Stor interesse for at udvikle Søfronten og Havnen i Silkeborg

Arkitektkonkurrencen om masterplan for Søfronten og Havnen er i gang

Silkeborg Kommune og Realdania inviterer nu til parallelkonkurrence om udarbejdelse af en samlet masterplan for nogle af de mest attraktive arealer i Silkeborg by: Søfronten og Havnen. Arkitektkonkurrencen igangsættes nu.

Den nye masterplan skal sikre, at de uudnyttede potentialer, som findes langs med vandet i Silkeborg Midtby, sættes i spil og bidrager til at understøtte Silkeborg Kommunes identitet som Danmarks Outdoor Hovedstad.

I masterplanen skal således indarbejdes funktioner, som i synergi med byen skal skabe liv i midtbyen og sikre sammenhæng mellem handelsgaderne, Papirfabrikken, Søfronten og Havnen. Funktionerne, der er i spil, er bl.a. et fremtidigt Museum Jorn, en bypark, forskellige vandaktiviteter, byrum og et muligt byggeri til Hjejleselskabet. Samtidig skal masterplanen redegøre for de trafikale forhold i området og mulighederne for byfortætning.

Alle er inviteret til at deltage

Alle har mulighed for at byde ind på opgaven. På baggrund af teamets motivation/opgaveforståelse, CV og tidligere referencer vil partnerskabet bag konkurrencen udvælge op til 3 teams, som skal give deres bud på en samlet masterplan for Søfronten og Havnen.

I udvælgelsen af de 3 teams vil der blive lagt vægt på teamsammensætning og tidligere erfaringer. Foruden byplanarkitekter, landskabsarkitekter og trafikplanlæggere ses gerne teams, som også indeholder andre fagligheder, som kan bidrage til at sikre grundlaget for bylivet i forretningslivet og ejendomsudviklingen i midtbyen.

Ansøgningsfrist og øvrige oplysninger om prækvalifikation findes i annoncen her. 

Arkitektkonkurrencen har to faser

Konkurrencen afholdes fra november 2018 til april 2019 og gennemføres i to faser.

Fase 1 fokuserer på en bystrategisk analyse af konkurrenceområdet. Analysen skal fastlægge et hovedgreb og den overordnede placering af de funktioner, der skal forme byliv og sammenhænge i og omkring midtbyen som Silkeborgs hjerte. Her er tale om funktioner som et nyt Museum Jorn, en bypark og forskellige vandrelaterede aktiviteter som f.eks. et søbad.

Fase 2 tager afsæt i anbefalinger fra fase 1 og placeringen af de bylivsskabende elementer og skal tilvejebringe en samlet masterplan for søfront- og havnearealerne. Konkurrencen forventes afsluttet til april 2019.

Flere store projekter i gang i Silkeborg

I slutningen af efteråret igangsættes udbud for renovering af gågaderne i Silkeborg Midtby. Udbuddet vil være et totalrådgiverudbud med skitsering og projektering. Opgaven forventes at forløbe indtil udgangen af 2019. Silkeborg Kommune varetager den løbende koordinering af snitflader og mulige synergier mellem projekterne.

Yderligere information:

Konkurrencesekretær Rasmus Cassøe, CFBO, tlf. 20 53 71 90
Plan- og byggechef Trine Ribergaard Skammelsen, Silkeborg Kommune, tlf. 30 55 47 88

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen