Bios Gård får midlertidigt grønt åndehul

Bios Gård får midlertidigt grønt åndehul

Legeelementer, bænke og grønne elementer rykker lige nu ind i Bios Gård og forvandler grå parkeringspladser til et hyggeligt opholdsrum med plads til leg og afslapning mellem indkøbene.

I otte uger tester vi nemlig, hvad et grønt åndehul i dette gårdmiljø vil betyde for byen og de handlende – som kontrast til det pulserende handelsliv i gågaderne. Her kan de handlende foretrække sig fra de travle gader og tage en lille pause mellem indkøb og cafébesøg.

Projektet er kun opført i mindre skala, da det er et midlertidigt byrumsforsøg. De mange erfaringer, vi suger til os, vil vi efterfølgende bruge i den videre planlægning af området samt i forhold til andre gårdmiljøer i byen for eksempel Mejerigården.

Elever indvier byrummet 14. august
Det midlertidige byrum er klar til brug 14. august 2019. Sammen med omkring 100 elever og lærere fra Kornmod Realskole og TH. Langs Skole indvier vi den midlertidige bypark. Forretningsdrivende i området leverer frokost i det fri til de mange elever og lærere.

Netop de unge har efterspurgt opholdssteder i midtbyen. Mange bruger allerede Bios Gård som gennemgangsrum i frikvartererne, når de bevæger sig ud i byen.

Der vil være en evalueringsstander på stedet, hvor vi håber borgere, forretningsdrivende m.fl. vil give deres mening til kende og komme med input.

Baggrund for byrummet

  • Projektet er blevet til på baggrund af de mange idéer og input vi fik, da vi i marts holdt en åben workshop omkring Bios Gård. Her pegede mange netop på et grønnere byrum med plads til ophold og leg.
  • Projektet realiseres, som led i Silkeborg Kommunes deltagelse i Kulturregion Østjysk Vækstbånd, der blandt andet indbefatter indsatsområdet: ”Levende byrum”. ”Levende Byrum” i Silkeborg Kommune er et tværfagligt projekt, som gennemføres i et samarbejde mellem Kultur- og Borgerserviceafdelingen og Teknik- og Miljøafdelingen.
  • Projektet er finansieret af eksterne tilskudsmidler fra henholdsvis Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd. Indsatsområdet, ”Levende Byrum”, gennemføres med henblik på at øge kvaliteten og antallet af kulturelle og kunstneriske aktiviteter i byens rum. Borgerinvolvering skal være med til at kvalificere udviklingen af byen og byrummene.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen