Nedlæggelse af del af offentligt vejareal – Christiansmindevej ud for Christiansmindevej 2 med henblik på salg.

Svendborg Kommune har modtaget en henvendelse fra ejer af ejendommen Christiansmindevej 2, der ønsker at erhverve et stykke af den offentlige vej foran ejendommen.  

En erhvervelse af arealet vil kræve en nedlæggelse efter vejlovens bestemmelser.

Det nævnte vejareal, der ønskes nedlagt, omfatter i alt ca. 83 m2 og er markeret med rødt på det vedlagte kortbilag. Arealet omfatter en del af vejlitra ”el”, Svendborg markjorder.

Vejarealet, der ønskes nedlagt, omfatter overflødigt vejareal foran Christiansmindevej 2. En nedlæggelse af det ønskede vil derfor kun indsnævre rabatten og selve vejen vil have samme anvendelse.

Vejarealet bliver i dag anvendt til indkørsel til Christiansmindevej 2, men da arealet lægges til Christiansmindevej 2’s grund vil ejendommen bevare sine adgangsforhold.
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at arealet ikke anvendes af andre ejendomme til adgangsforhold, eller er af vigtighed for andre ejendomme, og derfor kan nedlægges.

Da det pågældende vejareal således ikke vil blive brugt som offentligt vejareal, planlægges det hermed at blive nedlagt. Nedlæggelsen foretages i henhold til vejlovens §§ 15 og 124 (lov om offentlige veje nr. 1520 af 27. december 2014).

I den forbindelse skal Svendborg Kommune give eventuelle grundejere en frist på mindst 8 uger til at fremsætte indsigelser, ændringsforslag eller krav om, at vejen skal opretholdes. Kravet kan fremsættes, hvis vejarealet er eneste vejadgang for en ejendom, eller at vejarealet er af vigtighed for en ejendom.

Kravet skal indsendes på mail til ti@svendborg.dk eller pr. brev til Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Svarfristen er til og med den 17. april 2024.

Svendborg Kommune kan afvise et krav. Det fremgår af vejlovens § 124, stk. 7. Sker det, kan grundejeren kræve, at Svendborg Kommune skal indbringe afgørelsen for taksationsmyndigheden. Grundejeren skal kræve dette inden 4 uger efter, at grundejeren har modtaget Svendborg Kommunes afgørelse.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top