Offentlig bekendtgørelse af ændringer til ”Udviklingsstrategi 2023-2035.

Kommunalbestyrelsen har den 29. august 2023 taget stilling til de fremkomne bemærkninger til Udviklingsstrategi 2023-2035, Fra mere til bedre – Fremtidens Svendborg.

Bemærkningerne er modtaget i høringsperioden 17. april – 12. juni 2023.

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at foretage de ændringer som fremgår af hvidbogen (bilag 2 nederst på siden).

Derudover besluttede kommunalbestyrelsen af styrken ”Kultur” omdøbes til ”Kultur og bevægelse”.

 

Du kan læse udviklingsstrategien her:

www.svendborg.dk/frameretilbedre

 

Offentliggørelsen

Udviklingsstrategien med ændringer offentliggøres den 30. august 2023 på www.plandata.dk, jf. planlovens § 54 b.
Strategien offentliggøres ligeledes på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk under ”Høring og Afgørelse”. og på www.svendborg.dk/frameretilbedre 

 

Klagevejledning
I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 3, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om tillæggets lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. 

Klagen skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen, som kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk

Klagen skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter tillæggets offentliggørelse.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er 900 kr. for privatpersoner, mens gebyret for virksomheder og organisationer er på 1800 kr. 

Hvis du vil indbringe spørgsmål om tillæggets lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen. 

Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på hjemmesiden: https://kpo.naevneneshus.dk  

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top