Økonomiudvalgets udtalelse om forsinkelse af letbanen

Sag om embedsmisbrug er afsluttet – bortvisning var berettiget

By- og Kulturforvaltningen valgte i august 2017 at bortvise en medarbejder, fordi forvaltningen var blevet opmærksom på, at medarbejderen udarbejdede byggesagsansøgninger for flere virksomheder gennem sit eget firma og selv stod for sagsbehandlingen.

Det var By- og Kulturforvaltningens vurdering, at der var tale om inhabilitet og embedsmisbrug, og at det kunne så tvivl om borgeres og virksomheders tillid til forvaltningens sagsbehandling. Derfor blev medarbejderen bortvist.

Efterfølgende har bortvisningen været omdrejningspunkt for en voldgiftssag, hvor den pågældende medarbejder nedlagde påstand om uberettiget bortvisning med tilhørende krav om løn og kompensation.

Voldgiftssagen er nu overstået med en afgørelse om, at bortvisningen var i orden, hvilket betyder, at sagen er endelig afsluttet.

– I 2017 var By- og Kulturforvaltningen meget bekymret for, om borgere og virksomheder mistede tilliden til forvaltningens saglige og uvildige sagshandling, når der kunne være et sammenfald af interesser mellem medarbejderens private og offentlige rolle. Det førte ud over bortvisningen også til en gennemgang af arbejdsgangene og kulturen i Byggesagskontoret, som har været rigtig god for afdelingen og vores efterfølgende arbejde. Nu er sagen afsluttet, og vi tager afgørelsen til efterretning. Dermed er der også sat et punktum for vores vedkommende, siger administrerende direktør Morten Møller Iversen.

By- og Kulturforvaltningen har ikke yderligere kommentarer til sagen eller afgørelsen.

Se den originale nyhed fra Odense Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen