Klimatilpasning af Søndre Havn og bidragsfordelingsmodeller i høring

Nu har du mulighed for at komme med bemærkninger til klimatilpasningsprojektet på Søndre Havn, og hvordan grundejerne skal bidrage til højvandsbeskyttelsen.

Svendborg Havn er allerede i dag udsat for oversvømmelse både fra højvande og fra kraftig regn, og med de havvandsstigninger, som klimaforandringerne bringer med sig, vil udfordringerne kun blive større. 

Svendborg Kommune har derfor gennem flere år arbejdet med at finde de rette løsninger, der kan beskytte byens værdier og samtidig bevare den nære kontakt mellem land og vand.

Områderne i den sydlige del af havnen lavtliggende og derfor i særlig høj risiko for oversvømmelse ved højvandshændelser. Det drejer sig om relativt store arealer omkring Brogade, Kullinggade, Mudderhullet og Gasværkskajen, der var særdeles hårdt ramt ved stormfloden i 2006 og senest truet ved stormfloder i 2017, 2019 og i 2022. 

Derfor er Søndre Havn første del af en samlet højvandsbeskyttelse for Den Blå Kant på Svendborg Havn. 

For at sikre bedst mulig inddragelse og opbakning til projektet gennemføres en indledende høring af projektet samt modeller for, hvordan grundejerne skal bidrage, også kaldet bidragsfordelingsmodeller. Høringsperioden varer frem til den 1. september 2023. 

Læs meget mere om projektert på høringsportalen. 

En løsning, der tilgodeser flere behov 

Projektet for Søndre Havn har til formål at forebygge fremtidige oversvømmelser fra havet, samtidig med at højvandsbeskyttelsen kan anvendes som en længe ønsket offentlig stiforbindelse hen over vandet mellem Havnepladsen og Gasværkskajen.

Højvandsbeskyttelsen vil være en kombination af moler og en sluseport over vandet samt højvandsmure og porte på land.

Hvem skal betale for stormflodsbeskyttelsen?

Det er som udgangspunkt en grundejers eget ansvar at sikre sin ejendom mod havoversvømmelse.

En kommune kan beslutte at gennemføre et kommunalt fællesprojekt, der sikrer flere ejendomme mod havoversvømmelse med en fælles løsning.

I den forbindelse kan kommunalbestyrelsen fastsætte bidragspligt for de ejendomme, som opnår beskyttelse mod havoversvømmelse eller anden fordel.

Svendborg Kommune har udarbejdet en række modeller, som du kan læse om på høringsportalen.

Sådan gør du 

Send dine bemærkninger til både projektet og bidragsfordelingsmodellerne via høringsportalen inden den 1. september 2023. 

Høringssvarene vil indgå i den politiske beslutning om, hvorvidt projektet skal gå ind i den næste fase, og vil blive taget med i den videre bearbejdning af projekt og bidragsfordelingsmodeller.

 

 

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top