Knap 11 millioner kroner er sat af til frivilligt, socialt arbejde i 2023

Lektiecafeer for børn, samtalegrupper for unge, sociale cafeer for ældre og mentorforløb for nyligt løsladte.

Spændvidden er stor og kvaliteten høj i de frivillige foreningers arbejde i Odense.

Samtidig kommer de frivillige med en entusiasme og et engagement, som kun de kan mønstre, og derfor værdsætter Odense Kommune civilsamfundet og samarbejdet med de frivillige foreningers indsats højt.

-Et rigt civilsamfund med frivillige, der brænder for at skabe tilbud og fællesskaber til odenseanere, der har det svært eller er sårbare, er vigtigt for en by som Odense og noget, vi som kommune rigtig gerne støtter. Både i form af dialog og samarbejde og i form af de puljemidler, vi en gang om året uddeler til de mange gode tilbud og aktiviteter. Når vi uddeler puljemidler, er vi blandt andet med til at understøtte driften i de forskellige foreninger, så de kan bruge energien på at lave fællesskaber og aktiviteter for udsatte borgere i Odense, siger ældre- og handicaprådmand Brian Dybro.

Et godt eksempel er foreningen ‘Cykling uden alder Odense’, som i et tæt samarbejde med Odense Kommunes ‘OK Aktiv‘ arrangerer en tre dages langtur. Her får beboere fra plejehjem i Odense vind i håret og oplevelser for livet, når frivillige cykler dem afsted i det fynske landskab.

Medarbejdere fra ‘OK Aktiv’ er med til at sørge for, at beboerne undervejs får den pleje, de skal have, mens de i fællesskab får nogle oplevelser, der kan få dem til at glemmer både skavanker og rollatoren.

Særligt fokus på unges mentale trivsel

I forbindelse med budgetforliget for 2023 blev der afsat en halv mio. kr. til foreninger, der arbejder med unges mentale trivsel.

-Unge i Odense skal have mulighed for at finde fællesskaber og tilbud i Odense, hvor de oplever, at de ikke er alene om at have det svært. Stor søgning på tilskudsmidlerne har i mange år betydet, at flere foreninger med netop unge som målgruppe ikke har fået det fulde tilskud. Derfor er jeg glad for, at der over de næste tre år er afsat ekstra midler til de foreninger, der har fokus på unges mentale trivsel. Det gør, at flere foreninger i 2023 kan skabe gode rammer og trygge fællesskaber for sårbare unge, siger beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt.

Den prioritering kommer de blandt andet til at mærke hos foreningen Social Sundhed, hvor en del af deres tilskud bliver målrettet arbejdet med udsatte unge.

Foreningen består af personer, der er ved at uddanne sig til for eksempel sygeplejerske, læge og fysioterapeut, og som tager ud og hjælper socialt udsatte borgere med at komme afsted til for eksempel lægen eller andre former for sundhedsbehandling.

 

Der er stadig mulighed for at søge midler i 2023

Budgettet i Beskæftigelses- og Socialudvalget for tilskud til frivilligt socialt arbejde, målrettet 0-65-årige, er i 2023 på 6,8 mio. kr., hvoraf godt 2 mio. kr. er reserveret flerårige tilskud, mens knap 1 mio. kr. går til driften af Frivilligcenter Odense.

I Ældre- og Handicapudvalget har man for 2023 uddelt godt 4. mio. kr. til henholdsvis socialt arbejde, målrettet borgere over 65 år, samt til frivillige forebyggende aktiviteter.

Frivillige sociale foreninger i Odense har stadig mulighed for at søge tilskud fra Odense Kommune i 2023. Udviklingspuljen under Puljen til frivilligt socialt arbejde (§18) rummer 957.679 kr. i 2023, som kan søges løbende frem til 25. september 2023.

Se den originale nyhed fra Odense Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top