Nedlæggelse af del af offentligt vejareal brugt til parkering ved Graaesvej

For enden af den offentlige vej Graaesvej er en større offentlig parkeringsplads. Parkeringspladsen benyttes primært af Søfartskolen, SIMAC og et kolonihaveområde, der alle tre grænser op til parkeringspladsen. Parkeringspladsen er i dag et offentligt vejareal.

Den største bruger af parkeringspladsen har været SIMAC, der for nylig er flyttet ned i et nyt byggeri på havnen. SIMAC har tidligere haft til huse i ejendommen beliggende på Graaesvej 27, som er ejet af Svendborg Kommune.

Kommunalbestyrelsen har den 30. maj 2023 besluttet at udbyde Graaesvej 27 til salg, så ejendommen kan indgå i den videre byudvikling i Svendborg.

Da ejendommen ikke længere skal være ejet af kommunen, og ejendommen har været den største bruger af parkeringspladsen, planlægger kommunen, at en del af den offentlige parkeringsplads skal nedlægges, så den kan indgå i salget af ejendommen.

Den del af parkeringspladsen, der ønskes solgt, er offentlige vejarealer. En ændret anvendelse af vejarealerne vil kræve en nedlæggelse efter vejlovens bestemmelser.

Vejarealerne, der ønskes nedlagt, omfatter en del af vejlitra ”co” Svendborg Markjorder og udgør i alt ca. 1.300 m2 og er markeret med blåt på vedhæftede kortbilag.

Vejarealerne vil fremadrettet blive private og vil ikke kunne benyttes til offentlig parkering.

Nedlæggelsen foretages i henhold til vejlovens §§ 15 og 124.

Det fremgår af vejlovens § 124, stk. 2, at vejene skal opretholdes, hvis de efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejene i øvrigt er af vigtighed for en ejendom.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at de vejarealer, der ønskes nedlagt, ikke er eneste vejadgang til en ejendom, og i øvrigt ikke er af vigtighed for en ejendom.

I den forbindelse skal Svendborg Kommune give eventuelle grundejere en frist på mindst 8 uger til at fremsætte indsigelser, ændringsforslag eller krav om, at vejen skal opretholdes. Kravet kan fremsættes, hvis vejarealet er eneste vejadgang for en ejendom, eller at vejarealet er af vigtighed for en ejendom.

Kravet skal indsendes på mail til TI@svendborg.dk eller pr. brev til Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Svarfrist er mandag den 4. december 2023.

Svendborg Kommune kan afvise et krav. Det fremgår af vejlovens § 124, stk. 7, at hvis kommunen afviser et krav, kan grundejeren kræve, at Svendborg Kommune skal indbringe afgørelsen for taksationsmyndigheden. Grundejeren skal kræve dette inden 4 uger efter, at grundejeren har modtaget Svendborg Kommunes afgørelse.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top