Projekt ’Nabovarme’ skal løfte mindre, fælles varmeløsninger

Det er desværre ikke alle forundt at få fjernvarme, selvom man ønsker at komme væk fra dyre og klimakritiske varmeløsninger baseret på fossile brændsler. Derfor har Svendborg Kommune opstartet et nyt projekt, der skal understøtte borgere og foreninger, som ønsker at gå sammen i mindre fællesskaber om grønnere varmeløsninger.

For at man kan få fjernvarme i områder, som fx er gasforsynede i dag, skal der først og fremmest være eksisterende eller nye fjernvarmeselskaber, som ønsker at forsyne det pågældende område med fjernvarme.

Derefter skal fjernvarmeselskabet udarbejde et projektforslag, som Svendborg Kommune skal godkende. Projektforslaget skal detaljereret vise, hvordan området skal forsynes, og hvilke økonomiske konsekvenser det har for forbrugerne.

Derudover skal projektforslaget vise, at fjernvarmeforsyning er den samfundsøkonomisk bedste løsning i netop dét område og altså bedre kan betale sig end alternativer som fx individuelle luft-til-vand-varmepumper.

I de områder, hvor det ikke viser sig at være den samfundsøkonomisk bedste løsning, eller der slet ikke er fjernvarmeselskaber, som ønsker at udvide til området, kan det være relevant, at et mindre antal borgere etablerer en varmeforsyning i fællesskab. Det kan f.eks. være et område med rækkehuse, hvor en fælles varmeløsning kan spare penge og plads i de enkelte boliger. Det kunne også være en mindre landsby, hvor den lokale gårdejer har areal til rådighed for fx. vandret jordvarme, som naboerne med fordel kunne kobles på.

Hvad er projekt ’Nabovarme’?

Svendborg Kommunes nye projekt ’Nabovarme’ har to ben:

 1. Rådgivningsbistand: Indtil den 28. februar kan borgere ansøge om rådgivningsbistand til projektopstart af mindre, fælles varmeløsninger, hvis der ikke er udsigt til planer om udrulning af fjernvarme i området. Herefter tildeles rådgiverbistand efter først-til-mølle-princippet, indtil puljen er opbrugt. Der vil som udgangspunkt blive valgt 3-4 projekter, som modtager rådgiverbistand.
   
 2. Vidensdeling: Senere på året kan alle interesserede indhente erfaringer fra de udvalgte projekter, så man selv kan komme bedst muligt fra start. En betingelse for at modtage rådgiverbistanden er nemlig, at erfaringerne fra ens projekt skal indgå i et kommunalt inspirationskatalog til hjælp for fremtidige projekter. Kataloget forventes at være klar i sommeren 2023.

Hvem kan søge?

Rådgiverbistanden i ’Nabovarme’ kan som udgangspunkt søges af borgere, lokale arbejdsgrupper og foreninger i hele Svendborg Kommune. Som ansøger behøver man ikke på forhånd at have indgående kendskab til mulighederne for diverse fælles varmeløsninger – det er rådgivningsbistanden også til for.

Projektet henvender sig hovedsageligt til fælles løsninger med en samlet kapacitet på under 250 kW (typisk svarende til maks. 25-30 husstande, afhængigt af de enkeltes varmebehov). Projekter over 250 kW vil dog også have mulighed for at søge og komme i betragtning til rådgiverbistanden.

Konkret erfaringsudveksling borger til borger

Når Svendborg Kommune senere i 2023 offentligør et inspirationskatalog, vil det give overblik over de eksisterende løsninger, såsom fx fælles luft-vand-varmepumper og fælles jordvarmesystemer. Her vil man blandt andet kunne danne sig overblik over de forskellige teknologiers fordele og ulemper og overslag på økonomi.

Inspirationskataloget skal også give gode eksempler fra den virkelige verden. De bliver samlet ind gennem forårets rådgivningsforløb i forbindelse med opstart af projekter. Som ansøger om rådgivningsbistand skal man derfor også forvente at indgå en aftale omkring offentliggørelse af varmeprojektet, for at kunne modtage støtten.

Hvordan søger du?

Du sender en ansøgning på mail til klima@svendborg.dk

Ansøgningen skal minimum indeholde:

 • Kort beskrivelse af projektet. Denne må gerne indeholde de foreløbige overvejelser til den fælles varmeløsning.
 • Fysisk placering, gerne med kortudsnit.
 • Projektets deltagerkreds, herunder interessetilkendegivelser fra naboerne.
 • Kontaktinformationer på kontaktperson ved projektet.

Hvordan prioriteres og udvælges projekter?

Ved tildeling af rådgiverbistand lægges særligt vægt på nedenstående kriterier:

 • Udsigter til anden kollektiv forsyning i området.
 • Forventet realiserbarhed i projektet.
 • Relevans for andre lokalområder/projekter.
 • Opbakning/tilsagn fra naboer.

Der vil så vidt muligt forsøges at opnå et repræsentativt udvalg af projekter for at gøre inspirationskataloget så bredt tilgængeligt som muligt.

Der vil som udgangspunkt ikke ydes rådgiverbistand til projekter baseret på afbrænding af biomasse.

Fristen for ansøgninger er d. 28. februar 2023 – herefter tildeles rådgiverbistand efter først-til-mølle-princippet, indtil puljen er opbrugt.


Baggrund

I foråret 2022 blev det med regeringens politiske aftale, ’Danmark Kan Mere II’, besluttet, at Danmark hurtigst muligt skal være uafhængig af russisk gas. Derfor skal der sættes fart på den grønne omstilling af varmesektoren, hvilket betyder udskiftning af individuelle gas- og oliefyr til mere klimavenlige løsninger.

Regeringens forventning er, at op imod 50 % af de nuværende gaskunder ville kunne forsynes af fjernvarme, mens resten skal overveje andre grønne løsninger som f.eks. varmepumper.

Svendborg Kommune arbejder allerede målrettet med at reducere energiforbruget og udfase fossile energikilder. Det er en vigtig indsats i kommunens klimahandleplan vedtaget i 2022, som følger to overordnede hovedspor: klimaneutralitet og klimarobusthed.

Klimahandleplanen opdateres hvert fjerde år. Læs mere om de konkrete fokusområder og indsatser her

Læs mere om varmeforsyning i Svendborg Kommune generelt her og se svar på ofte stillede spørgsmål


Kontakt:

Kontakt varmeplanlægningsteamet på: klima@svendborg.dk eller 62 23 34 90

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top