Nørreskov Bæk | Svendborg Kommune

Svendborg Kommune har truffet afgørelser vedr. vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven i forbindelse med et restaureringsprojekt i det private vandløb Nørreskov Bæk på Tåsinge, som ønskes gennemført af Svendborg Sportsfiskerforening og Havørred Fyn.

Projektet har til formål at forbedre naturtilstanden i Nørreskov Bæk, så den kan fremstå naturligt, ureguleret og uden spærringer. Vandrende fiskearter og smådyr skal i fremtiden kunne bevæge sig uhindret gennem vandløbet. De fysiske forhold skal desuden forbedres ved udlægning af skjulesten og gydegrus, så særligt ørredens gyde- og opvækstmulighederne bliver forbedret.

Afgørelsen har en klagefrist på 4 uger. Klagefristen er 4. november 2022. Der er klagevejledning i afgørelsen.

For yderligere information kontakt: Svendborg Kommune, Klima, Natur og Miljø, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge, tlf.: 30 17 54 38 eller elektronisk til: natur@svendborg.dk

Afgørelsen og det tilhørende bilag (vvm-screening) se nedenfor.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top