettet ser svært ud. Det stod klart, da borgmesteren på byrådets årlige budgetseminar 16. og 17. august 2016 fremlagde det første forslag til næste års budget og overslagsårene 2018-20. Budgettet skal nu forhandles mellem byrådets partier og løsgængere, før det endelige budget skal vedtages i byrådet i oktober.

Budget i balance

– Vi er udfordret, og der er ikke plads til de store armbevægelser, siger borgmester Steen Vindum.

– Både borgere, ansatte og politikere har en interesse i, at kommunen fortsat har en robust økonomi, hvor der er balance i budgettet mellem vores indtægter og udgifter. Derfor er byrådet nødt til at træffe nogle benhårde prioriteringer i forhold til, hvor vi vil bruge penge, og hvor mange, vi vil bruge.

Vækst men udfordringer

Silkeborg Kommune er i vækst, og væksten i antallet af borgere har stor betydning for både skatteindtægterne og for tilskuddene fra staten. I de kommende år vil Silkeborg Kommune fortsat vokse, og målet er at passere 100.000 borgere inden 2025.

– Men vores indtægter stiger ikke så hurtigt som udgifterne. Derfor har vi indarbejdet reduktioner på 66,4 mio. kr. i budgettet for 2017, så indtægter og udgifter balancerer.

– At reduktionerne ikke er langt større skyldes blandt andet en politisk beslutning om at ændre kommunens økonomiske politik, så anlægsbudgettet bliver mindre, og så vi afdrager mindre på vores lån. Silkeborg Kommune har i forvejen en relativ lille gæld i forhold til andre kommuner, siger Steen Vindum.

Reduktionerne betyder, at den kommunale service næste år vil blive reduceret med mellem 1 % og 4,4 % på de enkelte områder. De borgernære områder er prioriteret højest og bærer den mindste procentreduktion.

Investeringer i selvforsørgelse

Der er også tidligere i år taget politisk beslutning om at foretages en række investeringer på arbejdsmarkedsområdet, som skal medvirke til, at flere borgere bliver selvforsørgende. Det vil betyde, at de fremtidige udgifter til overførselsindkomster, som fx sygedagpenge og ydelser til unge og flygtninge, vil blive mindre.

– Vi har således forberedt os godt og politisk sat nogle initiativer i gang i foråret, som skal være med til at nedbringe ledigheden. Beskæftigelsen ser lige nu fornuftig ud. Der kommer flere i arbejde, og det betyder lidt færre udgifter for kommunen.

– Driften er dog fortsat udfordret i 2018 og frem, og det vil kræve skarpe prioriteringer af byrådet, siger Steen Vindum. 

Nyt loft over anlæg

– Regeringen har samtidig sænket anlægsloftet, og det betyder, at det også bliver svært for byrådet at få anlægsbudgettet til at hænge sammen i forhold til de mange ønsker vi har, siger Steen Vindum.

2017 bliver et stort anlægsår, hvor Silkeborg Kommune blandt andet afslutter stadionbyggeriet, det nye Torv og p-kælder, Campusbyggeriet og p-kælder på Bindslevs Plads, udbygning af Erhvervskorridoren ved Silkeborgmotorvejen, Marienlund plejecenter, nyt kulturhus og bibliotek i Them, ny hal i Kragelund, ny børnehave i Fårvang og en række vejbyggerier.

I de kommende år står nye skolerenoveringer, daginstitutioner og den nye Nordskovvej i budgettet.

– Jeg har noteret mig, at der i byrådet er rigtig mange ønsker til renoveringer og nye anlæg. Der bliver ikke plads til alle ønsker. En af de ting, jeg forventer, vi skal drøfte i budgetforhandlingerne er et nyt svømmecenter, som skal afløse det nedslidte ”Nordvestbadet”. Det er der et stort ønske om i byrådet, men vi har ikke fundet pengene endnu.

De videre forhandlinger

På budgetseminaret gav byrådet udtryk for, at borgmesterens forslag til budgettet er et godt udgangspunkt for de videre forhandlinger om næste års budget.

– Stemningen er god, vi taler godt sammen, og det er et godt udgangspunkt for de kommende budgetforhandlinger, siger Steen Vindum.

Borgmester Steen Vindum vil nu indlede drøftelser med partierne og løsgængerne i byrådet om budgettet.

Byrådet skal førstebehandle budgettet 19. september, og andenbehandlingen er på byrådets dagsorden 10. oktober 2016.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top