Kulturen på recept | Svendborg Kommune

Mange unge oplever på et tidspunkt at mistrives i deres ungeliv. Årsagerne varierer fra ung til ung. Mange oplever dog udfordringer med stress, depression og forskellige former for angst. I Svendborg Kommune skal projekt ’Kultur på Recept’ i 2023 forsøge at hjælpe de unge til bedre trivsel via deltagelse i forskellige kulturtilbud.

Bag projektet ’Kultur på Recept’ står Kulturregion Fyn, som er et kultursamarbejde mellem ni fynske kommuner og Kulturministeriet. Formålet med ’Kultur på Recept’ er, at de unge, som deltager i projektet, via oplevelser i og med kulturen øger deres mentale sundhed, trivsel og livskvalitet.

Med projektet kan Svendborg Kommune i løbet af 2023 give unge i alderen 15–30 år, mulighed for at trække kulturen på recept, og deltage i et samlet forløb med natur, musik, billedkunst og litteratur under overskriften ”kortlægning”.

 

Kultur på Recept og det diagnosefrie rum

Med ’Kultur på recept’ er det ønsket i Svendborg Kommune at sætte fokus på det diagnosefrie rum og rette opmærksomheden på fællesskab, frirum og fordybelse. Når deltagerne samles om kulturen som det fælles tredje skabes der mulighed for samvær, hvor sygdomsidentitet træder i baggrunden og noget andet træder frem.

Formand for Kultur og Fritidsudvalget, Hanne Ringgaard Møller, glæder sig over at projektet bruger kulturen, som et middel til at øge unges trivsel i Svendborg Kommune:

-For mig er kunst og kultur en del af vores fællesskab, og er med til at binde os sammen. Med Kultur på Recept, skal vi vise hinanden kunst og kultur, og gøre det til en medskabende faktor, hen mod et godt ungeliv i trivsel, siger Hanne Ringgaard Møller.

 

Kultur gør godt

Kunst og kultur påvirker positivt vores mentale helbred, da kulturen kan bidrage til at vi inspirerer og motiverer hinanden til at drømme stort og tænke anderledes. Møde hinanden på tværs og skabe nye fælles oplevelser. Oplevelser, vi kan dele med hinanden, og som kan skabe bund for en ny fortælling – en ny vej.

-Udover at skabe et fokus på at øge den mentale trivsel, ønsker vi i Svendborg Kommune også, at ’Kultur på Recept’ har et brobyggende element”, udtaler Hanne Ringgaard, og uddyber: ”det betyder, at vi som en del i projektet også ønsker at lære de unge at ”gå til kultur”. Det gør vi, da vi håber, at de unge skal opleve, at de i deres nye fællesskaber kan bruge kunsten og kulturen aktivt, og efterfølgende også vil have modet til at deltage i andre kulturtilbud i Svendborg Kommune.

 

Kultur på recept

Kultur på Recept er et frivilligt kulturtilbud, som er udviklet i et samarbejde mellem 9 kommuner på Fyn med det fokus at forbedre den mentale trivsel hos unge og voksne. Det skal ske gennem et sundhedsfremmende kulturforløb, henvendt til mennesker, der kæmper med mistrivsel som f.eks. stress, angst, depression eller som bare savner et fællesskab.

Kulturaktiviteterne består af en kombination af udøvende og oplevende kulturaktiviteter, som skal skabe frirum for deltagerne, hvor de får plads til fordybelse og fælles oplevelser.

I Svendborg Kommune er Kultur på Recept et 8 ugers forløb á 2 x 2 timer pr. uge, hvor unge i en gruppe af op til 13, aktivt deltager i aktiviteter indenfor billedkunst, fortælling, musik og natur. Forløbet gentages af 4 omgange, hvor de unge ved endt forløb tilbydes et efterforløb med netværksskabende aktiviteter i et samarbejde med AOF og Selvhjælp Svendborg – Kontakt mellem Mennesker. 

 

Fakta:

Kultur på Recept i Svendborg Kommune er udviklet i samarbejde med Fyns Laboratorie for Ung Kunst (FLUK), Spillestedet Harders, Svendborg Biblioteket og Foreningen Naturpassion.

Kultur på Recept i Svendborg Kommune er foreløbig finansieret i 2023. I forbindelse med evalueringen af projektet vil der ske en nærmere vurdering af hvorvidt projektet skal søges fortsat i Svendborg Kommune.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top