Klimahandleplan vedtaget: Ambitiøse mål og konkrete indsatser

Med de her konkrete indsatser i hånden skruer vi op for tempoet og kan se den grønne omstilling for os – ikke kun som en nødvendighed, men en oplagt mulighed for at forme det gode liv for os selv med omtanke for planeten og verden omkring os.

Et vigtigt skridt tættere på en bæredygtig fremtid

Svendborg Kommune er en del af det landsdækkende klimaprojekt DK2020, der siden 2019 har forpligtet hinanden på et fælles mål: Senest i 2050 skal vi hver især være klimaneutrale og klimarobuste.

Men vi er faktisk allerede godt i gang. Svendborg Kommune har – som geografisk område – allerede reduceret den samlede CO2-udledning fra 1990 til 2019 med 49% fra 665.000 ton til 340.000 ton. Nu skal vi have den sidste halvdel med, og handleplanen hjælper os både med at sætte retning og anviser konkrete indsatser for at nå i mål.

Svendborg Kommune har sat barren højt, fortæller Teknik- og Miljøudvalgsformand Jesper Kiel (Ø):

”Med Svendborg Kommunes første klimahandleplan har vi nu sat samlet kurs mod en grønnere fremtid. Senest i 2050 skal hele kommunen være både klimaneutral og robust over for klimaforandringerne. Det kan vi godt sammen – som borgere, politikere, virksomheder og samlet kommune. Med de her konkrete indsatser i hånden skruer vi op for tempoet og kan se den grønne omstilling for os – ikke kun som en nødvendighed, men en oplagt mulighed for at forme det gode liv for os selv med omtanke for planeten og verden omkring os.”

Klimahandleplanen er udarbejdet med input fra eksterne nøgleaktører og arbejdsgrupper på tværs i kommunes administration for at få tænkt klima med i alle relevante dele af kommunen.

Klimarobust: Klar til vildere vejr

Klimaforandringer betyder vildere vejr i fremtiden i form af særligt flere og kraftigere skybrud og havvandsstigninger. Svendborg-egnen går ikke fri for konsekvenserne med sine 179 kilometers kyst, lavtliggende beboede øer, sårbare landområder, kystbyer og en hovedby med havnen liggende for foden af stejle bakker.

Derfor indeholder klimahandleplanen en lang række konkrete indsatser og delmål for tilpasning til først og fremmest de fremtidige voldsommere skybrud og stormfloder. Det indebærer eksempelvis tilpasning af kloaksystemerne, handleplaner og indsatser for klimatilpasning på øerne, naturområder, vandløb og andre steder, der er i risiko, foruden eksempelvis optimeret bekæmpelse af naturbrande, sikring af nok rent drikkevand og meget mere.

Klimaneutral: En bedre og bæredygtig hverdag

Kommunalpolitikerne ønsker at tage ansvar for kommende generationers muligheder i det sydfynske ved at lægge linjen for en fælles mere bæredygtig indretning af tilværelsen. Det andet store hovedspor i planen går derfor på omstillinger, der gør kommunen klimaneutral på sigt.

Kort sagt: En meget mere bæredygtig indretning af tilværelsen for alle. Det tæller en omfattende række indsatser og delmål inden for kommunens brug af energi, transport og mobilitet, landbrug og skovbrug, håndtering af affald og fødevarer.

Lever op til internationale klimamål

C40-certificeringen er beviset på, at klimaplanen lever op til målene i Paris-aftalen. Planen er blevet nøje gennemgået ud fra et internationalt værktøj til at udvikle klimaplanener kaldet Climate Action Planning Framework (CAPF). Her vurderer man blandt andet, om indsatserne til at nå klimamålene er ambitiøse nok, om de er godt nok politisk forankret, og om de konkrete planer for at nå målene er fyldestgørende.

Til Klimahandleplan 2022 hører der et indsatskatalog, hvor 49 klimaindsatser er nærmere beskrevet. Her fremgår også, hvad kommunen allerede har igangsat.

På tidspunktet for vedtagelse af klimahandleplanen er der ikke truffet politisk beslutning om finansiering til alle handlinger under de 49 indsatser. Det vil ske løbende frem mod 2050.


Klimahandleplanen og indsatskataloget 2022 finder du på svendborg.dk/klimahandleplan

Den lanceres på fredag den 23. september kl. 17.00 på Kammerateriet i Svendborg. Det sker i forbindelse med overrækkelse af kommunens og GO2Greens to nye klimapriser til hhv. en lokal virksomhed og borger.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top