Digeprojekt i Seden Strandby får op til 1,4 million kroner fra statslig pulje

“Vi har kæmpet over længere tid for at få midler til Odense til kystbeskyttelse, og hvor er det dejligt, når det lykkes. Kystbeskyttelse handler ikke kun om diger, men om at alle borgere i Odense skal kunne sove trygt om natten uden at være bange for at have vand i stuen, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).”

Kystdirektoratet har uddelt i alt 90 millioner kroner til 14 kystbeskyttelsesprojekter i blandt andet Halsskov, Assens, Bogense og Enø foruden Seden. Pengene kommer fra en tilskudspulje for kystbeskyttelse, som regeringen og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet blev enige om at afsætte ekstra penge til på sidste finanslov.

“Bevillingen fra Kystdirektoratet viser statens anerkendelse af projektet og behovet for at sikre kystbeskyttelse af husstandene i Seden Strandby. Beløbet er med til at understøtte økonomien i projektet, og jeg ser frem til, at beboerne og værdierne i området nu bliver sikret med et dige mange år frem”, siger Christoffer Lilleholt.

Digeprojektet til sikring af Seden Strandby er i den afsluttende del af myndighedsfasen, inden udbud og efterfølgende etablering kan finde sted. Diget forventes etableret inden for de kommende år og vil sikre Seden Strandby mod nord og vest gennem kombinerede løsninger med jorddige, murløsninger og enkelte spunse. Østsiden af Seden Strandby bliver allerede i dag sikret af jorddige etableret i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt gennemført af Odense Kommune.

Målet er at sikre området mod stormflod til kote 2,4 meter, og anlægget forventes at have en levetid på mindst 50 år. Diget etableres med nødvendig hensyntagen til natur2000-værdier langs Odense Fjord, hvor diget skal passes naturligt ind i de enkelte ejendomme i området.

Beboerne i Seden Strandby deltager i projektets udarbejdelse med repræsentation af en digegruppe udpeget af grundejerforeningen i Seden Strandby, som på sigt bliver erstattet af et digelag.

www.odense.dk

Se den originale nyhed fra Odense Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen