Indkaldelse af idéer og forslag til nyt bofællesskab i Vejstrup

Baggrund

Med budgetforliget i 2022 besluttede man politisk at give grundkapitalindskud til etablering af et alment bofællesskab i Vejstrup. 

Initiativet til bofællesskabet er taget lokalt af Foreningen Bofællesskabet i Vejstrup i samarbejde med Svendborg Andels-boligforening. Bofællesskabet skal være generationsblandet for børn, voksne og ældre med afsæt i den almene boligselskabstanke.

 Planlægningen er igangsat af Plan – og lokalsamfundsudvalget d. 08.11.2022. Læs den politiske dagsorden her (se under punkt 12). 

 Administrationen har i samarbejde med SAB og den lokale initiativgruppe arbejdet på at finde en passende grund, til det fremtidige bofællesskab.

Valget er faldet på et område i landsbyen Vejstrup og området omfatter en del af matrikel 2d, Vejstrupgård, Vejstrup.

Bofællesskab udgør 20 boliger, samt et fælleshus, med et samlet bygningsareal på 1950 m2. Hele området udgør ca. 14.000 m2. Der ønskes plads til fælles aktiviteter og dyrkning af jord mv. 

Det røde markering viser det forslåede område til det nye bofællesskab. Den orange markering viser en mulig fremadrettet byudvikling i Vejstrup.

Det nye bofællesskab

For at realisere det nye bofællesskab skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for projektet, da området overgår fra land – til byzone og ændre karakter til mere bymæssig bebyggelse. 

Som en del af den indledende planlægningsproces inviteres alle til at kunne komme med deres input, idéer, kritik og forslag til den videre planlægning. 

Har du forslag til placeringen, trafikale opmærksomhedspunkter, kommentarer til sammenhængen til naboejendomme, idéer til udformning af byggeri eller lignende, så vil vi meget gerne høre fra dig. 

At behovet for yderligere areal til byvækst undersøges nærmere og indgår som en del af den forudgående indkaldelse af idéer og forslag.

Den fremtidige byudvikling i Vejstrup

Som en del af den indledende dialog om det nye bofællesskab i Vejstrup, har der været udtrykt ønske om, at der udlægges yderligere areal til fremtidig byvækst i forlængelse af det nye område til bofællesskabet.

Status er, at der på nuværende tidspunkt er mulighed for at udbygge med boliger ved det gamle gartneri og et mindre område i forlængelse af Nymarksvej lokalt i Vejstrup. Derudover forventes der at blive realiseret et større omdannelses – og byudviklingsprojekt ved det gamle seminarium i Skårup indenfor de kommende år. På den baggrund vurderes det, at der ikke kan udlægges mere areal til boligformål direkte i kommuneplanen, da der er rigelig med rummelighed til at dække de kommende års boligbehov. Det vurderes dog, at det kan være relevant at undersøge muligheden for at udlægge et areal til perspektivareal, for at skabe en fremtidig udviklingsmulighed til det kommende bofællesskab.

Perspektivarealer indgår i kommuneplanen og er Kommunalbestyrelsens oplæg til de mere langsigtede udviklingsretninger for byudvikling i forhold til bolig og erhvervsarealer. Arealerne har ikke nogen juridisk gyldighed i kommuneplanen. Det betyder, at der ikke umiddelbart kan bygges boliger på arealerne. Efterhånden som de eksisterende arealer til boligformål udnyttes, vil det være perspektivarealerne, som Kommunalbestyrelsen først vil søge at inddrage som nye byområder.

Hvordan sender jeg mine idéer og forslag?

Du har mulighed for at sende dine forslag og idéer til Svendborg Kommune, via plan@svendborg.dk eller med post til Svendborg Kommune, Byg og Byudvikling, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg. Husk at angiv “Forudgående høring, Vejstrup bofællesskab” i emnefeltet.  

 

Høringsperioden finder sted fra d. 10.11.2022 – 08.12.2022. 

Borgermøde 

Der afholdes borgermøde i Vejstrup Forsamlingshus d. 24.11.2022 kl. 18 – 20. 

Her vil der være mulighed for at høre nærmere om planerne for det nye bofællesskab, og møde politikere, planlæggere fra Svendborg Kommune, Foreningen Bofællesskabet i Vejstrup og Svendborg Andels-boligforening. 

Der vil være lettere forplejning. 

Borgermødet afholdes i Vejstrup Forsamlingshus, Landevejen 26 5882 Vejstrup.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig borgermødet. 

 

 

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top