Nævning eller domsmand? | Svendborg Kommune

For at blive lægdommer, skal du ansøge om at blive optaget på Svendborg Kommunes grundliste, som består af i alt 198 borgere. Du skal have bopæl i kommunen for at blive optaget. Der er ingen garanti for, at du kommer på grundlisten, selvom du umiddelbart lever op til alle kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Svendborg Kommune, der ønsker at blive optaget på listen. Samtidigt tages der højde for, at listen udgør et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunens borgere.

For at blive lægdommer skal du:

  • være dansk statsborger
  • have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • være ustraffet og have valgret til folketinget
  • ikke fylde 80 år inden den firårige periode afsluttes den 31.12.2023

Der er en række personalegrupper, som på grund af deres erhverv ikke kan udtages til nævning eller domsmand. Det drejer sig om ministre, advokater, advokatfuldmægtige, centraladministrationens, domstolenes, anklagemyndighedens, overøvrighedens, politiets og fængselsvæsenets tjenestemænd, øvrige personale, sognefogeder og folkekirkens og de anerkendte trossamfunds gejstlige.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top