Nyt hold i Udsatteråd i Svendborg Kommune

Der er udpeget nye medlemmer til Svendborg Kommunes Råd for socialt udsatte borgere, idet tidligere medlemmer har ønsket at træde ud af rådet. Rådet er udpeget af Senior, Social og Sundhedsudvalget og består nu af:

  • Johanna Dinesen, repræsentant for brugerne på værestedet Stenbruddet
  • Line Andreasen, tovholder i De Anbragtes Vilkår (Fyn)
  • Nanna Bergholdt, daglig leder i Kirkens Korshærs Varmestue Svendborg
  • Mona Khaki, repræsentant for foreningen Sand Sydfyn
  • Lillian Kjølhede, repræsentant for brugerne på værestedet Impuls
  • Dorthe Von Riegen, borgerrepræsentant
  • Gitte Kromann Jacobsen, leder af Forsorgscenter Sydfyn,
  • Jesper Larsen, medlem af Byrådet i Svendborg (V)
  • Carsten Lindholm, leder af Alkorådet (næstformand )
  • Finn Boye, tidligere socialchef i Svendborg (formand).

I forbindelse med tidligere medlemmers udtræden af rådet, kontaktede vi relevante foreninger og væresteder for at opfordre borgere til at være med i rådet. Interessen var stor, og til rådets store tilfredshed har Senior-, Social- og Sundhedsudvalget valgt at udpege alle interesserede. Det betyder at vi nu er 10 medlemmer i rådet i stedet for de tidligere 7. Rådet er nu endnu bredere sammensat og har samlet set en solid socialfaglig viden og erfaring fra brugerperspektivet.

Rådet har overordnet fire hovedopgaver; at sikre fokus på udmøntningen af kommunens politik for udsatte borgere, synliggøre det fælles ansvar for udsatte, rådgive i kommunale spørgsmål og sidst og ikke mindst at repræsentere de udsatte gruppers interesse og fungere som deres talerør.

Det er vigtige opgaver, som vi har meget mod på, og det nye hold ser frem til at samarbejde med Svendborg Kommune til gavn for borgere i udsatte positioner.

Finn Boye,
på vegne af Rådet for Socialt Udsatte Borgere i Svendborg.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top