Offentlig høring af forslag til lokalplantillæg for ny daginstitution ved Skårup Skole

På baggrund af det stigende børnetal, opleves der er aktuelt behov for at skabe nye daginstitutionspladser lokalt i Skårup. På baggrund af en afsøgning af mulige placeringer, er valget faldet på området omkring Skårup Skole, for at sikre en synergi og sammenhæng til de øvrige offentlige funktioner i området. Den nye daginstitution kommer til at huse 25 børnehavebørn. 

Der er udarbejdet et tillæg til den eksisterende lokalplan, da denne ikke giver mulighed for daginstitution, men kun skoleformål.

For at realisere den nye daginstitution på området, har der været behov for at lave et tillæg til den eksisterende byplanvedtægt, der begrænser området til anvendelse til offentlige formål i form af skoleformål. Der er således kun lavet en ændring af anvendelsen, sådan at området også kan anvendes til daginstitution. De øvrige bygningsregulerende bestemmelser fastholdes.

Placeringen og udformningen af daginstitutionen er sket i tæt samarbejde med Skårup Skole. 

Du finder lokalplantillægget via følgende link eller nederst på denne side. 

Den politisk beslutning i Plan – og lokalsamfundsudvalget er også vedhæftet nederst på siden. 

Vedhæftet finder du ligeledes et overblik over den forventede indretning af den nye daginstitution på området. 

Offentlig høring 

Lokalplanforslaget er i høring i perioden fra den 8. marts 2023 til og med den 22. marts 2023.

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem via: 

  • Digitalt ved at følge dette link. (benyt formularen til venstre – tryk på megafonen)
  • Fysisk brev til Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg (mærk brevet “lokalplantillæg daginstitution ved Skårup Skole” 

Dit høringssvar vil blive offentliggjort i den digitale lokalplansvisning og ligeledes vil alle høringssvar blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top