Stort fremmøde til borgermøde om større fremtidige sol- og vind-projekter

Alle kommunens borgere var mandag aften inviteret til samtale om, hvordan man som borger bedst ser sig inddraget, når Svendborg Kommune fremover skal starte ny planlægning af større sol- og vindprojekter op.

Borgmester Bo Hansen bød velkommen, takkede for det store fremmøde og startede med at kridte den klimapolitiske baggrund op for Svendborg Kommunes kommende arbejde med vedvarende energi:

”Da vi nåede sommeren 2022 var det åbenbart for enhver, at forsyningskrisen udsprunget af Krigen i Ukraine var et problem, som nok ikke ville gå væk med det samme – og at vi både i Europa og Danmark måtte i gang med at finde løsninger på den energikrise, der havde ramt rigtig mange familier og virksomheder med høje gaspriser, elregninger, osv.

På Christiansborg blev der derfor indgået en bred politisk klimaaftale på tværs af de daværende politiske blokke, som betød, at vi i Danmark frem mod 2030 skal firedoble vores produktion af vedvarende energi på land. Altså forøge kapaciteten af sol- og vind energi ganske betragteligt og på kort tid.

Den opgave har vi i Kommunalbestyrelsen besluttet at stemple ind på og tage et lokalt medansvar for. Og det er baggrunden for, at vi er samlet her i aften.”

Produktion af sol- og vindenergi i dag overfor behovet i fremtiden

Sol- og vindenergi er allerede et vigtigt skridt på vejen til at realisere Svendborg Kommunes overordnede klimamål, som blev vedtaget i kommunens klimahandleplan i efteråret 2022: Senest i 2050 skal hele kommunen være både klimaneutral og robust over for klimaforandringerne.

”Svendborgs klimahandleplan indeholder en lang række konkrete indsatser, som vi nu skal i gang med at realisere for at nå i mål,” lød det, da ordet blev givet videre til Teknik- og Miljøudvalgets forperson, Jesper Kiel, der fortsatte:

”Kommunalbestyrelsens beslutning om at etablere 145 hektar sol og 6 store vindmøller er et solidt skridt i den retning. Det vil give en selvforsyningsgrad på 63 %,” fortalte han.

Til de ivrige borgere i salen kunne Jesper Kiel tilføje: ”Når vi taler planlægning af sol- og vindanlæg her i kommunen, er det i øvrigt vigtigt at nævne, at mindre borgerdrevne solenergianlæg godt kan planlægges uden for rammen for større anlæg. Så hvis I sidder derude i lokalområderne og brænder for at blive selvforsynende, er der også plads til Jer.”   

Herefter fulgte et kort overblik over produktionen fra sol og vind fra de anlæg, der allerede er i Svendborg Kommune i dag:

Ser man eksempelvis på et generelt gennemsnit for årene 2015-2021, får kommunen ca. 61 mio. kWh. fra de eksisterende 40 vindmøller og 50 mio. kWh fra seks solcelleanlæg. Men man forventer, at forbruget vil ligge på 540 mio. kWh i 2030.

I præsentationen blev de forskellige teknologier sat i forhold til hinanden: Elproduktion fra en vindmølle på 150 meter (4,2 MW) svarer til produktionen fra ca. 14-15 hektar solceller (10,6 MW) – det solcelleareal svarer i øvrigt til ca. halvanden kvadratkilometer.

Ud af de nuværende vindmøller i Svendborg Kommune er de to på Tåsinge 130 meter høje og resten ca. 80 meter høje. I dag rejser man sjældent de mindre møller, og fremtidige møller i Svendborg vil derfor være i 150 meters højden for større effektivitet.

Modtagne ansøgninger om sol- og vindanlæg frem mod 2030

Ud af de seks store vindmøller, som skal opstilles frem mod 2030, er de tre af dem vindmøller á 150 meter ved Broholm tæt på Gudme og Oure, hvor planlægningen allerede er i gang. Efter to års supplerende miljøundersøgelser, vil processen snart fortsætte. Det bliver der holdt særskilt borgermøde om i foråret og informeret om processen på kommunens kanaler.

De tre andre møller kan placeres på stederne for nogle af de ansøgninger, som kommunen har modtaget i en åben ansøgningsrunde for større vindmølleprojekter gennem december sidste år og januar i år:

  • Her har man modtaget kombinerede sol- og vind ansøgninger Skjoldmose og Høje Dong.
  • Derudover to vindmølleansøgninger ved hhv. Helagergaard og Skiftekær.
  • Til solcelleanlæg er modtaget syv projektansøgninger, som vurderes at leve op til kriterierne – herudover har fem fået afslag af administrationen allerede pga. kriterier, der ikke var opfyldt.

I alt har Svendborg Kommune modtaget ansøgninger på ca. 700 ha, hvor ca. 350 lever op til kriterierne.

Der bliver for alle projekter set på kriterier som blandt andet: indpasning i omgivelserne og landskabet, synergi mellem sol- og vindanlæg, nærhed til kyst, afstand til nærmeste boliger og mulighed for medejerskab i anlæggene.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med udvidelsen af rammen for sol- og vindanlæg, at der for fremtidige projekter skal tilbydes 40 % medejerskab som andele til lokale borgere, forsyningsvirksomheder og andre virksomheder i kommunen. Hvordan det i praksis skal udmøntes, skal opstillerne være med til at udtænke.

I forbindelse med ansøgningerne har Svendborg Kommune også undersøgt mulighederne for at koble kommende anlæg på elnettet, men der er begrænsede muligheder i Svendborg Kommune. Derfor forventer man også at skulle udbygge elnettet for at vi kan tilslutte de større anlæg. Tidshorisonten for net-tilslutning varierer fra to til fem år efter en godkendt lokalplan.

Borgerne får ordet

Selvom ’Bølgen’ i Svendborg Idrætscenter var godt fyldt op af fremmødte med vidt forskellige holdninger til solceller, vindmøller og energiforsyning i det hele taget, gik bølgerne ikke højt mandag aften, men fortsatte i både gode og alvorlige samtaler. Da alt det praktiske var på bordet, åbnede formand Plan- og Lokalsamfundsudvalget, Arne Ebsen, for aftenens samtaler om borgerinddragelse.

Her blev forskellige puljer og kompensationsordninger til gavn for naboer og lokalsamfund også præsenteret.

Herefter kunne borgere spørge løs og give input til, hvordan man i planlægningen bedst tænker bredt rundt om borgernes ønsker til, hvad der ellers kan indarbejdes i planlægning: fx adgang til naturområder eller bedre vilkår for biodiversitet.

Der var der også mulighed for at tale om de sværere emner, som bekymringer om værditab i hus og hjem, lufte idéer til helt alternative muligheder eller få be- eller afkræftet rygter i lokalsamfundene.

Forhåbentlig fik de fleste svar på deres spørgsmål og afleveret deres budskaber. I Svendborg Kommune samler man alle input og tager dem med i den videre proces, der kan følges på svendborg.dk/sologvind.


Der vil blive inviteret til borgermøder igen, når der er truffet politisk beslutning om konkrete projekter og planlægningen begynder.

Herunder kan du downloade præsentationen fra borgermødet og se gennemgangen af de ansøgninger, kommunen har modtaget, foruden kriterier for ansøgningerne og diverse fakta relateret til solcelle- og vindmølleplanlægning.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top