Ændrede retningslinjer for tildeling af dagtilbudsplads fra januar 2021

Ændrede retningslinjer for tildeling af dagtilbudsplads fra januar 2021

Der er rift om pladserne i Silkeborg Kommunes dagtilbud. For at udnytte pladserne endnu bedre fremadrettet, har Børne- og Ungeudvalget på deres møde 7. december 2020 godkendt nye retningslinjer for optagelse i dagtilbud.

Hvad betyder ændringerne for dig og dit barn?

De ændrede retningslinjer betyder, at du som forælder ikke får tilbudt en dagtilbudsplads til dit barn i helt så god tid som tidligere.

Den forkortede varslingstid giver pladsanvisningen mulighed for at udnytte pladserne bedre og dermed reducere antallet af tomme pladser.

Ændringen har ingen betydning for placering på ventelisten for de børn, der allerede er skrevet op til pasning på nuværende tidspunkt.

Dagpleje og vuggestuepladser

Du skal ansøge om plads senest 3 måneder inden behov, og barnet tilbydes en plads 2 måneder inden behovsdato.

Børnehavepladser

Du skal ansøge om plads senest 3 måneder inden behov, og barnet tilbydes en plads 1 måned inden behovsdato. 

Vi tildeler stadig dagtilbudspladser efter anciennitet, så vi opfordrer til at skrive barnet op til pasning hurtigst muligt efter fødslen eller hurtigst muligt efter, I har besluttet at flytte til Silkeborg Kommune.

Ændring i søskendefordel for dagplejebørn

I de nye retningslinjer er der kun søskendefordel, når to søskende samtidigt er hos samme dagplejer. Det vil altså ikke længere være muligt at reservere en plads til en kommende søskende.

Du kan læse mere om tildeling af dagtilbudspladser her

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen