Danske kommuner

Borgerinformation om medarbejdernes brug af værnemidler

Alle medarbejdere i Norddjurs Kommune bliver løbende opdateret på, hvilke anbefalinger Sundhedsstyrelsen udstikker for brug af værnemidler. Det er disse anbefalinger, der følges. Det betyder, at der forud for hvert eneste besøg, der leveres af vores medarbejdere, er sket en faglig vurdering fra deres side på, om der er forhold, der kræver ibrugtagning af diverse […]

Borgerinformation om medarbejdernes brug af værnemidler Læs videre »

Norddjurs Kommunes årlige udbud af kommunale bolig, erhvervs- og sommerhusgrunde (1)

Norddjurs Kommunes årlige udbud af kommunale bolig, erhvervs- og sommerhusgrunde. Norddjurs Kommunes salg af fast ejendom sker i henhold til indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Salget sker ved offentligt udbud, hvor parcellerne tilfalder højestbydende over en af kommunalbestyrelsen udarbejdet mindstepris. Tilbudsgiver ikke er

Norddjurs Kommunes årlige udbud af kommunale bolig, erhvervs- og sommerhusgrunde (1) Læs videre »

Opfordring: Besøg ikke Anholt i påsken

For at mindske risikoen for smitte med corona-virus indføres der fremover begrænsning på passagerantallet på Grenaa-Anholt-færgen, så der nu tages max. 35 passager med på hver sejlads. Pladser, som fortrinsvist er til øens egne beboere. Opfordringen er klar: Vent med at besøge Anholt, til corona-epidemien er drevet over. Norddjurs Kommune har i dag gennem Østjyllands

Opfordring: Besøg ikke Anholt i påsken Læs videre »

Kan data skabe vækst for min virksomhed?

Data Innovation Svendborg er et projekt, hvor Svendborg Kommune ønsker at bidrage med data til innovation, viden og samskabelse. Vi har gjort data tilgængelige for erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne samt borgere. Her findes oplysninger som: Hvor bor børnefamilierne? Hvilke virksomheder har vi i Svendborg og på Fyn? Hvordan fordeler de forskellige boligtyper sig i kommunen? – og meget mere.

Kan data skabe vækst for min virksomhed? Læs videre »

Scroll to Top