Badekvaliteten i Thorsø går lysere fremtid i møde

Badekvaliteten i Thorsø går lysere fremtid i møde

Færre alger og mere klart vand. Det kan være fremtiden for Thorsø – til glæde for badegæster og søens planter og dyreliv.

En ny analyse af vandkvaliteten i Thorsø viser, at en væsentlig del af næringsstofferne i søen stammer fra sommerhusområdet Vesterlund.

Her er næringsstoffer fra områdets spildevandsanlæg trængt igennem jordlagene ud i søen. Men det bliver der nu rettet op på. Sommerhusområdet er netop blevet kloakeret i 2019, og grundejere er i gang med at tilslutte deres spildevand til den nye spildevandsledning.

Det betyder, at spildevandet fra Vesterlund fremover bliver ført til rensningsanlæg, og dermed ledes færre næringsstoffer til søen.

Renere vand i Thorsø
I 2018 og 2019 har vi oplevet en forbedring af vandkvaliteten i Thorsø, men det endnu for tidligt at give kloakeringen æren.

Men der er ingen tvivl om, at kloakeringen har en positiv effekt på søen og dyrelivet, da færre næringsstoffer er lig med færre alger og klart vand. Men det tager tid, inden næringsstofferne i søen er opbrugt eller forsvundet.

Flere initiativer skal hjælpe søen
Ud over kloakering af Vesterlund har samarbejdet mellem Silkeborg Kommune, Silkeborg Forsyning og Foreningen til genopretning af Thorsø ført til flere initiativer i oplandet til Thorsø.

Vi har repareret spildevandsledninger og etableret regnvandsbassin, som renser vandet fra Gjessø By, inden det ledes videre til Thorsø via Gjessø Bæk. Vi har opsat skilte ved Thorsøbadet om, at man ikke bør fodre ænder, da fugleklatter bidrager med næringsstoffer til vandet. Foreningen har informeret borgerne i Virklund om, hvad man selv kan gøre for at hjælpe søen.

Læs mere om samarbejdet, Thorsø og oplandsanalysen på hjemmesiden om Thorsø her.

Baggrund for projektet

Thorsø har siden 2010 været plaget af årlige opblomstringer af blågrønalger. De mange alger gør søen utiltalende og uegnet til badning i perioder om sommeren. 

  • Algerne har også en negativ effekt på søens biologi, da undervandsplanter, fisk og smådyr ikke trives i det uklare vand.
  • Algerne kommer, fordi der er for meget af næringsstofferne kvælstof og fosfor i vandet.
  • Borgerne i Virklund er bekymrede over søens tilstand og har derfor stiftet Foreningen til genopretning af Thorsø.
  • Silkeborg Kommune, Silkeborg Forsyning og Miljøstyrelsen indgår i et unikt samarbejde med foreningen om at finde løsninger på problemerne i Thorsø.
  • Som led i samarbejdet er der udarbejdet en oplandsanalyse af, hvor de mange næringsstoffer kommer fra.
  • Analysen bygger på et helt års undersøgelser af vandkvaliteten i Thorsø og de væsentligste tilløb til søen.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen