Ekspertgruppe: Mere uddannelse og tættere samarbejde med virksomheder skal få flere ikke-vestlige ledige i job

11 anbefalinger fordelt på 3 hovedspor.

Det er resultatet af arbejdet i den ekspertgruppe, som byrådet i Odense tidligere på året nedsatte for at få gode råd til at hæve beskæftigelsen blandt odenseanere med ikke-vestlig baggrund.

Det første hovedspor, som ekspertgruppen i dag præsenterer, er et styrket fokus på uddannelse.

– De fleste mennesker på arbejdsmarkedet har i dag en eller anden form for uddannelse. Selv ufaglærte har et relativt højt uddannelsesniveau. For at få flere af de ikke-vestlige ledige i job, anbefaler vi, at Odense Kommune fokuserer på at gøre dem klar til at tage en uddannelse. Det skal blandt andet ske ved at lære dem at tale bedre dansk og begå sig på en arbejdsplads, siger Kasper Kyed, der er formand for ekspertgruppen, som de seneste måneder har analyseret området.

Samarbejdet med virksomhederne skal være endnu tættere

Det andet hovedspor i anbefalingerne er et endnu tættere samspil med virksomhederne for at få ikke-vestlige ledige i træningsforløb, praktikker og job.

Ekspertgruppen anbefaler blandt andet en udvidelse af konceptet ‘Virksomhederne viser vejen’, hvor lokale virksomheder åbner dørene for ledige, der er langt fra arbejdsmarkedet, så de kan få oplæring på virksomheden og komme i virksomhedspraktik.

– Selv om Odense Kommune de seneste år har intensiveret og professionaliseret samarbejdet med byens virksomheder, skal samarbejdet gøres endnu tættere og endnu mere offensivt. Man skal se virksomhederne som kunder, der står med nogle rekrutteringsproblemer, og betragte de ikke-vestlige ledige som en ressource, der kan afhjælpe virksomhedernes behov, siger Kasper Kyed.

Tvungen 37 timers pilotprojekt for nyankomne

Det sidste hovedspor handler om at sætte målrettet ind overfor specifikke målgrupper.

Her er én af anbefalingerne, at der laves et særligt intensivt forløb for ledige, der har været mange år på kontanthjælp.

Samtidig skal Odense Kommune etablere et pilotprojekt, hvor nyankomne flygtninge møder 37 timer om ugen – som på en arbejdsplads – for at modtage sprogundervisning, lære om dansk kultur og deltage i virksomhedsrettede indsatser.

– I Norge har de stor succes med at lade nyankomne flygtninge deltage i individuelt tilrettelagte forløb. Derfor anbefaler vi, Odense Kommune afprøver den intensive model i mindst to år, siger Kasper Kyed.

Vil implementere så mange anbefalinger som muligt

Borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel, glæder sig til at se de 11 anbefalinger.

– Vi har bedt eksperterne om deres anbefalinger, fordi vores målsætning er at få så mange i job som overhovedet muligt. Jo flere nye perspektiver og konkrete forslag, der kommer i spil for at opnå det, jo bedre. Det er afgørende, at flere odenseanere med ikke-vestlig baggrund kommer i arbejde. Derfor har vi nu en opgave i at trække inspiration fra anbefalingerne ind I vores politik og indsatser, så vi får gjort noget ved kernen af problemet, siger Peter Rahbæk Juel.

Det var beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt, der forslog, at ekspertgruppen blev oprettet som en del af kommunens seneste budgetforlig.

– Det er magtpåliggende for mig, at vi får taget fat på det hér problem. Det er vigtigt for kommunens økonomi, men først og fremmest handler det om, at vi ikke kan tillade os at opgive menneskers mulighed for at komme i job. Får de en fod indenfor på arbejdsmarkedet, vil det gøre en kæmpe forskel for deres egen og deres børns fremtid. På grund af problemets omfang mener jeg, at vi skal gå meget åbent til ekspertgruppens anbefalinger og forsøge at implementere så mange anbefalinger som muligt, siger rådmanden.

Ekspertgruppens 11 anbefalinger:

Hovedspor 1:Styrket fokus på uddannelse

 • Anbefaling 1: Odense Kommune skal i højere grad satse på ordinær uddannelse, efter- og videreuddannelse og integrationsgrunduddannelsesforløb.
 • Anbefaling 2: Odense Kommune skal som supplement til danskuddannelse etablere forløb om kultur og arbejdsmarkedsforståelse samt konkret sprogtræning.
 • Anbefaling 3: Odense Kommune skal i højere grad hjælpe ikke-vestlige ledige med at få anerkendt udenlandsk uddannelse og relevant efter- og videreuddannelse.

Hovedspor 2: Styrket fokus på samarbejdet med virksomhederne

 • Anbefaling 4: Odense Kommune skal udvide antallet af partnerskabsvirksomheder i projekt ‘Virksomhederne viser vejen’. Samtidig skal Odense Kommune have et stærkere blik for at etablere virksomhedssamarbejder, hvor der er ordinære timer i sigte.
 • Anbefaling 5: Odense Kommune skal udvikle en mere offensiv tilgang til virksomhederne, hvor fokus ikke udelukkende er på ledige stillinger, men også optræning af ikke-vestlige ledige til opgaver, som virksomheden mangler at få løst.
 • Anbefaling 6: Odense Kommune skal holde fast i brancheorganiseringen af virksomhedsservice og fortsat professionalisere konsulenternes branchespecifikke porteføljer, så virksomhederne kan se en værdi i at optræne eller ansætte ikke-vestlige borgere.

Hovedspor 3: Styrket fokus på særlige områder

 • Anbefaling 7: Odense Kommune skal lave et serviceeftersyn af beskæftigelsesindsatser, som især tilbydes ikke-vestlige borgere.
 • Anbefaling 8: Odense Kommune bør med afsæt i norske erfaringer etablere et toårigt pilotforsøg med 37-timers arbejdsuge med sprog- og samfundsundervisning, uddannelse og virksomhedsrettede indsatser for nyankomne i Integrationsprogrammet.
 • Anbefaling 9: Odense Kommune skal etablere et beskæftigelsesfremmende tilbud med kombinerede indsatser for ikke-vestlige borgere med mere end 10 år på kontanthjælp.
 • Anbefaling 10: Odense Kommune skal sikre en fortsat stærk tro på, at alle har en plads i arbejdsfællesskabet.
 • Anbefaling 11: Odense Kommune bør ikke have en særskilt iværksætter-indsats for ikke-vestlige borgere.

Ekspertgruppen består af:

 • Kasper Højvang Kyed, adm. dir., FTFa og tidl. direktør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
 • Mette Rønnau, direktør i Cabi og tidligere personalechef i Bilka.
 • Iben Bolvig, seniorforsker i VIVE med speciale i indsatser for flygtninge og indvandrere.
 • Ryan Jensen, Operational Manager i GASA GROUP Denmark.
 • Michael Hellegård, distributionscenterchef i COOP.

Se den originale nyhed fra Odense Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top