Svendborg viser en vej til forebyggelse og opsporing af unge med psykisk sårbarhed

Kender du en ung, som oplever at mistrives? Så er du ikke alene. Flere unge døjer i dag med dårligere mentalt helbred end tidligere generationer. Den seneste nationale Sundhedsprofil fra 2022 viser, at hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand i alderen 16-24 år selv synes, at de har et dårligt mentalt helbred.

I Svendborg Kommune har man i de seneste tre år deltaget i et udviklingsprojekt kaldet ’Sammen på sporet’ sammen med Social- og Boligstyrelsen samt otte andre kommuner. Hensigten har været at udvikle et åbent og lettilgængeligt tilbud til unge i mistrivsel. I Svendborg Kommune hedder projektet ’En fremstrakt hånd’, og har i løbet af projektperioden hjulpet 536 unge og 107 forældre.

Projektet har vist sig at være en succes, viser Social- og Boligstyrelsens netop offentliggjorte slutevaluering. Faktisk viser evalueringen så positive tendenser, at styrelsen anbefaler alle landets kommuner at implementere den model, som Svendborg Kommune har været med til at modne.

-Det er selvfølgelig glædelig, at Svendborg Kommune har været med til at gå forrest og modne den model, man nu anbefaler på landsplan. Men jeg synes, at det er endnu mere glædeligt, at vi har gjort en markant og positiv forskel for de flere end 500 unge mennesker, der har været modige nok til at modtage hjælp i projekt En Fremstrakt Hånd, siger Henrik Nielsen, formand for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget i Svendborg Kommune

 

Et lettilgængeligt og sammenhængende forløb

I ’En fremstrakt hånd’ kan unge og forældre til unge i mistrivsel modtage op til fem rådgivningssamtaler hos en ungerådgiver i Åben Anonym Rådgivning. Her har ungerådgiveren afdækket den unges udfordringer og støttebehov. Formålet er at hjælpe den unge til at få mere indsigt i sin egen situation og ikke mindst at hjælpe den unge til at finde en vej ud af mistrivsel. Samtalerne kan suppleres af samtaler med en psykolog fra PPR og gruppeforløb med andre unge i lignende situation. 

For Svendborg Kommune har det fra start været et vigtigt fokus, at få etableret et lettilgængeligt og sammenhængende forløb til unge i mistrivsel. Konkret betyder det, at En Fremstrakt Hånd gerne skal bidrage til, at psykisk sårbare unge modtager hjælp hurtigt, og at den unge kan blive ved med at gå i skole, dyrke fritidsinteresser, være sammen med familien og i det hele taget opretholde en normal hverdag.

-Resultaterne taler for sig selv. ’En fremstrakt hånd’ viser os, at kortere, forebyggende samtaler har en positiv effekt i forhold til mental sundhed og trivsel, og det bliver der med den endelige evalueringsrapport sat en tyk streg under, udtaler en glad Henrik Nielsen.

 

Fremtiden for ’En fremstrakt hånd’

En fremstrakt hånd’ har indtil udgangen af 2022 været et projekt, men Svendborg Kommune har med en bevilling på knap 1 million kroner netop besluttet at gøre indsatsen permanent.

Vi ved, at indsatserne i ‘En fremstrakt hånd’ virker, og at de unge, der modtager hjælp i projektet, får det markant bedre. Derfor er jeg glad for, at vi nu gør tilbuddet permanent, siger Henrik Nielsen. Han fremhæver desuden de positive effekter af et øget samarbejde mellem kommunen og eksterne samarbejdspartnere som endnu en gevinst af projektet. 

 

Fakta om ’En fremstrakt hånd’

Projekt ’En fremstrakt hånd’ er et såkaldt modningsprojekt gennemført under Social- og Boligstyrelsen i perioden 2020-22.

Projekt ’En fremstrakt hånd’ er forankret i Ungekontakten under afdelingen Familie, Børn og Unge.

De ni projektkommuner er: Allerød, Glostrup, Greve, Helsingør, Middelfart, Odder, Ringsted, Skanderborg og Svendborg.

1972 unge og 455 forældre har i projektperioden været i kontakt med tilbuddet i en af de ni kommuner.

I Svendborg Kommune har 536 unge og 107 forældre været i kontakt med ’En fremstrakt hånd’.

 

Ved opstart af ’En fremstrakt hånd’ scorer de unge gennemsnitligt 43,0 point på WHO-5 trivselsindekset, der er et internationalt anvendt redskab til måling af trivsel. Tre måneder efter endt indsats i projektet scorer de unge i gennemsnit 65,4 point. Når man ligger under 50 point i WHO-5 score, er den unge i risiko for at udvikle mistrivsel, mens man over 50 point rykker sig ud af risikozonen for udvikling af mistrivsel.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top